De Belastingdienst en ESJ zijn een samenwerkingsovereenkomst aangegaan waarmee het zogeheten Horizontaal Toezicht van kracht is geworden.  Dit biedt de mogelijkheid om belastingaangiften sneller af te handelen en daardoor een duidelijk fiscaal beeld van een onderneming te verkrijgen. Klanten van ESJ kunnen op vrijwillige basis deelnemen aan deze vorm van toezicht.
 
 
AFSPRAKEN BELASTINGDIENST

Aan de totstandkoming van dit convenant is intensief contact vooraf gegaan. ESJ heeft in eerste instantie bewust ervoor gekozen om eerst zelf, als belastingplichtige, te ervaren welke invloed Horizontaal Toezicht op onze organisatie zou hebben. Op basis van die ervaringen hebben we een convenant afgesloten waar onze klanten gebruik van kunnen maken. Onze specialisten hebben regelmatig overleg met de belastingdienst over het toepassen van specifieke regels.
 

WAAROM KIEZEN VOOR HORIZONTAAL TOEZICHT?

Op dit moment blijft u als ondernemer vaak lang in onzekerheid over uw fiscale positie. De Belastingdienst werkt “in het verleden”, terwijl u met de actuele gang van zaken bezig bent. Door gebruik te maken van Horizontaal Toezicht hebt u eerder duidelijkheid over de visie van de Belastingdienst. Dat biedt vele voordelen. Het geeft echter ook verplichtingen aan u, uw organisatie, uw financieel adviseur en de Belastingdienst.
 

HORIZONTAAL TOEZICHT WEL OF NIET INTERESSANT?

Uw relatiebeheerder geeft u graag nadere informatie over Horizontaal Toezicht en vertelt u meer over de voorwaarden die daarbij van toepassing zijn. Samen met hem kunt u bepalen of Horizontaal Toezicht interessant is voor uw bedrijfsvoering.

Meer weten?

 

Already verified you are human.
Moment geduld...