UITVOEREN BEDRIJFSSCAN

Aan de hand van een bedrijfsscan kunt u bepalen waar u nu staat in het kader van duurzaam ondernemen en waar uw kansen (nog meer) liggen.
 

METEN

Het in kaart brengen van duurzaamheidsprestaties binnen uw organisatie, inclusief de daarbij behorende audits en verslaglegging. Denk bijvoorbeeld aan de CO2 footprint, biodiversiteit etc.
 

INNOVATIE

Adviseren en inventariseren van de mogelijkheden op het gebied van innovatie, zoals fiscale faciliteiten voor milieuvriendelijke investeringen.
 

ADVIES EN IMPLEMENTATIE GOVERNANCE

Een goed corporate governance-beleid biedt houvast over de manier hoe een onderneming goed, efficiënt en verantwoord geleid moet worden . Onderdeel daarvan is het afleggen van verantwoording over het gevoerde beleid richting belanghebbenden waaronder de eigenaren (aandeelhouders), werknemers, afnemers en de samenleving als geheel.

Klik hier voor onze aanpak bij Gemeenten: De Anti Waste Scan. Deze aanpak kan ook gehanteerd worden in het bedrijfsleven.
 

SUBSIDIE-ADVIES

Wij begeleiden veel klanten bij de administratie van innovatie- en subsidietrajecten en hebben gemerkt dat zij zich niet altijd bewust zijn van de subsidiekansen die er zijn. Voor een goede toepassing van de verschillende regelingen is een combinatie van hoogwaardige technische kennis en fiscaal juridische kennis noodzakelijk. Daarvoor maken we ook gebruik van ervaren en deskundige adviseurs; intern én extern.

 

OPTIMAAL DUURZAAM MET ESJ

Wilt u weten waar de duurzame kansen liggen voor uw onderneming of heeft u andere vragen over Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen? De belastingadviseurs van ESJ adviseren u graag.

Lees meer over duurzaam ondernemen

Investeringssubsidie duurzame energie 2023

De overheid wil vaart maken met de transitie naar duurzame energie. De Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE) is dan ook voor 2023 weer aangepast en voor meer mensen bereikbaar.

EIA/MIA/VAMIL

Investeren in energiezuinige en milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen wordt door de overheid gestimuleerd. U kunt gebruik maken van een fiscaal voordeel, maar dan moet wel volgens de spelregels worden gehandeld.

Waarom duurzaam ondernemen?

We zetten de voordelen van duurzaam ondernemen voor u op een rijtje.

Duurzaam beleggen

Duurzaam beleggen gaat in feite volgens dezelfde methode als “normaal” beleggen, maar er vindt een extra selectie plaats.

De Anti Waste Scan

Denkt u dat u kosten kunt besparen en wilt u weten of uw kosten rechtmatig worden besteed? ESJ analyseert met de anti waste scan waar uw kansen liggen.

Transparantie bij fondsenwerving

Het is van groot belang om als goede doelen stichting iedere onduidelijkheid over de besteding van gelden te voorkomen.