BTW-CARROUSELFRAUDE

De Belastingdienst heeft een waarschuwing aan ondernemers op haar website gezet dat zij ongemerkt betrokken kunnen raken bij btw-carrouselfraude.

De Belastingdienst spreekt van ‘vervelende gevolgen’. Ondernemers die weten of hadden kunnen weten dat ze betrokken zijn bij btw-carrouselfraude, krijgen geen btw-aftrek. Bovendien worden zij soms hoofdelijk aansprakelijk gesteld voor btw die door andere ondernemers binnen de handelsketen niet is afgedragen.
 

WAT IS BTW-CARROUSELFRAUDE?

Bij btw-carrouselfraude draagt een ondernemer geen btw af aan de Belastingdienst, terwijl hij die btw wel in rekening brengt. Bij btw-carrouselfraude is er vrijwel altijd sprake van handelingen tussen ondernemers in ten minste 2 landen binnen de Europese Unie.

Een ondernemer kan zonder dat hij dat wil betrokken raken bij btw-carrouselfraude. Dat kan vervelende gevolgen voor de betreffende ondernemer met zich meebrengen. Normaal gesproken is de btw die door een btw-plichtige ondernemer wordt betaald over de inkoop en kosten, aftrekbaar als voorbelasting. Als de ondernemer ervan op de hoogte was (of kon weten) betrokken te zijn bij btw-carrouselfraude, kan de Belastingdienst de btw-aftrek weigeren. Soms kan de bij de btw-carrouselfraude betrokken ondernemer ook hoofdelijk aansprakelijk worden gesteld voor btw die door andere ondernemers binnen de handelsketen niet is afgedragen.
 

EEN VOORBEELD

Ondernemer A uit Groot-Brittannië levert goederen aan ondernemer B in Nederland. Omdat dit een intracommunautaire levering is (een grensoverschrijdende levering binnen de Europese Unie) levert ondernemer A de goederen tegen het 0%-tarief. A brengt B geen btw in rekening, A hoeft dus ook geen btw af te dragen.

Ondernemer B verkoopt de goederen vervolgens in Nederland aan ondernemer C. B brengt hiervoor btw in rekening. Die btw moet B afdragen aan de Belastingdienst, maar dit doet hij niet. Ondernemer C heeft btw betaald aan ondernemer B, C kan die btw aftrekken als voorbelasting.

C levert de goederen weer door aan ondernemer A in Groot-Brittannië. Omdat dit een levering is tussen 2 EU-landen, levert C de goederen tegen het 0%-tarief. De carrousel kan weer opnieuw beginnen.

In dit voorbeeld is ondernemer B de fraudeur; hij draagt de ontvangen btw niet af aan de Belastingdienst. Ook A en C kunnen bij de carrouselfraude betrokken zijn, maar dat hoeft niet. Als de Belastingdienst de fraude ontdekt, is de frauderende ondernemer meestal al verdwenen. Dit heet een ‘plof-bv’. Een plof-bv fraudeert vaak enkele maanden, om daarna met de achtergehouden btw te verdwijnen.
 

PRODUCTEN

Bij btw-carrouselfraude gaat het meestal om grote in- en verkoopvolumes, de producten zijn meestal makkelijk te verhandelen en hebben een hoge waarde. Goederen die gebruikt zijn bij btw-carrouselfraude zijn bijvoorbeeld:

 • Mobiele telefoons
 • CPU ‘s
 • Edelmetalen zoals platina
 • Auto’s
 • CO2-emissierechten

Als anti-fraude maatregel heeft de wetgever voor bepaalde goederen een verleggingssysteem geintroduceerd, waarbij de verschuldigde btw moet worden voldaan door de afnemer van de prestatie. Verkoopt u mobiele telefoons, chips, spelcomputers, tablets of laptops? En is het factuurbedrag € 10.000 of meer (exclusief btw) per goederensoort? Dan moet u de btw naar uw klant verleggen. Ook is de verschuldigde btw verlegd bij de overdracht van broeikasgasemissierechten.
 

STRENGER REGIME VOOR EEN AANTAL GOEDEREN

Voor een aantal carrouselfraudegevoelige goederen geldt een verhoogde aansprakelijkheid. Wordt bij de handel in deze goederen ergens in de handelsketen btw-fraude gepleegd, dan kan elke betrokken ondernemer, die wist of had moeten weten dat er sprake was van fraude, hoofdelijk aansprakelijk worden gesteld voor het volledige niet afgedragen btw-bedrag. Deze verhoogde aansprakelijkheid geldt voor:

 • Telecommunicatie- en computerapparatuur en programmatuur
 • Foto-, film-, video- en geluidsapparatuur en beeld- en geluiddragers, zoals video- en muziekcassettes, cd’s en dvd’s
 • Landvoertuigen met een motor van meer dan 48 cc cilinderinhoud of met een vermogen van meer dan 7,2 kW, bijvoorbeeld auto’s, motoren, scooters en tractoren
   
MOGELIJKE SIGNALEN: HOE WEET U DAT U MET BTW-FRAUDE TE MAKEN HEBT?
 • Er worden bijvoorbeeld goederen aangeboden met een hoge waarde, hoog transactievolume of onder de gangbare marktprijs
 • Steeds wisselende leveranciers en kopers en handelaren die sinds kort actief zijn of net een bestuurswisseling hebben ondergaan, kunnen duiden op btw-fraude
 • Een andere aanwijzing voor carrouselfraude is dat een leverancier al op voorhand aangeeft aan wie de goederen doorverkocht kunnen worden
 • Een (potentiële) koper vertelt bij wie de door hem gevraagde goederen moeten worden ingekocht
 • Er wordt gevraagd om branchevreemde artikelen te verkopen of om deel te nemen aan parallelhandel

Dit zijn voorbeelden van situaties waarin sprake kan zijn van btw-carrouselfraude. Er zijn meer vormen en varianten en fraudeurs wisselen regelmatig van aanpak. Het is daarom niet mogelijk om een volledig overzicht te geven van alle kenmerken en signalen van btw-carrouselfraude. Ondernemers kennen hun eigen markt het beste en zijn meestal zelf goed in staat om bijzondere en afwijkende situaties in hun branche te herkennen.
 

MEER INFORMATIE OVER BTW-CARROUSELFRAUDE?

Heeft u behoefte aan btw advies of wilt u meer informatie over carrouselfraude? Neem vrijblijvend contact op met Kirsten Deij, Belastingadviseur bij ESJ.

(bron: Belastingdienst)

Meer weten?

 

Already verified you are human.
Moment geduld...
Kirsten Deij
Kirsten Deij

Belastingadviseur indirecte belastingen

kirsten.deij@esj.nl

+31 88 0320 716