Aan de jaarrekening van uw onderneming wordt in het maatschappelijk verkeer veel belang gehecht. Bankiers, leveranciers, aandeelhouders en de belastingdienst nemen beslissingen op basis van de jaarrekening van uw organisatie.
 

WAT IS EEN ACCOUNTANTSCONTROLE?

Accountantscontrole van de financiële gegevens en de onderliggende processen is erop gericht om de gebruikers van de jaarrekening een redelijke mate van zekerheid te bieden. Tevens stellen onze (register)accountants vast of de cijfers een getrouw beeld geven van de financiële positie van uw onderneming en of deze voldoet aan wet- en regelgeving.
 

ONAFHANKELIJK

Daarom is kwaliteit van de accountantscontrole voor ons het hoogste goed. Alle controle-activiteiten bij ESJ worden uitgevoerd door ESJ Audit & Assurance B.V., die onafhankelijk en zelfstandig opereert.

Naast het uitvoeren van wettelijke controle-opdrachten stellen wij ook vast of uw onderneming wettelijk controleplichtig is of wordt. In de praktijk is het niet altijd even eenvoudig om dit vast te stellen, bijvoorbeeld wanneer er meerdere vennootschappen in de groepsstructuur aanwezig zijn. Onze audit specialisten informeren u graag nader over de aandachtspunten die voor uw organisatie van belang zijn.
 

MEER INFORMATIE?

Meer weten over accountantscontroles door (register)accountants van ESJ Financial Engineering? We vertellen u graag wat het team van ESJ Audit voor u kan betekenen. Neem contact met ons op voor meer informatie of een vrijblijvend kennismakingsgesprek.

Meer weten?

 

Already verified you are human.
Moment geduld...