FILIAALVERGELIJKING

Zeker in de retail zijn er bedrijven met vestigingen die positief en negatief afwijken. Een goede filiaalvergelijking kan helpen om de oorzaken hiervan in kaart te brengen. Als deze bekend zijn, hoeft het soms geen probleem te zijn dat een filiaal minder presteert. Er kunnen echter ook factoren meespelen, waarvan het wel belangrijk is deze te ondervangen. De ondernemer kan dan de bedrijfsvoering aanpassen.

Een audit is voor de filiaalmanagers bovendien een extra stimulans, zo heeft Eric Biemans RA van ESJ Audit ervaren. “Bedrijven denken vaak dat hun medewerkers de komst van de accountant als last zien, maar dat is helemaal niet zo. Zeker de goede medewerkers zijn blij met hun komst, omdat hun bijdrage dan zichtbaar wordt. Niets frustreert meer dan een collega die de kantjes er vanaf loopt zonder dat dit zichtbaar is voor de directie. Een audit motiveert nog meer om de zaken helemaal in orde te hebben.  Verantwoording afleggen aan een ander is juist een recht, maar wordt jammer genoeg vaak gezien als een plicht. Bovendien moeten bedrijven een audit niet zien als een gebrek aan vertrouwen naar de medewerkers. Vertrouwen hebben is goed, maar controle is nu eenmaal beter.”
 

PRE-AUDIT

Wordt de accountantscontrole door een andere (big four) accountant uitgevoerd, bijvoorbeeld omdat de moedermaatschappij dat voorschrijft? Ook dan kunt u een beroep doen op de accountants van ESJ Audit. We ondersteunen u bij de voorbereiding en zorgen ervoor dat u controleklaar bent. Met onze scherpe tarieven levert een pre-audit met ESJ een flinke kostenbesparing op.
 

SUBSIDIECONTROLE EN -ADMINISTRATIE

Een subsidieadministratie vergt kennis, tijd en inzicht. U wilt niet dat achteraf blijkt dat de kosten voor het voeren van de projectadministratie hoger zijn dan de baten. U zit zeker niet te wachten op het terugbetalen van subsidie. Door- al voorafgaand aan de aanvraag- ESJ Audit in te schakelen weet u zeker dat uw subsidieaanvraag loont.
 

ASSURANCE

De audit specialisten van ESJ zijn er voor elk vraagstuk waarbij de onafhankelijke en deskundige expertise van een assurance accountant is vereist.

Neem contact op

*
*
*
*
*

Lees meer over audit

Accountantscontrole

Aan de jaarrekening wordt veel belang gehecht. Bankiers, leveranciers, aandeelhouders en de belastingdienst nemen beslissingen op basis van de jaarrekening van uw organisatie.

Vrijwillige controle

Steeds meer ondernemers en bestuurders laten de jaarrekening van hun bedrijf vrijwillig controleren.

Wettelijke controle

Voor sommige ondernemingen is wettelijk vastgelegd dat zij controleplichtig zijn en een jaarrekening volgens specifieke richtlijnen moeten opstellen.

IT Audit

IT maakt bedrijfsprocessen effectiever en efficiënter. Bijna alle registraties vinden digitaal plaats. Daarom heeft IT een belangrijke plaats in de audits van ESJ.

Beheersscan

Kunt u op vakantie zonder zorgen om uw onderneming? Weet u zeker dat in uw bedrijf geen onregelmatigheden voorkomen? Is het antwoord NEE, dan bevelen wij u onze scan aan.

Charity Audit

Een stichting moet jaarlijks verantwoording afleggen over de inkomsten, uitgaven en de gerealiseerde doelen.

Onze mensen

Het team van ESJ Audit voert door het hele land audit- en assurancewerkzaamheden uit voor profit en non-profitorganisaties.

Disclaimer

Lees hier de disclaimer van ESJ Audit & Assurance.