Nooit eerder zijn het belang en de noodzaak van compliance zo duidelijk geworden als in deze tijd. De compliance officer is de interne toezichthouder van een instelling. Deze functionaris is verantwoordelijk voor de integriteitshandhaving binnen de organisatie. De compliance officer ziet erop toe dat de instelling en haar medewerkers de wet- en regelgeving handhaven.

Non–compliance heeft vergaande consequenties voor de onderneming en haar bestuurders. Daarnaast kan non-compliance tot ernstige reputatieschade leiden. Financiële ondernemingen zijn zich zeer bewust van het bevorderen van de integriteit in hun organisatie. De hoeveelheid wet- en regelgeving op het gebied van compliance neemt nog steeds toe. Zo zijn er bepalingen op het gebied van witwassen, het gebruik van voorkennis, fraude en de zorgplicht voor klanten.
 

ESJ HELPT BIJ COMPLIANCE VRAAGSTUKKEN

Compliance is dan ook geen taak om er zomaar even bij te doen. Voor veel ondernemingen is het geen haalbare kaart om een medewerker vrij te maken voor het vakgebied van compliance. Dan kan een externe compliance officer uitkomst bieden. Wij informeren u graag over de manier waarop ESJ uw organisatie kan ondersteunen op het gebied van compliance.

Neem voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek contact op met John Hoppenbrouwers, registeraccountant en kwaliteitsmanager bij ESJ. 

 

Lees meer over ESJ

Mijn ESJ

Als het gaat over uw financiële informatie zijn efficiency, veiligheid en continuïteit erg belangrijk. Met Mijn ESJ, uw persoonlijke website, kunt u op een snelle en veilige manier informatie beheren en met uw adviseur uitwisselen.

Klachtenregeling

Wij hebben kwaliteit hoog in het vaandel staan. Uiteraard vaktechnische kwaliteit, maar zeker ook de kwaliteit van de andere aspecten van onze dienstverlening.

Horizontaal toezicht

In 2009 zijn de Belastingdienst en ESJ een samenwerkingsovereenkomst aangegaan waarmee het zogeheten horizontale toezicht van kracht is geworden. Dit biedt de mogelijkheid om een duidelijker fiscaal beeld van een onderneming te verkrijgen.

Gedragscode

De gedragscode is mede opgesteld om onze opdrachtgevers op de hoogte te brengen van onze normen en waarden. Onze diensten en werkzaamheden moeten altijd worden gekenmerkt door betrouwbaarheid en betrokkenheid.