We maken op deze website gebruik van cookies. Wilt u weten wat dat betekent voor uw privacy?
Lees dan onze Privacy- en cookieverklaring. Klik hier voor een opt-out van Google Analytics op deze website.
Akkoord »

Menu Inloggen Mijn ESJ

Ruim baan voor ondernemende anbi's

Ruim baan voor ondernemende anbi’s

Voor stichtingen en verenigingen met ondernemingsactiviteiten die een algemeen maatschappelijk of sociaal belang (zogeheten ANBI’s of SSBI’s) nastreven, kent de vennootschapsbelasting een winstvrijstelling.

Vanaf 2012 wordt de winstvrijstelling niet alleen voor ANBI’s en SSBI’s verruimd, maar voor alle stichtingen en verenigingen. Indien een stichting of vereniging een onderneming drijft, zijn vanaf 2012 de hiermee behaalde winsten vrijgesteld van vennootschapsbelasting indien de jaarwinst niet hoger is dan € 15.000. Tevens geldt als voorwaarde dat de jaarwinst en de winsten van de vier voorafgaande jaren tezamen niet meer bedragen dan € 75.000. Een eventueel verlies wordt voor de toetsing op nihil gesteld. Let wel: als winst wordt hier uitgegaan van de winst voor toepassing van de zogeheten aftrek fondsenwerving en de (her)bestedingsreserve.

Er wordt een ruimhartiger beleid voor ANBI’s ingevoerd. Nu mag een ANBI geen commerciële activiteiten uitoefenen. Vanaf 2012 kunnen ANBI’s naar hartenlust commerciële activiteiten uitoefenen zolang de opbrengsten maar geheel ten goede komen aan het algemeen nuttige doel. Deze instellingen kunnen zo een deel van hun inkomsten zelfstandig gaan vergaren.

Culturele ANBI’s worden gestimuleerd te ondernemen

Vanaf 1 januari 2012 kunnen stichtingen en verenigingen die als culturele instelling (een ANBI die zich voor meer dan 90% richt op cultuur) kiezen voor integrale (vennootschaps)belastingplicht. Nu zijn deze instellingen belastingplichtig voor zover zij een onderneming drijven. Hierdoor wordt het gehele vermogen van de instelling geacht ondernemingsvermogen te zijn. Door te kiezen voor de integrale (vennootschaps)belastingplicht, kunnen stichtingen en verenigingen tekorten uit het niet-ondernemingsgedeelte salderen met overschotten uit het ondernemingsgedeelte.

Meer informatie?

Neem contact op met de specialisten van ESJ voor belastingadvies op maat.

Gerelateerde artikelen

Kies een adviseur bij u in de buurt Neem contact op »

Op de hoogte blijven?
Meld u aan voor onze nieuwsbrief
Klik hier »×