Daar waar sommigen het bezoek van de (register)accountant als een lastige verplichting ervaren, zijn er steeds meer ondernemers en bestuurders die de jaarrekening van hun bedrijf vrijwillig laten controleren, vaak omdat ze de toegevoegde waarde van een (register)accountant inzien. Er zijn verschillende redenen denkbaar om een vrijwillige jaarrekeningcontrole uit te laten voeren. We hebben de belangrijkste voor u op een rijtje gezet.
 

BETROUWBAARHEID

U moet als directie financiële verantwoording afleggen aan uw bestuur; u wilt zekerheid aan derden kunnen verstrekken, bijvoorbeeld aan uw financier, de bank of een subsidieverstrekker of donateurs. Zeker wanneer uw bestuur op afstand functioneert, bijvoorbeeld via een Raad van Toezicht of een Raad van Commissarissen, is een accountantscontrole van de jaarrekening essentieel als extern keurmerk op de financiële bedrijfsvoering en de processen binnen uw organisatie. Ze getuigt van een professioneel zakelijke verhouding tussen bestuur en directie en beoordeelt de interne beheersing van de processen.
 

RISICOBEHEERSING

Een (register)accountant van ESJ kijkt niet alleen naar het bestaan van de interne processen, maar toetst ook of iedereen zich wel houdt aan de afgesproken spelregels. In zijn zogenaamde managementletter informeert hij u over de juiste werking van de interne processen. Dat gaat verder dan het afvinken van een checklist. De bevindingen van onze (register)accountant zeggen iets over de (fraude-) risico’s die er voor de organisatie zijn. Wilt u hierover meer weten, lees dan het artikel Beheersscan.
 

EFFICIENCY

Bij de uitvoering van zijn controlewerkzaamheden duikt de (register)accountant in uw organisatie. Hij neemt kennis van de processen en geeft daar een oordeel over. Sommige processen kunnen beter of efficiënter worden ingericht. Dat biedt u kansen om kosten te besparen.
 

STA STERK BIJ FINANCIERINGSAANVRAGEN

Een goedkeurende verklaring levert een positieve bijdrage op in de onderhandelingen met een financier. Omdat banken met risicoprofielen werken, is een betrouwbare uitstraling een pluspunt en van invloed op de tariefstelling van de financiering. Zo verdient u een deel van de accountantskosten weer terug.
 

BRANCHEKENNIS EN BENCHMARKS

Het voordeel van een (register)accountant van ESJ Audit is dat hij bij veel bedrijven in de keuken kijkt en daarom weloverwogen zijn oordeel kan geven. Hij kan uw onderneming vergelijken met andere in de branche en zal ‘best practices’ met u delen.
 

UW JAARREKENING GECONTROLEERD DOOR EEN (REGISTER)ACCOUNTANT VAN ESJ

Wilt u weten welke meerwaarde een vrijwillige jaarrekeningcontrole voor uw organisatie heeft? Neem dan voor een nadere kennismaking en een heldere offerte contact op met het team van ESJ Audit.

Neem contact op

*
*
*
*
*

Lees meer over audit

Accountantscontrole

Aan de jaarrekening wordt veel belang gehecht. Bankiers, leveranciers, aandeelhouders en de belastingdienst nemen beslissingen op basis van de jaarrekening van uw organisatie.

Wettelijke controle

Voor sommige ondernemingen is wettelijk vastgelegd dat zij controleplichtig zijn en een jaarrekening volgens specifieke richtlijnen moeten opstellen.

IT Audit

IT maakt bedrijfsprocessen effectiever en efficiënter. Bijna alle registraties vinden digitaal plaats. Daarom heeft IT een belangrijke plaats in de audits van ESJ.

Beheersscan

Kunt u op vakantie zonder zorgen om uw onderneming? Weet u zeker dat in uw bedrijf geen onregelmatigheden voorkomen? Is het antwoord NEE, dan bevelen wij u onze scan aan.

Meer assurance

De audit specialisten van ESJ zijn er voor elk vraagstuk waarbij de onafhankelijke en deskundige expertise van een assurance accountant is vereist.

Charity Audit

Een stichting moet jaarlijks verantwoording afleggen over de inkomsten, uitgaven en de gerealiseerde doelen.

Onze mensen

Het team van ESJ Audit voert door het hele land audit- en assurancewerkzaamheden uit voor profit en non-profitorganisaties.

Disclaimer

Lees hier de disclaimer van ESJ Audit & Assurance.