Hoe zorgt u ervoor dat de doelstellingen van de organisatie ook vertaald worden naar de medewerkers? Hoe maakt u deze doelstellingen SMART? Is uw sollicitant écht een goede match met uw organisatie en de functievereisten? En hoe zorgt u ervoor dat uw medewerkers hun talenten optimaal benutten? Wij brengen het talent in kaart en koppelen dit aan een succesvolle performance. ESJ helpt bij uw talentmanagement, voor de ontwikkeling en groei van uw talent en team. Dit doen we door middel van assessments, coachingstrajecten of het starten van een gesprekscyclus op basis van uw wensen.
 

Assessment

Een assessment is een psychologisch onderzoek om te kunnen bepalen of een sollicitant en/of medewerker geschikt is voor een bepaalde functie. De gecertificeerde adviseurs van ESJ werken met een TMA assessment tool op basis van positieve psychologie. De assessmenttool geeft inzicht in de kwaliteiten, drijfveren, persoonlijkheid en potentie van uw werknemers. Dit kan zowel individueel als in teamverband. In het laatste geval kijken we naar ieders talent, hoe de werknemers elkaar kunnen aanvullen en wat er in het team ontbreekt. ESJ analyseert de resultaten en geeft een persoonlijke terugkoppeling. Zo weet u waar de kracht van uw talent ligt en welke punten ter verbetering en ontwikkeling zijn. U kunt dit gebruiken bij ontwikkelgesprekken en het vormgeven van functieprofielen. Met een assessment van ESJ maakt u onderbouwde HR beslissingen.

Deze vorm van assessment is met name geschikt:

  • Als selectiecriterium
  • Bij de eindbeoordeling van sollicitanten
  • Bij interne doorstroming
  • Bij toetreding tot een team
  • Bij loopbaanvragen
  • Bij persoonlijke ontwikkeling

U wilt dat uw organisatie wendbaar blijft en dat talenten binnen de organisatie groeien. Externe en interne ontwikkelingen vragen om continu leren. Dat gebeurt natuurlijk on the job, maar als werkgever heeft ook u een wettelijke scholingsverplichting. Dit houdt in dat u uw personeel in staat moet stellen een opleiding* te volgen. Het is dus goed om een formele opleiding of training aan te bieden of te werken met een coach.
 

Coaching

Coaching helpt managers vraagstukken actief aan te pakken. Het coachingstraject kan invloed hebben op kwaliteit van werk, structuur, zelfvertrouwen, zelfkennis of sociale relaties zoals de werkrelatie. Zo krijgt u antwoord op de vragen of iemand in de juiste rol zit of waar iemand het beste op zijn plek zit. Tijdens een coachingstraject gaan werknemers in gesprek om hun ontwikkeling te stimuleren, te ontdekken hoe hun kracht optimaal kan worden benut en hoe ze hun eigen ontwikkeling voor ogen zien. ESJ ondersteunt bij het concreet maken van een passend ontwikkelplan voor werknemer en organisatie.
 

Gesprekscyclus

Het kan een uitdaging zijn om een vertaalslag te maken van organisatiedoelen naar doelen voor individuele werknemers. Hoe zorgt u ervoor dat uw werknemers het beste uit zichzelf halen, zodat de doelen die u heeft gesteld ook worden bereikt? Gestructureerde en jaarlijks terugkerende functionerings- en beoordelingsgesprekken geven duidelijkheid en leveren echt een bijdrage aan de organisatiedoelen.

De HR-professionals bij ESJ helpen u bij de ontwikkeling en de implementatie van een functionerings- en beoordelingssysteem op maat.

Als ondernemer wilt u dat uw personeel de bedrijfsdoelstellingen nastreeft en een zichtbare bijdrage levert aan deze doelen. U wilt periodiek de voortgang en de ontwikkeling van uw personeel monitoren.

  • Hoe gebeurt dit?
  • Hoe worden de talenten van uw medewerkers optimaal benut?
  • Hoe zorgt u voor een duurzame en goede arbeidsrelatie met uw medewerkers?
  • Hoe krijgt u inzicht in de vraag of de medewerkers aan de verwachtingen voldoen?

Een functionerings- en beoordelingssystematiek geeft structuur en duidelijkheid voor zowel u als uw medewerkers. U legt wederzijdse verwachtingen én afspraken vast.

In ESJ Salaris en HR Online komen alle salaris en HR-zaken samen in één omgeving. Binnen dit systeem is de Talentenmanagementmodule beschikbaar. Deze module helpt uw medewerker bij zijn persoonlijke ontwikkeling. Waar staat hij in zijn ontwikkeling en hoe kan hij deze versnellen? U als werkgever kunt nog beter sturen op de gewenste resultaten op team- of organisatieniveau. De werknemer heeft zelf de regie en u krijgt samen een beter inzicht.

Heeft u vragen over talentmanagement voor uw talent of bent u benieuwd naar de mogelijkheden van een ontwikkelingsplan? Onze adviseurs denken graag met u mee. Neem direct contact op!

 

*Let op: als werkgever heeft u een wettelijke scholingsverplichting; u moet uw personeel in staat stellen om een opleiding te volgen. Wanneer u deze verplichting negeert, kan dit serieuze consequenties hebben. Neem voor meer informatie over deze wetgeving contact op met hrmadvies@esj.nl.

Direct persoonlijk advies?

Marloes Beekman
Marloes Beekman

Manager HR- en salarisadvies

Stuur Marloes een email

Bel Marloes via +31 6 86809997

Direct persoonlijk advies?