Het is van groot belang dat de inkomsten van een goede doelen stichting zo veel mogelijk besteed worden aan het goede doel. Een stichting moet jaarlijks verantwoording afleggen over de inkomsten, uitgaven en de gerealiseerde doelen.

Door een dergelijke verantwoording te laten controleren door ESJ Audit bereikt u het volgende:

  • Onafhankelijkheid

  • Betrouwbare cijfers

  • Bevestiging voor het bestuur over het financiële jaar

  • Een verantwoording richting derden dat de cijfers zijn gecontroleerd
     

VERKLARING

De accountant van ESJ Audit rapporteert zijn bevindingen eerst aan het bestuur en vervolgens wordt een verklaring verstrekt. Deze (goedkeurende) verklaring kan worden overlegd aan andere stakeholders.
 

ALLEEN EEN VERKLARING?

Onze werkzaamheden bestaan niet alleen uit het controleren van de verantwoording; in het kader van transparantie kijken we ook naar de beheerskosten van de stichting. Wij rapporteren hoeveel van de inkomsten nodig waren voor het beheer van de stichting en welke bedragen besteed zijn aan de projecten waarvoor het goede doel bedoeld is.
 

TENSLOTTE

Ter ondersteuning van het goede doel verstrekken wij een korting op onze externe uurtarieven van 15% om te onderstrepen dat ook wij het nut van goede doelen onderschrijven.

Wilt u weten wat het team van ESJ Audit voor ANBI’s kan betekenen, neem dan contact met ons op voor meer informatie en een vrijblijvend kennismakingsgesprek. Lees daarnaast het artikel Ruim baan voor ondernemende ANBI's.

Neem contact op

*
*
*
*
*

Lees meer over audit

Accountantscontrole

Aan de jaarrekening wordt veel belang gehecht. Bankiers, leveranciers, aandeelhouders en de belastingdienst nemen beslissingen op basis van de jaarrekening van uw organisatie.

Vrijwillige controle

Steeds meer ondernemers en bestuurders laten de jaarrekening van hun bedrijf vrijwillig controleren.

Wettelijke controle

Voor sommige ondernemingen is wettelijk vastgelegd dat zij controleplichtig zijn en een jaarrekening volgens specifieke richtlijnen moeten opstellen.

IT Audit

IT maakt bedrijfsprocessen effectiever en efficiënter. Bijna alle registraties vinden digitaal plaats. Daarom heeft IT een belangrijke plaats in de audits van ESJ.

Beheersscan

Kunt u op vakantie zonder zorgen om uw onderneming? Weet u zeker dat in uw bedrijf geen onregelmatigheden voorkomen? Is het antwoord NEE, dan bevelen wij u onze scan aan.

Meer assurance

De audit specialisten van ESJ zijn er voor elk vraagstuk waarbij de onafhankelijke en deskundige expertise van een assurance accountant is vereist.

Onze mensen

Het team van ESJ Audit voert door het hele land audit- en assurancewerkzaamheden uit voor profit en non-profitorganisaties.

Disclaimer

Lees hier de disclaimer van ESJ Audit & Assurance.