Voor de btw is de factuur het sleuteldocument.  De wetgever heeft vereisten opgesteld waaraan de factuur moet voldoen. Indien niet aan alle eisen is voldaan, kan de overheid aftrek van de btw bij de afnemer weigeren.
 

WAT MOET ER OP DE FACTUUR STAAN?

De factuur moet altijd aan een aantal standaardvoorwaarden voldoen:

 • NAW-gegevens leverancier en afnemer

 • Datum uitreiking factuur

 • Opéénvolgend nummering van de factuur

 • Btw-nummer leverancier

 • Hoeveelheid en aard van de geleverde goederen of de omvang en aard van de verrichte diensten

 • Datum van de levering of dienst en van de vooruitbetaling voor zover die datum verschilt van de uitreikingsdatum van de factuur

 • Vergoeding voor elk tarief, de eenheidsprijs (exclusief btw), evenals vooruitbetalingskortingen, prijskortingen en rabatten,  wanneer die niet in de eenheidsprijs zijn begrepen

 • Toegepast btw-tarief

 • Btw-bedrag
   

VEREENVOUDIGDE FACTUUR

Soms is het toegestaan om een vereenvoudigde factuur uit te reiken. Voor bepaalde situaties gelden in aanvulling op de bovenstaande lijst juist aanvullende factuurvereisten. Dit geldt o.a. in de volgende situaties:

 • In het geval van intracommunautaire leveringen moet u daarvan enige aanduiding op de factuur maken

 • Wanneer een fiscaal vertegenwoordiger de belasting voldoet, moeten de NAW gegevens en het btw-nummer van de vertegenwoordiger vermeld worden

 • De vermelding “btw verlegd”  wanneer de afnemer de btw moet voldoen

 • Het btw-identificatienummer bij intracommunautaire leveringen en prestaties, waarbij de afnemer gehouden is de btw te voldoen

   

Kirsten Deij

Senior Belastingadviseur
Stuur Kirsten een email Bel Kirsten via +31 6 86 818 031
Kirsten Deij versie 2 230x200.png

Lees meer over accountancy

Begroten

Begroten is niet eenvoudig. Het vereist een gedegen voorbereiding met de nodige overpeinzingen voor de ondernemer.

Financiering

Goed inzicht in de financiële positie van uw onderneming en uw privé-positie is nodig om de juiste beslissingen te kunnen nemen.

De jaarrekening

We zetten de belangrijkste informatie over de jaarrekening voor u op een rij!

Uw start - onze steun

De MKB accountants van ESJ treden graag als uw sparringpartner op om de haalbaarheid van uw plannen als startende ondernemer te toetsen.

Auto: zakelijk of privé?

Welke afwegingen moet u maken bij de aanschaf van een auto van de zaak? Hoe maakt u de slimste keuze en wat komt er allemaal bij kijken?

ESJ en online boekhouden

Door te kiezen voor een online boekhoudpakket ziet u in één oogopslag hoe uw bedrijf er financieel voor staat.

Hoe verbeter ik mijn rendement?

Omzet, marge en bedrijfskosten bepalen uw resultaat. Het behalen van gewenst rendement is niet altijd even eenvoudig.

Uw administratie

Wat tot een administratie behoort, is niet wettelijk omschreven. Wat zijn precies de regels?

Debiteuren

Elke ondernemer krijgt ermee te maken: een klant betaalt de factuur niet of niet op tijd. Hoe zorgt u ervoor dat klanten op tijd betalen en de relatie goed blijft?

SBR (Standard Business Reporting)

SBR is bedoeld als platform om gegevensuitwisseling tussen en met diverse instanties efficiënter te laten verlopen.