Menu Inloggen Mijn ESJ

Goed voorbereid zakendoen met het buitenland

Bent u op zoek naar nieuwe afzetmarkten voor uw producten of diensten? Wilt u net als vele andere mkb-ondernemers internationaal gaan, maar u bent nog niet over de grens actief?

Dan adviseren wij u dit goed voor te bereiden. Een goede voorbereiding, de juiste partners: dat bespaart tijd, geld en energie. U kunt de focus houden op het ondernemen en de kansen. De valkuilen, die zijn er altijd, maar u bent voorbereid. De eerste stap naar potentieel internationaal succes is dan gezet.

Schrijf een goed plan

Volop kansen zijn er aan de andere kant van de grens. U wilt daar het liefst morgen aan de slag. Wees slim en maak toch eerst een goed plan. Het begint met de vraag: wat is uw drijfveer om internationaal te gaan ondernemen? Met het antwoord hierop, heeft u de basis voor uw export te pakken. Het is bepalend voor de vervolgstappen. Als eerste adviseren wij u zo veel mogelijk informatie te verzamelen door ook contact te leggen met collega-ondernemers. Wat zijn hun ervaringen? Hebben ze tips, adviezen? Ga ook te rade bij overheidsinstanties, zoals de Kamer van Koophandel, RVO.nl of de Nederlandse ambassade in het buitenland.

Tip: doe de Exportcheck op www.rvo.nl. U heeft dan meteen een draaiboek voor het gesprek met uw Relatiebeheerder van ESJ!

Om de buitenlandse markt op te gaan, moet je als ondernemer zicht hebben op de sterke en zwakke punten van de huidige organisatie. Zijn de mensen in het bedrijf er klaar voor? Kunt u het logistiek organiseren? Hoe wordt het buitenlandse avontuur gefinancierd? Naast deze interne analyse is het van belang om grondig de kansen en bedreigingen van de buitenlandse markt in kaart te brengen. Van belang is bijvoorbeeld of u zich op de B2C- of B2B-markt richt, hoe uw concurrentie eruitziet, de mate waarin uw producten of diensten wel of niet uniek zijn, de distributiemogelijkheden en culturele verschillen waar u mee te maken krijgt. Verken de buitenlandse markt grondig.

Tip: om u te helpen, is er de regeling Starters International Business voor advies en ondersteuning voor het formuleren van de internationaliseringsstrategie. Informeer ook bij uw Kamer van Koophandel. Met deze interne en externe analyse in de hand, krijgt u een goed beeld in hoeverre u exportproof bent. Maar in het plan dat u aan het schrijven bent, moet u ook nadenken over de toepasselijke wet- en regelgeving in het betreffende land. Als u zaken doet met klanten buiten de EU, zult u veelal ook met douaneformaliteiten van doen krijgen.

Let op: vergewis u van de lokale wet- en regelgeving voor uw product of dienst. Heeft u keurmerken of certificaten nodig? Om dit te weten, moet u weten wie uw klant is en waarvoor uw product gebruikt wordt. Bij RVO.nl is er per land informatie beschikbaar.

Financiering: wat is mogelijk?

Internationaal zakendoen, betekent investeren. Hoe gaat u dit financieren? Welke betalingsvormen zijn er? Welke risico’s loopt u? Is er zekerheid omtrent de betaling te regelen? Kunt u voor steun aankloppen bij de overheid? Hier volgen enkele tips.

Het is voor u de normaalste zaak. Na het leveren van het goed of dienst, stuurt u uw buitenlandse afnemer een factuur en vertrouwt u erop dat de factuur ook tijdig betaald wordt. Dat doen immers al uw klanten. Maar wat nu als later of niet betaald wordt? Exporteert u voor aanzienlijke bedragen aan buitenlandse afzenders, dan is een exportkredietverzekering voor u het overwegen waard.

Tip: met het toenemende handelsrisico wordt het afdekken van betalingsrisico’s belangrijker. De verzekeringspremie varieert naar gelang omzet, transactie en risicoprofiel. U kiest voor veilig! Vraag het uw relatiebeheerder van ESJ.

Een veelgebruikte betaalmethode is het gebruik van cheques en wissels. Het zijn onvoorwaardelijke betalingsopdrachten om u te betalen. Ook kunt u gebruikmaken van een documentair incasso of een Letter of Credit. De bank is dan tussenpersoon. Voor de levering van de goederen betaalt de afnemer aan de bank en als de documenten van de leverancier in orde zijn, vindt de betaling plaats. Afhankelijk van de valuta waarin u zakendoet, loopt u een wisselkoersrisico. U kunt dit afdekken, bijvoorbeeld door een vreemdevalutarekening te openen.

De overheid biedt als stimulans voor internationaal ondernemen meerdere programma’s en subsidies. Voor de actuele regelingen kunt u terecht bij RVO.nl. Hoe kunt u in 2015 geld verdienen met hulp van de overheid? Vraag ernaar bij uw relatiebeheerder van ESJ.

Let op de btw!

Doet u zaken met buitenlandse afnemers, dan krijgt u te maken met andere btw-regels. Wie betaalt de btw, wie draagt de btw af en in welk land? Bestaat er recht op teruggave van buitenlandse btw? Zijn de afnemers gevestigd binnen of buiten de EU? U heeft van doen met onze eigen btw-regels en veelal de regels in het exportland. Gaat u goederen exporteren naar landen buiten de EU, dan brengt u de buitenlandse afnemer 0% aan btw in rekening. U moet aan de hand van uw administratie wel kunnen aantonen dat de goederen de EU verlaten hebben. Levert u geen goederen maar wel diensten aan afnemers buiten de EU, dan is het relevant te weten of de prestatie voor de btw in Nederland belast is of in het niet-EU-land. Met het grote EU-achterland in gedachten denkt u misschien eerder aan internationaal ondernemen binnen de EU. Voordeel hiervan is dat de btw-regels binnen de EU geharmoniseerd zijn om het vrije verkeer van goederen en diensten te vergemakkelijken.

Levering van goederen

Levert u binnen de EU goederen aan een buitenlandse ondernemer die in zijn eigen land btw-aangifte doet en daarmee beschikt over een btw-identificatienummer en laat u de goederen in het andere EU-land afleveren, dan verricht u een intracommunautaire levering en is het 0% btw-tarief van toepassing. Op de factuur vermeldt u het tarief van 0% btw en het btw-identificatienummer van uw klant.

Let op: alleen met het btw-identificatienummer heeft u de zekerheid dat uw klant ook daadwerkelijk ondernemer is. Anders mag u het 0%-tarief niet toepassen. Controleer dan ook het door uw klant opgegeven btw-nummer.
Heeft de klant geen btw-identificatienummer, terwijl de goederen aldaar wel worden afgeleverd, dan gelden voor u de btw-regels voor afstandsverkopen. U moet als leverancier in beginsel buitenlandse btw gaan berekenen en afdragen. Onder voorwaarden is er de keuze om in plaats van buitenlandse btw, toch Nederlandse btw in rekening te brengen.

Levering van diensten

Bij grensoverschrijdende diensten is de hoofdregel dat de dienst belast is in het EU-land waar de afnemer is gevestigd. Kan de buitenlandse afnemer van de dienst zijn btw-identificatienummer aan u overhandigen en is dit nummer ook daadwerkelijk van hem, dan kunt u er in principe van uitgaan dat de btw verlegd kan worden en uw klant de btw ook in zijn land verschuldigd is. In dat geval is er sprake van een intracommunautaire dienst. U noteert op de factuur ‘btw verlegd’ of ‘VAT reverse charge’ en u vermeldt het btw-identificatienummer van de afnemer. Er gelden uitzonderingen, waarbij u dan soms toch Nederlandse btw of buitenlandse btw in rekening brengt/moet brengen.

Let op: voor bepaalde goederen en diensten en in bijzondere situaties gelden specifieke btw-regels. De regels zijn complex en hebben uiteenlopende administratieve verplichtingen voor u in petto. Doe tijdig een beroep op de deskundigheid van het belastingadvies team van ESJ.

Kies een adviseur bij u in de buurt Neem contact op »