VOORBEELD UIT DE PRAKTIJK

Een wethouder rijdt vaak met een taxi naar het café, op kosten van de Gemeente waar hij voor werkt. Dit komt aan het licht en de wethouder treedt af. Deze wethouder heeft nu wachtgeld. De pers blaast dit enorm op en de burger roept hard het vertrouwen in de politiek op. Had dit onterecht gebruik maken van overheidsgelden voorkomen kunnen worden?

De gemeentes in Nederland moeten fors bezuinigen. Dit is enerzijds het gevolg van minder gelden van de Rijksoverheid en anderzijds door forse verliezen op grondposities. Ieder dubbeltje wordt omgedraaid en ook de kosten van het ambtenarenapparaat worden tegen het licht gehouden. Dit wordt ook wel aangeduid met “het snijden in eigen vlees”. Het aanpakken van verspilling is dan feitelijk het gemakkelijkst te realiseren. Het woord verspilling heeft natuurlijk een negatieve lading. Feitelijk wordt bedoeld om dié kosten aan te pakken die wellicht niet noodzakelijk zijn om een doel te realiseren. Een voorbeeld ter verduidelijking: misschien was met de wethouder afgesproken dat hij met een taxi naar het café mocht rijden. De wethouder maakt daar dan op basis van die afspraak gebruik van. Echter, om iets te bereiken in een gemeente hebben deze kosten geen nut. Bij het analyseren van een aantal van de verspillingskosten (waste kosten) krijg je dan ook te maken met verworven rechten. En niets is in Nederland zo lastig als het aanpassen van verworven rechten. Dat die verworven rechten er zijn moet dan ook transparant worden gemaakt naar de burgers van de gemeente.

ESJ heeft  de Anti Waste Scan opgezet.
 

WAT HOUDT DE ANTI WASTE SCAN IN?

Met een frisse en onafhankelijke blik nemen wij de kosten van B&W, de gemeenteraad en de ambtelijke organisatie door. Wij screenen of de kosten rechtmatig zijn, voorkomen hadden kunnen worden en of naar onze mening bespaard kan worden op deze kosten. Ons voorstel is om eerst B&W en de gemeenteraad te onderzoeken en indien nodig en gewenst de ambtelijke organisatie. Dit heeft als voordeel dat enerzijds het in eerste instantie een beperkt onderzoek is en anderzijds deze gemeentelijke organen het goede voorbeeld geven.
 

ONZE AANPAK

Onze aanpak van de Anti Waste Scan is als volgt:

 1. Opdracht (formulering en diepgang)

 2. Analyse van de regelgeving

 3. Afbakening periode

 4. Uitvoering steekproef op de kosten

 5. Eerste uitkomsten toetsen aan referentieperiode

 6. Bespreking van de resultaten met de controller van de gemeente

 7. Bespreking van de resultaten met B&W

 8. Rapport toelichten aan de gemeenteraad

 9. Concreet actieplan

 10. Certificaat van Anti Waste Proof
   

DE RAPPORTAGE

De bevindingen kunnen zaken zijn die eigenlijk niet kunnen (de taxikosten); hier gaan wij echter niet van uit. Maar we zullen ze wel melden als we ze constateren. Wij rapporteren over kosten die volgens regelgeving rechtmatig besteed zijn, maar waarvan wij vinden dat de regelgeving aangepast dient te worden (bijvoorbeeld dat een wethouder met een taxi naar het café mag).

Dat hiermee een discussie gecreëerd wordt over verworven rechten, dat realiseren wij ons; echter in tijden van bezuinigingen moet dit bespreekbaar gemaakt worden. Ten slotte doen wij aanbevelingen voor besparing op kosten.

Kortom:

 • Onrechtmatige kosten

 • Aanpassing regelgeving

 • Besparen op kosten
   

ONS DOEL

Wij hebben ons doel gehaald als onze kosten lager zijn dan een structurele besparing van 50% in het 1e jaar; de besparing in het 2e jaar is derhalve 100% voor de gemeente.
 

KOSTEN BESPAREN? DOE DE ANTI WASTE SCAN

Denkt u dat u ook kosten kunt besparen en wilt u weten of uw kosten rechtmatig worden besteed? ESJ haalt graag de anti waste scan door uw bedrijf en analyseert waar uw kansen liggen.
 

MEER INFORMATIE?

De specialisten van ESJ adviseren u graag. Ook voor vragen over Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen en het optimaal gebruik maken van subsidies (EIA, VAMIL, WBSO) kunt u bij ons terecht.

Lees meer over duurzaam ondernemen

Investeringssubsidie duurzame energie 2023

De overheid wil vaart maken met de transitie naar duurzame energie. De Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE) is dan ook voor 2023 weer aangepast en voor meer mensen bereikbaar.

EIA/MIA/VAMIL

Investeren in energiezuinige en milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen wordt door de overheid gestimuleerd. U kunt gebruik maken van een fiscaal voordeel, maar dan moet wel volgens de spelregels worden gehandeld.

Waarom duurzaam ondernemen?

We zetten de voordelen van duurzaam ondernemen voor u op een rijtje.

Wat kunnen we voor u doen?

Aan de hand van een bedrijfsscan kunt u bepalen waar u nu staat in het kader van duurzaam ondernemen en waar uw kansen (nog meer) liggen.

Duurzaam beleggen

Duurzaam beleggen gaat in feite volgens dezelfde methode als “normaal” beleggen, maar er vindt een extra selectie plaats.

Transparantie bij fondsenwerving

Het is van groot belang om als goede doelen stichting iedere onduidelijkheid over de besteding van gelden te voorkomen.