Duurzaam beleggen gaat in feite volgens dezelfde methode als “normaal” beleggen, maar er vindt een extra selectie plaats.
 

DUURZAAMHEIDSCRITERIA

De ondernemingen waarin kan worden belegd, worden geselecteerd op duurzaamheidscriteria. Bij de selectie van ondernemingen waarin volgens deze aanpak belegd wordt, zijn 2 richtingen te onderscheiden:

  1. uitsluiting van bepaalde (typen van) ondernemingen (aangeduid als negative approach)

  2. of het selecteren van de beste ondernemingen van een bepaalde categorie (aangeduid als best in class)

Een combinatie van beide methoden komt ook voor. Bij een negative approach wordt bijvoorbeeld niet belegd in aandelen van ondernemingen in de wapen-, tabak en alcoholindustrie.

Bij de best in class-methode worden geen sectoren op voorhand uitgesloten. Toch wordt binnen elke sector (bijvoorbeeld banken, chemie, detailhandel etc.) gekeken hoe de individuele ondernemingen scoren op criteria als milieubeleid, personeelsbeleid, transparantie en dergelijke.
 

WAARDERINGSCIJFERS

Op basis van de waarderingscijfers worden vervolgens de best scorende ondernemingen geselecteerd. Ten opzichte van de oorspronkelijke “collectie” (in het jargon: het universum) vormt dit een inperking: indien het complete universum bijvoorbeeld 1000 ondernemingen bevat, zullen hiervan 200 ondernemingen overblijven waarin kan worden belegd.
 

OVEREENKOMST

De vrijheid die de vermogensbeheerder daarbij heeft, wordt op de normale wijze vastgelegd in de overeenkomst die hij met zijn opdrachtgever heeft (of in het prospectus, in het geval van een beleggingsfonds). De rapportage vindt op dezelfde wijze plaats, met dien verstande dat apart aandacht wordt besteed aan de financiële gevolgen van het hanteren van die duurzaamheidscriteria.
 

TOT SLOT

Is duurzaam beleggen iets voor u en wilt u weten wat de mogelijkheden zijn? Lees hier wat Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen nog meer voor u kan betekenen.

Lees meer over duurzaam ondernemen

Investeringssubsidie duurzame energie 2023

De overheid wil vaart maken met de transitie naar duurzame energie. De Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE) is dan ook voor 2023 weer aangepast en voor meer mensen bereikbaar.

EIA/MIA/VAMIL

Investeren in energiezuinige en milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen wordt door de overheid gestimuleerd. U kunt gebruik maken van een fiscaal voordeel, maar dan moet wel volgens de spelregels worden gehandeld.

Waarom duurzaam ondernemen?

We zetten de voordelen van duurzaam ondernemen voor u op een rijtje.

Wat kunnen we voor u doen?

Aan de hand van een bedrijfsscan kunt u bepalen waar u nu staat in het kader van duurzaam ondernemen en waar uw kansen (nog meer) liggen.

De Anti Waste Scan

Denkt u dat u kosten kunt besparen en wilt u weten of uw kosten rechtmatig worden besteed? ESJ analyseert met de anti waste scan waar uw kansen liggen.

Transparantie bij fondsenwerving

Het is van groot belang om als goede doelen stichting iedere onduidelijkheid over de besteding van gelden te voorkomen.