BTW EN INTERNATIONALE HANDEL: OVERDENK VOORDAT U HANDEL(T)!

Bent u van plan voor het eerst goederen internationaal te verkopen of bent u juist van plan om goederen in het buitenland aan te schaffen? Overdenk dan eerst de btw gevolgen. De ervaring leert namelijk dat voor veel ondernemers de gevolgen als een verrassing komen nadat de handel al is opgestart.
 

BENIEUWD NAAR DE BTW BEHANDELING? VOLG DAN DE GOEDEREN!

De btw volgt bij goederenleveringen de fysieke stroom van de goederen. Dit betekent o.a. dat u als Nederlandse ondernemer geconfronteerd kan worden met buitenlandse btw, indien de goederen die worden geleverd zich in het buitenland bevinden op het moment van levering. Hoewel een incidentele handeling doorgaans niet leidt tot btw ondernemerschap, kan een incidentele (afwijkende) levering door een btw ondernemer wel leiden tot buitenlandse btw registraties en administratieve verplichtingen die u wellicht had kunnen voorkomen. Wij raden dan ook aan om goed na te denken over de btw  behandeling van leveringen die afwijken van uw reguliere handelsstromen. Ook bij grotere hervormingen in de handelsstromen van uw onderneming moet u uiteraard stilstaan bij de btw consequenties.
 

GOEDERENSTROMEN VANUIT NEDERLAND

Aan ondernemers
Levert u goederen vanuit Nederland aan andere (buitenlandse) ondernemers en worden de goederen in dit kader door u of voor uw rekening grensoverschrijdend vervoerd naar een andere EU-lidstaat? Dan kunt u als leverancier onder voorwaarden factureren met 0% btw. Als voorwaarden hiervoor gelden dat u het vervoer van de goederen naar de andere lidstaat moet kunnen aantonen en u moet kunnen bewijzen dat uw afnemer een btw ondernemer is. Het vervoer dient te worden aangetoond aan de hand van een combinatie aan relevante documenten (zoals de CMR vrachtbrief). Bij de controle van de btw status van uw afnemer speelt het btw identificatienummer een cruciale rol.

De afnemer is vervolgens verantwoordelijk om btw te voldoen over de intracommunautaire verwerving in het land van aankomst. Voor de leverancier bestaat als uitgangspunt geen plicht tot registratie in het land van aankomst. Indien u echter eigen goederen overbrengt naar een andere lidstaat (zonder dat de overbrenging geschiedt in het kader van een verrichte levering), dan dient u als uitgangspunt wel zelf btw te voldoen in het land van aankomst over de verwerving van de goederen.

Wees er alert op dat bij internationale leveringen veel fraude wordt gepleegd en u hiervan financiële nadelige gevolgen kunt ondervinden als u niet de nodige zorgvuldigheid in acht neemt. Wij verwijzen naar onze pagina over btw-fraude

Ook bij de export van goederen (naar een niet EU land) kan de leverancier onder voorwaarden 0% btw toepassen. De leverancier moet aan de hand van boeken en bescheiden aantonen dat de goederen de EU hebben verlaten.

Aan particulieren
Bij de verkoop van goederen aan particulieren binnen de EU geldt een speciale regeling. Deze regeling, ook wel afstandsverkopen genoemd, impliceert dat de goederenlevering belastbaar is in het land van aankomst vanaf een bepaalde omzetdrempel. Deze drempel is voor iedere lidstaat anders. Zodra je boven de drempel uitkomt, dien je als leverancier buitenlandse btw te voldoen. Leveranciers kunnen op verzoek opteren om vanaf de eerste levering buitenlandse btw te betalen. Dit is met name interessant als het buitenlandse btw tarief lager is dan het Nederlandse tarief.  Wel zal dit de nodige administratieve verplichtingen in het buitenland tot gevolg hebben.
 

KAN IK BUITENLANDSE BTW OP MIJN INKOPEN TERUG KRIJGEN?

Voor zover u in een ander EU land goederen en/of diensten inkoopt, die lokaal belast zijn, kunt u de verschuldigde buitenlandse btw terugkrijgen, als u de goederen en/of diensten voor btw belaste handelingen verbruikt en beschikt over een voorgeschreven factuur. De aftrekregels van het land van teruggaaf zijn in dit kader doorslaggevend. Voor EU ondernemers geldt dat zij de btw teruggaaf kunnen indienen via de Belastingdienst in het land van vestiging, indien er geen btw aangifteplicht bestaat in het land van teruggaaf. Dit zal zich met name voordoen als een ondernemer zakelijke reiskosten maakt of bijvoorbeeld een congres in het buitenland bezoekt zonder dat het lokaal belastbare prestaties verricht.
 

SPECIFIEKE REGELINGEN

De btw kent tal van specifieke regelingen die te maken hebben met goederenleveringen. Hieronder vindt u een kleine greep uit de type leveringen waarvoor specifieke regelgeving danwel beleid geldt:

  • Zogenoemde ABC contracten met directe aflevering door partij A aan partij C
  • Consignment / Call-off goederen
  • Terugname van goederen
  • Installatie/montage leveringen
  • Afstandsverkopen (internationale verkopen aan particulieren of gelijkgestelden)
     
Meer informatie

Meer weten over een van deze specifieke btw regelingen of heeft u vragen over de btw-gevolgen bij internationale handel? Neem dan contact op met Kirsten Deij, btw specialist bij ESJ.

Wanneer u zaken doet met het buitenland, krijgt u met verschillende regels en wetten te maken. Het Tax Corporate team van ESJ staat u met raad en daad bij om succesvol over de grens te ondernemen. Klik hier voor meer informatie over internationaal ondernemen.

Klik op onderstaande button om onze advieswijzer btw en buitenland te downloaden. 

Advieswijzer BTW en buitenland

Meer weten?

 

Already verified you are human.
Moment geduld...
Kirsten Deij
Kirsten Deij

Belastingadviseur indirecte belastingen

kirsten.deij@esj.nl

+31 88 0320 716