Voor stichtingen en verenigingen met ondernemingsactiviteiten die een algemeen maatschappelijk of sociaal belang (zogeheten ANBI’s of SSBI’s) nastreven, kent de vennootschapsbelasting een winstvrijstelling.
 

WINSTVRIJSTELLING

Sinds enkele jaren is de winstvrijstelling voor alle stichtingen en verenigingen verruimd. Wanneer een stichting of vereniging een onderneming drijft, en de jaarwinst niet hoger is dan € 15.000, zijn de hiermee behaalde winsten vrijgesteld van vennootschapsbelasting. Als aanvullende voorwaarde geldt dat de jaarwinst en de winsten van de 4 voorafgaande jaren tezamen niet meer bedragen dan € 75.000. Een eventueel verlies wordt voor de toetsing op nihil gesteld. Let wel: er wordt uitgegaan van de winst voor toepassing van de zogeheten aftrek fondsenwerving en de (her)bestedingsreserve.

Voor ANBI's is een ruimhartig beleid ingevoerd. ANBI's mogen naar hartenlust commerciële activiteiten uitoefenen, zolang de opbrengsten maar geheel ten goede komen aan het algemeen nuttige doel. Deze instellingen kunnen zo een deel van hun inkomsten zelfstandig gaan vergaren.
 

CULTURELE ANBI’S WORDEN GESTIMULEERD TE ONDERNEMEN

Stichtingen en verenigingen, die zich voor meer dan 90% op cultuur richten, kunnen kiezen voor integrale (vennootschaps)belastingplicht. Door voor deze integrale (vennootschaps)belastingplicht te kiezen, kunnen stichtingen en verenigingen overschotten uit het ondernemingsgedeelte salderen met tekorten uit het niet-ondernemingsgedeelte.

Neem contact op

*
*
*
*
*

Lees meer over belastingadvies

Transfer pricing

Ondernemingen moeten transparanter worden richting de fiscus. De transfer pricing wetgeving heeft hierbij een belangrijke rol.

Minder belasting betalen

Er zijn voor zowel uw vennootschap als voor uzelf mogelijkheden om de belastingdruk te verlichten en zelfs grotendeels weg te nemen.

Internationaal ondernemen

In het buitenland liggen vele kansen en mogelijkheden voor bedrijven. ESJ is er voor ondernemers die internationaal zaken doen.

Bedrijfspand: zakelijk of privé?

Bij de aanschaf van een bedrijfspand krijgt u met verschillende fiscale en juridische aspecten te maken. We zetten er een aantal op een rij.

Doing Business in the Netherlands

Speciaal voor buitenlandse ondernemers die van plan zijn om zich in Nederland te vestigen, heeft ESJ een Engelstalige brochure ontwikkeld.

Zakendoen met het buitenland

Bent u op zoek naar nieuwe afzetmarkten voor uw producten of diensten? Bereid dit dan goed voor!

Belastingbesparing met innovatiebox

Bekijk of u als MKB ondernemer in aanmerking komt voor subsidies of fiscale tegemoetkomingen.