Voor sommige ondernemingen is wettelijk vastgelegd dat zij controleplichtig zijn. De jaarrekening wordt dan volgens specifieke richtlijnen opgesteld en gedeponeerd bij het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Het betreft hier N.V.’s, B.V.’s, coöperaties en onderlinge waarborgmaatschappijen. In sommige gevallen zijn ook andere rechtspersonen zoals commanditaire vennootschappen, vennootschappen onder firma, stichtingen of verenigingen controleplichtig.
 

De jaarrekeningen van deze ondernemingen moeten voldoen aan de richtlijn van titel 9, boek 2 BW en moeten gecontroleerd worden door een openbaar accountant, wanneer in 2 opeenvolgende jaren wordt voldaan aan 2 van de 3 volgende criteria:
 

BOEKJAAR 
  1. Het balanstotaal is groter dan € 6.000.000
  2. De netto-omzet over het boekjaar is hoger dan € 12.000.000
  3. Er zijn gemiddeld over het boekjaar meer dan 50 (full time) medewerkers in dienst

ESJ Audit & Assurance B.V. beschikt over de vereiste vergunning van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Onze registeraccountants zijn daarmee bevoegd om deze wettelijke controles uit te voeren.
 

CONTROLEPLICHTIG?

Wilt u weten wat wij bij een wettelijke controle voor u kunnen betekenen? Neem dan contact op met een van onze registeraccountants voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek en een heldere offerte.

Meer weten?

 

Already verified you are human.
Moment geduld...