Het is van groot belang dat de inkomsten van een goede doelen stichting zo veel mogelijk besteed worden aan het goede doel. Een stichting moet jaarlijks verantwoording afleggen over de inkomsten, uitgaven en de gerealiseerde doelen.

Door een dergelijke verantwoording te laten controleren door ESJ Audit bereikt u het volgende:

  • Onafhankelijkheid
  • Betrouwbare cijfers
  • Bevestiging voor het bestuur over het financiële jaar
  • Een verantwoording richting derden dat de cijfers zijn gecontroleerd
     
VERKLARING

De accountant van ESJ Audit rapporteert zijn bevindingen eerst aan het bestuur en vervolgens wordt een verklaring verstrekt. Deze (goedkeurende) verklaring kan worden overlegd aan andere stakeholders.
 

ALLEEN EEN VERKLARING?

Onze werkzaamheden bestaan niet alleen uit het controleren van de verantwoording; in het kader van transparantie kijken we ook naar de beheerskosten van de stichting. Wij rapporteren hoeveel van de inkomsten nodig waren voor het beheer van de stichting en welke bedragen besteed zijn aan de projecten waarvoor het goede doel bedoeld is.
 

TENSLOTTE

Ter ondersteuning van het goede doel verstrekken wij een korting op onze externe uurtarieven van 15% om te onderstrepen dat ook wij het nut van goede doelen onderschrijven.

Wilt u weten wat het team van ESJ Audit voor ANBI’s kan betekenen, neem dan contact met ons op voor meer informatie en een vrijblijvend kennismakingsgesprek. Lees daarnaast het artikel Ruim baan voor ondernemende ANBI's.

Meer weten?

 

Already verified you are human.
Moment geduld...