VERGROOT UW KANSEN DOOR DE AANKOOP VAN EEN ONDERNEMING

Wat de reden van een bedrijfsovername ook is, het is van belang om in een vroeg stadium inzicht te hebben in uw persoonlijke ambities, kwaliteiten én de financiële haalbaarheid van uw plannen.

De motieven voor een bedrijfsovername zijn divers:

  • Door het kopen (van de aandelen) van een onderneming bent u in staat een eigen bedrijf te starten (management buy in) of de zaak van uw werkgever over te nemen (management buy out).

  • Door het kopen (van de aandelen) van een onderneming bent u in staat uw onderneming te laten groeien

De adviseurs van ESJ weten dat iedere situatie en bedrijfsovername weer anders is en daarom stellen wij vooraf op maat een stappenplan op, afgestemd op uw specifieke situatie. Hierdoor is vanaf het begin duidelijk waar u staat en waar u heen wilt.
 

VERKOOPBEGELEIDING ONDERNEMING

Veel ondernemers worstelen met de overdracht van hun onderneming. U heeft uw onderneming opgebouwd en succesvol gemaakt. Eens komt de dag dat u het tijd vindt om uw opvolging te regelen. Bedrijfsoverdracht betekent ook het afscheid nemen van uw geesteskind, een emotionele gebeurtenis die niet onderschat mag worden. Redenen genoeg om hier tijdig over na te denken.

De beslissing om het (familie)bedrijf over te dragen betekent de afsluiting van een belangrijke periode van uw leven.

  • Hoe zorgt u ervoor dat een weloverwogen beslissing wordt genomen?

  • Wat zijn de gevolgen voor de onderneming bij overdracht en welke gevolgen heeft de keuze voor een koper op de familieverhoudingen?

Goede planning is een belangrijke voorwaarde om het overdrachtsproces succesvol te maken. U kunt nooit te vroeg beginnen met het plannen en regelen van uw opvolging.

 

 

Ivo Laurijssens

Senior Corporate Finance Adviseur
Stuur Ivo een email Bel Ivo via +31 6 59 869 559
Ivo Laurijssens 460x400.png

Lees meer over corporate finance

Vendor due diligence

Tijdens het aan- en verkoopproces van een onderneming wordt na het tekenen van de letter of intent vaak een due diligence onderzoek uitgevoerd. Het doel van dit onderzoek is het identificeren van de risico's die voor de koper van belang zijn.

Ons team

Maak kennis met onze Corporate Finance specialisten.

Bedrijfswaardering

De waarde van een bedrijf is per definitie subjectief. Harde gegevens zoals de jaarrekening spelen natuurlijk een belangrijke rol bij de waardebepaling van het bedrijf, maar minstens zo belangrijk zijn de toekomstverwachtingen.

Emoties bij de verkoop van uw bedrijf

Veel ondernemers worstelen met de overdracht van hun onderneming. U heeft uw onderneming opgebouwd, maar er komt een dag dat u het tijd vindt om uw opvolging te regelen.

Tips voor een goede (liquide) conditie

Voor ondernemers is het essentieel om het werkkapitaal te optimaliseren. Hierdoor kunt u eenvoudiger investeren in groei en vergroot u de flexibiliteit van uw onderneming. Het geld moet dan niet vastzitten in voorraden en openstaande facturen.

Conflictbemiddeling

Soms dreigt een geschil vast te lopen. Dan kan neutrale gesprekbegeleiding een snelle, effectieve en kostenefficiënte manier zijn om gezamenlijk toch tot een oplossing te komen.