Als werkgever vindt u het belangrijk dat uw werknemers gezond zijn. Om dit te bevorderen besteedt u aandacht aan gezond en veilig werken. Toch heeft niemand dit volledig in de hand en kunnen ook uw werknemers ziek of zelfs arbeidsongeschikt worden. De gevolgen van ziekte en arbeidsongeschiktheid zijn groot. Niet alleen voor een werknemer, maar ook voor u als werkgever.
 

WAT WORDT ER MET ARBEIDSONGESCHIKTHEID BEDOELD?

Onder arbeidsongeschiktheid wordt verstaan het niet in staat worden geacht arbeid te verrichten met een erkende economische meerwaarde. De oorzaak van arbeidsongeschiktheid kan zowel lichamelijk als psychisch zijn.

Als een werknemer arbeidsongeschikt wordt, komt er heel wat op u af.  Zeker als blijkt dat de werknemer langdurig niet in staat zal zijn zijn eigen werk te verrichten. Bij langdurige ziekte doorloopt u met de werknemer een intensief traject. De overheid wil voorkomen dat werknemers in een situatie belanden dat ze als gevolg van ziekte of beperkingen geen werk meer hebben. De werkgever en werknemer moeten zich daarom tot het uiterste inspannen tijdens een re-integratietraject. Doet u dit niet, dan kunt u een loonsanctie krijgen. Is uw werknemer de eerste 2 jaar ziek? Dan bent u wettelijk verplicht om maximaal 2 jaar lang het loon door te betalen. Het is mogelijk dat een werknemer na 2 jaar nog steeds ziek is en (in de toekomst) deels kan werken. Hij kan dan in aanmerking komen voor een arbeidsongeschiktheidsuitkering op grond van de Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA). Op enig moment kunt u bovendien als werkgever voor de vraag komen te staan of het dienstverband met de werknemer beëindigd moet worden, omdat de werknemer niet meer in staat is zijn eigen werk (volledig) te verrichten.

ESJ adviseert en biedt ondersteuning bij arbeidsongeschiktheidskwesties en vragen zoals:

  • Wat als de werknemer weigert om mee te werken aan het re-integratietraject?

  • Wat moet ik precies doen aan herplaatsingsinspanningen?

  • Wat zijn de voorwaarden om tot ontslag wegens ziekte over te gaan?

  • Hoe voorkom ik een loondoorbetalingsverplichting?

  • Wat zijn mijn verplichtingen als werkgever na ontslag?
     

ADVIES EN HULP BIJ ARBEIDSONGESCHIKTHEID

Er komt veel kijken bij arbeidsongeschiktheid en het re-integratietraject. Als u het re-integratietraject niet goed doorloopt, heeft dat aanzienlijke financiële risico’s.
 

COMPENSATIE BIJ TRANSITIEVERGOEDING BIJ LANGDURIGE ARBEIDSONGESCHIKTHEID

Is uw werknemer meer dan 2 jaar ziek, dan mag u de arbeidsovereenkomst beëindigen. Uw werknemer heeft dan recht op een transitievergoeding. U als werkgever kan deze transitievergoeding gecompenseerd krijgen. Of u recht heeft op compensatie van de transitievergoeding hangt van uw situatie af.

Onze adviseurs hebben ruime ervaring met vraagstukken van deze orde en maken u wegwijs in de wirwar van alle regels.

Direct contact?

Jelina Koning.png


 

Direct contact?

Jessica Havermans.png

Lees meer over HR advies

Werving en selectie

Werving en selectie is een belangrijk onderdeel van het personeelsbeleid. Hoe vindt en selecteert u de juiste kandidaten?

Organisatieadvies

Houd uw organisatie en personeel in topvorm door u te richten op de ontwikkeling en het welzijn van uw werknemers.

HR-beleid

Als u personeel in dienst heeft, is het verstandig om regels en bepalingen op te nemen in een personeelsreglement.

Dossieropbouw

Een goed personeelsdossier opbouwen is van groot belang. Dan staat u altijd sterk.

Verzuimbegeleiding

De inzetbaarheid van uw medewerkers is een belangrijk onderdeel van uw bedrijfsvoering. ESJ helpt bij verzuimbegeleiding.

Talentmanagement

Wij brengen talent in kaart en koppelen dit aan een succesvolle performance met onze assessmenttool op basis van positieve psychologie.

Ontslag

Wilt u een werknemer ontslaan? Er zijn allerlei regels waar u zich aan moet houden. Weet daarom welke stappen u moet zetten bij een ontslagtraject.

Arbeidsvoorwaarden

Ontwerp een marktconform arbeidsvoorwaardenbeleid, vertaald naar de visie van uw bedrijf.