Onder het arbeidsrecht vallen uiteenlopende arbeidskwesties. Denk bijvoorbeeld aan arbeidsvoorwaarden, arbeidsongeschiktheid, arbeidsongevallen, werkgevers- en werknemersaansprakelijkheid, concurrentiebedingen, reorganisaties, arbeidsconflicten, schorsing, ontslag (op staande voet) en medezeggenschap. De belangrijkste regels van het arbeidsrecht staan in het Burgerlijk Wetboek. Daarnaast kan sprake zijn van een collectieve arbeidsovereenkomst (cao). De afspraken die hierin worden gemaakt over de arbeidsvoorwaarden zijn van toepassing op een onderneming of een bedrijfstak. Het arbeidsrecht verplicht de werkgever bijvoorbeeld om werknemers een minimumloon te betalen en om hen af en toe vakantie te geven. Verder is arbeidsrecht zeer belangrijk bij het beëindigen van de arbeidsovereenkomst. Een groot deel van het arbeidsrecht heeft dan ook betrekking op ontslag.

In een HR-strategie is vaak weinig aandacht voor ontslag. Beslissingen worden ad hoc genomen of vooruit geschoven. Er kunnen verschillende redenen zijn waarom een werknemer niet meer de juiste ‘fit’ is voor uw organisatie. Het is dan ook verstandig om van tevoren te bepalen wat te doen als werknemers onvoldoende functioneren of een slechte werkhouding hebben. Een gedragscode helpt hierbij. In dit document ligt vast welk gedrag wel en niet getolereerd wordt. Dat zorgt voor duidelijkheid en draagt bij aan een prettige werksfeer.

Ontslag kan op verschillende manieren plaatsvinden:

 • Ontslag op staande voet wegens een dringende reden

 • Ontbinding van de arbeidsovereenkomst door de rechtbank (kantonrechter)

 • Opzegging van het arbeidscontract met toestemming van het UWV

 • Het sluiten van een vaststellingsovereenkomst met wederzijds goedvinden

 • Collectief ontslag op grond van bedrijfseconomische redenen
   

Wat komt er nog meer kijken bij een ontslagtraject? Denk bijvoorbeeld aan:

 • Bemiddelen tussen werkgever en werknemer

 • Richtlijnen van het opzegverbod

 • Ontslagvergoeding

 • Transitievergoeding

 • Billijke vergoeding

 • Opbouw van het dossier
   

GEEN DOSSIER = EEN DUUR ONTSLAG OF GEEN ONTSLAG

Voordat ontslag onvermijdelijk wordt, heeft u vaak al een heel traject achter de rug. Een goed opgebouwd personeelsdossier is echter essentieel. U weet zeker dat u de juiste keuzes maakt en er zijn geen onaangename verrassingen op een later moment. Lees meer over dossieropbouw.

De rechten en plichten van werkgevers en werknemers vragen vaak om specialistisch advies. Schakel daarom op tijd een specialist van ESJ in. We helpen u met alle stappen in het ontslagtraject.

Jelina Koning arbeidsjurist bij ESJ

'Bij ontslagtrajecten begeleiden wij de werkgever helemaal van kop tot staart in het proces. We gaan met de werkgever om de tafel om te kijken wat de situatie is en wat de mogelijkheden zijn.'

Lees meer over HR advies

Werving en selectie

Werving en selectie is een belangrijk onderdeel van het personeelsbeleid. Hoe vindt en selecteert u de juiste kandidaten?

Organisatieadvies

Houd uw organisatie en personeel in topvorm door u te richten op de ontwikkeling en het welzijn van uw werknemers.

HR-beleid

Als u personeel in dienst heeft, is het verstandig om regels en bepalingen op te nemen in een personeelsreglement.

Dossieropbouw

Een goed personeelsdossier opbouwen is van groot belang. Dan staat u altijd sterk.

Verzuimbegeleiding

De inzetbaarheid van uw medewerkers is een belangrijk onderdeel van uw bedrijfsvoering. ESJ helpt bij verzuimbegeleiding.

Talentmanagement

Wij brengen talent in kaart en koppelen dit aan een succesvolle performance met onze assessmenttool op basis van positieve psychologie.

Arbeidsvoorwaarden

Ontwerp een marktconform arbeidsvoorwaardenbeleid, vertaald naar de visie van uw bedrijf.

Arbeidsongeschiktheid

Gezond personeel is van groot belang, maar wat doet u bij arbeidsongeschiktheid? ESJ helpt.