Stel, een bejaarde ouder van uw medewerker heeft een ernstige ziekte. Uw medewerker is al vaak weggeroepen van het werk en u heeft hem daarvoor altijd calamiteitenverlof gegeven. Op uw vraag wanneer hij terugkomt, wordt uw medewerker kwaad en hij meldt zich ziek. Hoe pakt u dit goed aan? 
 

Calamiteitenverlof noodzakelijk? 

Nooit langer dan strikt noodzakelijk. 
Soms doen zich omstandigheden voor die een werknemer niet in de hand heeft, maar waar hij wel op moet reageren, zoals een direct familielid dat in kritieke toestand in het ziekenhuis wordt opgenomen. Als er sprake is van zeer dringende, onverwachte en/of bijzondere persoonlijke noodsituaties, waardoor een werknemer direct moet stoppen met zijn werk of niet naar het werk kan komen, heeft hij recht op calamiteitenverlof. Dit volledig betaalde verlof duurt nooit langer dan strikt noodzakelijk is.  
 

Ziekmelding terecht of niet? 

Dringende zaken regelen. 
In dit geval is calamiteitenverlof op zijn plaats. Wanneer uw medewerker vindt dat hij meer tijd nodig heeft om ook niet-dringende zaken te regelen, valt dit niet meer onder het calamiteitenverlof. Is een ziekmelding dan terecht?  

Oordeel bedrijfsarts. 
Het is niet aan de werkgever om te beoordelen of een werknemer ziek is. Dit oordeel is exclusief voorbehouden aan de bedrijfsarts. Het kan immers zijn dat de werknemer echt arbeidsongeschikt is, bijv. door overspannenheid. 
Tip: Oordeel niet zelf, maar schakel de bedrijfsarts in, desnoods voor een spoedcontrole.  
 

Niet arbeidsongeschikt, dan alternatieve verlofvormen  

Als het duidelijk is dat uw werknemer niet arbeidsongeschikt is, zijn er verschillende alternatieve verlofvormen waarmee een werknemer zijn werk kan combineren met de zorg voor zijn zieke ouder. 

 • Kortdurend zorgverlof. 
  De Wet arbeid en zorg (WAZO) biedt werknemers de mogelijkheid noodzakelijke zorg aan zieke (directe) familieleden te geven die verder gaat dan het calamiteitenverlof. Voorwaarde is dat de werknemer de enige is die de noodzakelijke zorg kan geven. Als het familielid bijv. in een ziekenhuis of verpleeghuis wordt verzorgd, bestaat er geen recht op zorgverlof. Kortdurend zorgverlof bedraagt tweemaal de gebruikelijke arbeidsduur per week en mag ineens of verspreid over twaalf maanden opgenomen worden. Als werkgever moet u in principe 70% van het salaris doorbetalen.  

 • Langdurig zorgverlof. 
  Als er langere of uitgebreidere zorg nodig is, kan een werknemer op grond van de WAZO aanspraak maken op langdurig zorgverlof. Dit verlof is volledig onbetaald, in tegenstelling tot calamiteitenverlof en kortdurend zorgverlof. De werknemer bouwt gedurende het verlof wel gewoon vakantiedagen op. De maximale omvang bedraagt zesmaal de gebruikelijke arbeidsduur per week en mag ineens of verspreid over twaalf maanden opgenomen worden.  

 • Vrije dagen. 
  Heeft een werknemer alle mogelijkheden van zowel kortdurend als langdurig zorgverlof opgebruikt, dan kan hij vakantiedagen opnemen. Dit kan natuurlijk ook wanneer hij ervoor kiest om volledig doorbetaald te krijgen op de momenten dat hij bijv. zorg aan zijn ouder verleent. Voorwaarde is uiteraard wel dat er voldoende vakantiedagen beschikbaar zijn.  

 • Onbetaald verlof. 
  Ten slotte heeft een werknemer de optie om onbetaald verlof op te nemen. Aangezien de werknemer in dat geval geen salaris ontvangt en ook geen vakantiedagen opbouwt, zal dit vaak uitsluitend als laatste optie ingezet worden.  


Schakel de bedrijfsarts in als een medewerker zich ziek meldt om voor een ziek familielid te zorgen of als reactie op uw vragen. Is de medewerker niet arbeidsongeschikt, gebruik dan de mogelijkheden voor betaald of onbetaald (zorg)verlof en de optie onbetaald verlof. 

Meer weten?

 

Already verified you are human.
Moment geduld...