De Belastingdienst en ESJ zijn een samenwerkingsovereenkomst aangegaan waarmee het zogeheten Horizontaal Toezicht van kracht is geworden.  Dit biedt de mogelijkheid om belastingaangiften sneller af te handelen en daardoor een duidelijk fiscaal beeld van een onderneming te verkrijgen. Klanten van ESJ kunnen op vrijwillige basis deelnemen aan deze vorm van toezicht.
 

AFSPRAKEN BELASTINGDIENST

Aan de totstandkoming van dit convenant is intensief contact vooraf gegaan. ESJ heeft in eerste instantie bewust ervoor gekozen om eerst zelf, als belastingplichtige, te ervaren welke invloed Horizontaal Toezicht op onze organisatie zou hebben. Op basis van die ervaringen hebben we een convenant afgesloten waar onze klanten gebruik van kunnen maken. Onze specialisten hebben regelmatig overleg met de belastingdienst over het toepassen van specifieke regels.
 

WAAROM KIEZEN VOOR HORIZONTAAL TOEZICHT?

Op dit moment blijft u als ondernemer vaak lang in onzekerheid over uw fiscale positie. De Belastingdienst werkt “in het verleden”, terwijl u met de actuele gang van zaken bezig bent. Door gebruik te maken van Horizontaal Toezicht hebt u eerder duidelijkheid over de visie van de Belastingdienst. Dat biedt vele voordelen. Het geeft echter ook verplichtingen aan u, uw organisatie, uw financieel adviseur en de Belastingdienst.
 

HORIZONTAAL TOEZICHT WEL OF NIET INTERESSANT?

Uw relatiebeheerder geeft u graag nadere informatie over Horizontaal Toezicht en vertelt u meer over de voorwaarden die daarbij van toepassing zijn. Samen met hem kunt u bepalen of Horizontaal Toezicht interessant is voor uw bedrijfsvoering.

Neem contact op

*
*
*
*
*

Lees meer over ESJ

Mijn ESJ

Als het gaat over uw financiële informatie zijn efficiency, veiligheid en continuïteit erg belangrijk. Met Mijn ESJ, uw persoonlijke website, kunt u op een snelle en veilige manier informatie beheren en met uw adviseur uitwisselen.

Klachtenregeling

Wij hebben kwaliteit hoog in het vaandel staan. Uiteraard vaktechnische kwaliteit, maar zeker ook de kwaliteit van de andere aspecten van onze dienstverlening.

Compliance

Nooit eerder is het belang en de noodzaak van compliance zo duidelijk geworden als in deze tijd. De compliance officer is de interne toezichthouder van een instelling en ziet erop toe dat de instelling en haar medewerkers de wet- en regelgeving handhaven.

Gedragscode

De gedragscode is mede opgesteld om onze opdrachtgevers op de hoogte te brengen van onze normen en waarden. Onze diensten en werkzaamheden moeten altijd worden gekenmerkt door betrouwbaarheid en betrokkenheid.