Als u personeel in dienst heeft, is het verstandig om regels en bepalingen op te nemen in een personeelsreglement.

Een goed HR-beleid legt de basis voor gemotiveerde en betrokken medewerkers. Het zorgt voor een positief effect op de kwaliteit van het werk, het werkplezier en de uiteindelijke ervaring van uw klanten. Uw medewerkers voelen zich gezien en gewaardeerd, weten waar ze aan toe zijn en functioneren hierdoor over het algemeen veel beter.

Met een bewust personeelsbeleid maakt u de koers duidelijk en inspireert u uw werknemers. Dat begint al bij de werving en selectie van nieuwe medewerkers, maar geldt ook voor het boeien en binden van uw personeel. Een personeelsreglement is bij uitstek een middel om interne regels en richtlijnen voor het personeel vast te leggen en maakt dan ook onderdeel uit van de arbeidsovereenkomst.

Heeft u geen HR-afdeling, maar u wilt graag een goede uitvoering geven aan uw personeelsbeleid? Onze HR-adviseurs kunnen u helpen. Maar ook als uw huidige HR afdeling  ondersteuning kan gebruiken, zijn wij graag uw sparringpartner.
 

Werkzaamheden waarbij ESJ u kan ondersteunen:

  • Inventarisatie van uw beleid op het gebied van Personeel & Organisatie
  • Advies en begeleiding in HR zaken
  • Opstellen huishoudelijke reglementen, arbeidsvoorwaarden en arbeidsovereenkomsten
  • Inrichten personeelsadministratie en -dossiers

Als u personeel in dienst heeft, bent u verplicht een personeelsadministratie te voeren. In een personeelsadministratie worden de “basale” gegevens van de medewerker en diens salaris vastgelegd. Maar er worden ook andere gegevens geregistreerd, zoals ziek- en herstelmeldingen, functionerings- en beoordelingsgesprekken, leasecontracten en meer.

Nagenoeg alle persoonsgegevens van medewerkers worden vastgelegd. Dit is allemaal privacygevoelige informatie. De impact van de Algemene verordenings gegevensbescherming (AVG) op de manier waarop u de personeelsadministratie voert is groot. Zo moet u bijvoorbeeld sollicitatieprocedures, personeelsdossiers, bewaartermijnen, administratie en uitwisseling van gegevens bij ziekte en re-integratie in overeenstemming met de AVG brengen. Er zijn dus veel zaken om rekening mee te houden bij de personeelsadministratie. Heeft u hierover vragen of kunt u hulp gebruiken bij het AVG-proof maken van uw personeelsadministratie? Neem voor meer informatie contact op met een van onze adviseurs.
 

Een voorbeeld uit de praktijk

Voor een productiebedrijf met 28 medewerkers hebben we een check op de personeelsdossiers uitgevoerd. Het management van het bedrijf had behoefte aan meer vastlegging van afspraken en dossiervorming. Het productiebedrijf is aangesloten bij een cao, maar uit de HR scan van ESJ kwam naar voren dat naast de cao-regels nog veel andere geschreven én ongeschreven regels golden. De oplossing was om deze extra regels vast te leggen in een personeelsgids. ESJ regelde dit van A tot Z. Om de dossiervorming te verbeteren adviseerde de HR-professional van ESJ om voortaan functionerings- en beoordelingsgesprekken te voeren. ESJ heeft hiervoor de juiste functieprofielen opgesteld en beoordelings- en functioneringsformulieren ontwikkeld. Met deze hulpmiddelen kon de klant zelf verder aan de slag.

Direct persoonlijk advies?

Marloes Beekman
Marloes Beekman

Manager HR- en salarisadvies

Stuur Marloes een email

Bel Marloes via +31 6 86809997

Direct persoonlijk advies?