Een goede werkbare balans vinden tussen thuiswerken en privé blijft voor veel werknemers lastig. Schoolgaande kinderen, minder contact met collega’s en leidinggevenden, enz. Dit kan leiden tot stress, een burn-out en verzuim. Met een hand-out kunt u dit voor zijn. 
 

Risico’s bij thuiswerken 

Een aantal risico’s van thuiswerken is bekend, bijvoorbeeld RSI-klachten waar de Arbowet om de hoek komt kijken. Een door veel werkgevers nog onderschat risico is de psychische druk. Een veel voorkomende oorzaak voor stress die leidt tot een burn-out en verzuim is een disbalans en een vervaging tussen werk en privé (‘blurring’). Voor veel werknemers is de verleiding groot om te lang achter elkaar aan het werk te zijn. In combinatie met kinderen die de hele dag thuis zijn, e.d. is de balans vaak ver te zoeken. 

Stress herkennen?
Juist nu een leidinggevende zijn werknemers minder frequent of helemaal niet vaak (fysiek) ziet, is stress moeilijk te herkennen. Vooral nu is regelmatig contact nog belangrijker dan anders. Ook als dit ‘alleen maar’ via de telefoon, WhatsApp, e-mail of videobellen gebeurt. Stress herkent u vaak aan zaken als somberheid, lichamelijke onrust, spanning en minder geïnteresseerd zijn.  
 

Preventieve maatregelen nemen 

U zult op afstand moeten leidinggeven. Dat betekent niet alleen instructies en opdrachten geven, maar ook heel regelmatig persoonlijk contact en teamvergaderingen. Houd de werknemers op de hoogte over de voortgang en ontwikkelingen van uw onderneming en vooral: maak afspraken over hun en uw bereikbaarheid.

Thuiswerkplan
Beschrijf en actualiseer het thuiswerkplan. Daarin neemt u alle thuiswerkzaken geactualiseerd op: van (nieuwe) benodigdheden voor een prettige en goede werkplek tot en met een videovergaderschema, een WhatsAppgroep, aangepaste werktijden, doelstellingen, enz. Laat een (paar) werknemer(s) meewerken aan het opstellen van een dergelijk geactualiseerd thuiswerkplan.  

Handige apps gebruiken
Er bestaan speciale apps voor geestelijke en mentale gezondheid. Deze brengen rust in een stressvol bestaan. Voorbeelden zijn het gratis Calm, Happify en What’s Up (iOs en Android).  

Pauzesoftware
Programma’s die, al dan niet verplicht, pauzes inlassen tijdens computerwerk. Voorbeelden zijn het gratis Workrave (https://workrave.org) en PAUSit (vanaf € 60 per jaar - https://pausit.nl).  
 

Toch stress? 

Mensen zijn over het algemeen geneigd psychische klachten niet snel toe te geven, niet aan zichzelf en niet aan u. Maak onzekerheid, spanning en stress bespreekbaar. Vermoedt u stress, stel dan onze hand-out ter beschikking en/of verwijs de werknemer naar de bedrijfsarts.  

RI&E
Het kan ook geen kwaad om uw risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) en het verplichte plan van aanpak hierbij nog eens te checken en eventueel aan te passen aan deze nieuwe situatie van thuiswerkende medewerkers.  
 

Met een geactualiseerd thuiswerkplan geeft u thuiswerkers meer zekerheid. Download ons modelplan. Regelmatig persoonlijk contact en teamvergaderingen (op afstand) zijn onontbeerlijk om ook te monitoren op stresssymptomen, zoals somberheid, onrust, spanning en desinteresse. Laat een paar werknemers meewerken aan het thuiswerkplan. 

Meer weten?

 

Already verified you are human.
Moment geduld...
Deel deze pagina

Meer blogs

Loading...

Gezonde leef– en eetgewoontes bevorderen

Onderzoek van Arbo Unie wijst uit dat het voor veel werkgevers moeilijk is om ongezonde leef- en eetgewoontes van medewerkers te bespreken. Wordt dit als bemoeizuchtig of als goed werkgeverschap ervaren? Hoe pakt u dit goed aan?

(Taal)certificaat nog niet behaald, automatisch ontslag?

U stelt uw werknemer in staat om een cursus Nederlands te volgen en spreekt af dat het certificaat binnen een bepaalde tijd behaald moet zijn, anders wordt de arbeidsovereenkomst beëindigd. Kunt u dit zo overeenkomen met uw werknemer?

Wachtdagen invoeren om ziekteverzuim terug te dringen

Natuurlijk is een hoog ziekteverzuim binnen een bedrijf niet fijn. Ook medewerkers die frequent kort ziek zijn, hebben invloed op de bedrijfsvoering. Om dit aan te pakken, kunt u bijvoorbeeld wachtdagen invoeren. Wat zijn de voor- en nadelen?

Nieuwe werknemer eerst screenen

Door te screenen komt u meer over de sollicitant te weten. Hoe pakt u dat effectief aan en waar moet u rekening mee houden? Er is veel mogelijk, zolang u maar te werk gaat volgens de wettelijke regels.

Oekraïense werknemer in dienst nemen?

Oekraïense werknemers hebben sinds 1 april jl. in Nederland geen werkvergunning meer nodig. Het is goed om de loonadministratieve verplichtingen te bewaken en te (laten) regelen. Hoe werkt dat? Wat als deze werknemer (nog) geen BSN heeft?

Onbelaste kilometervergoeding omhoog?

Vanwege de sterk stijgende brandstofkosten wordt de vraag om een hogere onbelaste kilometervergoeding van nu € 0,19 per kilometer steeds groter. Wat is de stand van zaken? Zijn er vooruitzichten? Wat is er mogelijk?