DE BLIK VOORUIT

Hoe realiseert u groei van uw bedrijf? Moet u investeren in een nieuw product, het product aanpassen of vernieuwen of misschien wel een nieuwe (afzet)markt betreden? Inventiviteit en innovatief denken zijn hierbij essentieel. U bent in deze fase voornamelijk gericht op het bedienen van nieuwe klanten om zodoende omzetverhoging te kunnen realiseren. 

Daarnaast moet u uiteraard ook nog de nodige energie steken in het (o zo belangrijke) bestaande klantenbestand. Kennis van de klanten en weten wat er speelt in hun markt(en) is van belang om te weten welke vragen u van uw klanten kunt verwachten.

Waar wilt u uiteindelijk naartoe? Al hetgeen hiervoor genoemd wordt heeft invloed op de financiële situatie van de onderneming. Met een begroting kunt u sturing geven aan het (strategisch) beleid van de onderneming. Bij begroten komt veel meer kijken dan alleen het doorrekenen van de cijfers, een gedegen voorbereiding en kennis van de ontwikkelingen zijn erg belangrijk.

 

CIJFERS

De strategische plannen en de investeringsbeslissingen moeten cijfermatig verwerkt worden. Op deze manier krijgt u een goed beeld van de mogelijke pijnpunten in de komende periode. Er kunnen legio ideeën bestaan, uiteindelijk bepaalt de financiële daadkracht wat er met deze ideeën kan en gaat gebeuren.

Vragen die gesteld moeten worden zijn o.a.: 

  • Een investering moet zo snel mogelijk terugverdiend worden, maar hoe snel kan dat?
  • Heb ik voor de investering extern geld nodig of kan ik met eigen middelen financieren, zonder dat mijn bedrijfsvoering (lees: werkkapitaalspositie) onder te grote druk komt te staan?
  • Welke extra kosten moet ik maken om de mogelijkheden te kunnen benutten?

U krijgt niet altijd een volledig antwoord op deze vragen en soms zijn er meerdere antwoorden mogelijk.  Dit betekent meteen dat een enkele begroting doorgaans niet voldoende is om het financiële beeld compleet te krijgen. Er moeten verschillende scenario’s doorgerekend worden om enerzijds het beeld compleet te krijgen en anderzijds om binnen deze verschillende scenario’s ook concreet bij te kunnen sturen in de strategie.

 

TENSLOTTE

Zoals gesteld, is begroten niet eenvoudig. Het vereist een gedegen voorbereiding met de nodige overpeinzingen voor de ondernemer. Uiteindelijk is het wel zo dat een ondernemer, die beslagen ten ijs komt, flexibeler is in de mogelijke stappen die hij kan nemen om zijn onderneming op de gewenste manier te laten groeien.
 

MEER INFORMATIE OVER BEGROTEN?

Neem voor meer informatie over begroten contact met ons op. De specialisten van ESJ staan u graag te woord.

Meer weten?

 

Already verified you are human.
Moment geduld...