TRANSPARANTIE : DAAR WORDT IEDEREEN BETER VAN

Nederlanders zijn gulle gevers. Jaarlijks geven we met zijn allen meer dan 4,3 miljard aan goede doelen. Ondanks die grote bereidheid tot geven is het vertrouwen in goede doelen gezakt tot een dramatisch dieptepunt. Aanleiding daarvoor zijn de berichten dat donaties niet besteed worden aan hulp. De publieke verontwaardiging is groot wanneer blijkt dat het geld blijft kleven aan handen die er geen recht op hebben. 

In 2013 kwam de organisatie Alpe d’Huzes op deze negatieve manier in de publiciteit. Het land was te klein en de heersende opinie leidde er toe dat er minder geld werd ingezameld tijdens de jaarlijkse collecte van de Kankerstichting. Nederland staat op zijn achterste benen als het salaris van de directeur van een goede doelen stichting bekend wordt. Want wij willen best geven aan een goed doel maar niet er voor zorgen dat door een gift een directeur meer verdiend dan de Balkende-norm.
 

FONDSENWERVING

Het is daarom van groot belang om als goede doelen stichting iedere onduidelijkheid over de besteding van gelden te voorkomen. Het CBF (Centraal Bureau Fondsenwerving) heeft criteria opgesteld waar binnen goede doelen moeten werken. Het streven is om zo veel als mogelijk van de opgehaalde gelden te besteden aan het goede doel en kosten te beperken. Transparantie is hierbij het toverwoord. Zo mag er bijvoorbeeld niet meer dan 25% van de inkomsten aan fondswerving worden uitgegeven.
 

PROTOCOL EN VERANTWOORDING

Transparantie is niet alleen achteraf verantwoording afleggen aan het maatschappelijk verkeer. Transparantie begint eerder. Ons stappenplan help u daarbij.

 1. Beschrijf helder en specifiek het goede doel; voor wie of wat zijn de middelen bestemd.;

 2. Leg vast wie waarvoor binnen de organisatie bevoegd is;

 3. Leg salaris en kostenvergoeding in een protocol vast;

 4. Leg vast welke specifieke projecten financieel gesteund worden;

 5. Breng functiescheiding aan binnen de organisatie;

 6. Stel een begroting op en
  -  Benoem de vaste kosten (salaris, huur etc)
  -  Benoem de variabele kosten (inhuur, fondswerving etc)
  -  Schat de opbrengst van de fondswerving in
  -  Bepaal, afhankelijk van de inkomsten, welke bedragen naar welk specifiek doel gaan

 7. Het bestuur en een gecertificeerd accountant beoordelen in de opstartfase de hiervoor genoemde punten; begroting en protocol. Deze informatie wordt vervolgens publiekelijk gemaakt. Bijvoorbeeld door vermelding op de website van de goede doelenorganisatie.

 8. Na afronding van het jaar / project wordt de verantwoording opgesteld; deze verantwoording wordt vastgesteld door het Bestuur;

 9. Vervolgens controleert de accountant de verantwoording en verstrekt zijn controleverklaring. Tevens rapporteert de accountant aan het Bestuur of de procedures (punt 1 tot en met 6) zijn nageleefd. De verantwoording met de controleverklaring en het rapport van de accountant wordt vervolgens op de website van het goede doel gezet.

Door dit stappenplan te hanteren voorkomt u de verontwaardiging zoals hiervoor geschetst. Met het openbaar maken van de begroting biedt u vanaf de opstartfase transparantie over de besteding van de donaties. Hierdoor kunt u uw aandacht geheel richten op de juiste besteding van middelen aan het goede doel en daar wordt iedereen beter van.
 

MEER INFORMATIE?

Wij helpen u graag met de invoering van ons stappenplan in uw goede doelen organisatie. Dit niet alleen vanuit onze professie, maar ook vanuit onze maatschappelijke betrokkenheid.

Klik hier als u meer informatie wilt over Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO).

Lees meer over duurzaam ondernemen

Investeringssubsidie duurzame energie 2023

De overheid wil vaart maken met de transitie naar duurzame energie. De Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE) is dan ook voor 2023 weer aangepast en voor meer mensen bereikbaar.

EIA/MIA/VAMIL

Investeren in energiezuinige en milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen wordt door de overheid gestimuleerd. U kunt gebruik maken van een fiscaal voordeel, maar dan moet wel volgens de spelregels worden gehandeld.

Waarom duurzaam ondernemen?

We zetten de voordelen van duurzaam ondernemen voor u op een rijtje.

Wat kunnen we voor u doen?

Aan de hand van een bedrijfsscan kunt u bepalen waar u nu staat in het kader van duurzaam ondernemen en waar uw kansen (nog meer) liggen.

Duurzaam beleggen

Duurzaam beleggen gaat in feite volgens dezelfde methode als “normaal” beleggen, maar er vindt een extra selectie plaats.

De Anti Waste Scan

Denkt u dat u kosten kunt besparen en wilt u weten of uw kosten rechtmatig worden besteed? ESJ analyseert met de anti waste scan waar uw kansen liggen.