Voor stichtingen en verenigingen met ondernemingsactiviteiten die een algemeen maatschappelijk of sociaal belang (zogeheten ANBI’s of SSBI’s) nastreven, kent de vennootschapsbelasting een winstvrijstelling.
 
 
WINSTVRIJSTELLING

Sinds enkele jaren is de winstvrijstelling voor alle stichtingen en verenigingen verruimd. Wanneer een stichting of vereniging een onderneming drijft, en de jaarwinst niet hoger is dan € 15.000, zijn de hiermee behaalde winsten vrijgesteld van vennootschapsbelasting. Als aanvullende voorwaarde geldt dat de jaarwinst en de winsten van de 4 voorafgaande jaren tezamen niet meer bedragen dan € 75.000. Een eventueel verlies wordt voor de toetsing op nihil gesteld. Let wel: er wordt uitgegaan van de winst voor toepassing van de zogeheten aftrek fondsenwerving en de (her)bestedingsreserve.

Voor ANBI's is een ruimhartig beleid ingevoerd. ANBI's mogen naar hartenlust commerciële activiteiten uitoefenen, zolang de opbrengsten maar geheel ten goede komen aan het algemeen nuttige doel. Deze instellingen kunnen zo een deel van hun inkomsten zelfstandig gaan vergaren.
 

CULTURELE ANBI’S WORDEN GESTIMULEERD TE ONDERNEMEN

Stichtingen en verenigingen, die zich voor meer dan 90% op cultuur richten, kunnen kiezen voor integrale (vennootschaps)belastingplicht. Door voor deze integrale (vennootschaps)belastingplicht te kiezen, kunnen stichtingen en verenigingen overschotten uit het ondernemingsgedeelte salderen met tekorten uit het niet-ondernemingsgedeelte.

Meer informatie? Neem contact op met de specialisten van ESJ voor belastingadvies op maat. 

Meer weten?

 

Already verified you are human.
Moment geduld...