Aan de jaarrekening van uw onderneming wordt in het maatschappelijk verkeer veel belang gehecht. Bankiers, leveranciers, aandeelhouders en de belastingdienst nemen beslissingen op basis van de jaarrekening van uw organisatie.
 

WAT IS EEN ACCOUNTANTSCONTROLE?

Accountantscontrole van de financiële gegevens en de onderliggende processen is erop gericht om de gebruikers van de jaarrekening een redelijke mate van zekerheid te bieden. Tevens stellen onze (register)accountants vast of de cijfers een getrouw beeld geven van de financiële positie van uw onderneming en of deze voldoet aan wet- en regelgeving.
 

ONAFHANKELIJK

Daarom is kwaliteit van de accountantscontrole voor ons het hoogste goed. Alle controle-activiteiten bij ESJ worden uitgevoerd door ESJ Audit & Assurance B.V., die onafhankelijk en zelfstandig opereert.

Naast het uitvoeren van wettelijke controle-opdrachten stellen wij ook vast of uw onderneming wettelijk controleplichtig is of wordt. In de praktijk is het niet altijd even eenvoudig om dit vast te stellen, bijvoorbeeld wanneer er meerdere vennootschappen in de groepsstructuur aanwezig zijn. Onze audit specialisten informeren u graag nader over de aandachtspunten die voor uw organisatie van belang zijn.
 

MEER INFORMATIE?

Meer weten over accountantscontroles door (register)accountants van ESJ? We vertellen u graag wat het team van ESJ Audit voor u kan betekenen.

Neem contact op

*
*
*
*
*

Lees meer over audit

Vrijwillige controle

Steeds meer ondernemers en bestuurders laten de jaarrekening van hun bedrijf vrijwillig controleren.

Wettelijke controle

Voor sommige ondernemingen is wettelijk vastgelegd dat zij controleplichtig zijn en een jaarrekening volgens specifieke richtlijnen moeten opstellen.

IT Audit

IT maakt bedrijfsprocessen effectiever en efficiënter. Bijna alle registraties vinden digitaal plaats. Daarom heeft IT een belangrijke plaats in de audits van ESJ.

Beheersscan

Kunt u op vakantie zonder zorgen om uw onderneming? Weet u zeker dat in uw bedrijf geen onregelmatigheden voorkomen? Is het antwoord NEE, dan bevelen wij u onze scan aan.

Meer assurance

De audit specialisten van ESJ zijn er voor elk vraagstuk waarbij de onafhankelijke en deskundige expertise van een assurance accountant is vereist.

Charity Audit

Een stichting moet jaarlijks verantwoording afleggen over de inkomsten, uitgaven en de gerealiseerde doelen.

Onze mensen

Het team van ESJ Audit voert door het hele land audit- en assurancewerkzaamheden uit voor profit en non-profitorganisaties.

Disclaimer

Lees hier de disclaimer van ESJ Audit & Assurance.