Voor de btw is de factuur het sleuteldocument.  De wetgever heeft vereisten opgesteld waaraan de factuur moet voldoen. Indien niet aan alle eisen is voldaan, kan de overheid aftrek van de btw bij de afnemer weigeren.
 
WAT MOET ER OP DE FACTUUR STAAN?

De factuur moet altijd aan een aantal standaardvoorwaarden voldoen:

 • NAW-gegevens leverancier en afnemer
 • Datum uitreiking factuur
 • Opéénvolgend nummering van de factuur
 • Btw-nummer leverancier
 • Hoeveelheid en aard van de geleverde goederen of de omvang en aard van de verrichte diensten
 • Datum van de levering of dienst en van de vooruitbetaling voor zover die datum verschilt van de uitreikingsdatum van de factuur
 • Vergoeding voor elk tarief, de eenheidsprijs (exclusief btw), evenals vooruitbetalingskortingen, prijskortingen en rabatten,  wanneer die niet in de eenheidsprijs zijn begrepen
 • Toegepast btw-tarief
 • Btw-bedrag
   
VEREENVOUDIGDE FACTUUR

Soms is het toegestaan om een vereenvoudigde factuur uit te reiken. Voor bepaalde situaties gelden in aanvulling op de bovenstaande lijst juist aanvullende factuurvereisten. Dit geldt o.a. in de volgende situaties:

 • In het geval van intracommunautaire leveringen moet u daarvan enige aanduiding op de factuur maken
 • Wanneer een fiscaal vertegenwoordiger de belasting voldoet, moeten de NAW gegevens en het btw-nummer van de vertegenwoordiger vermeld worden
 • De vermelding “btw verlegd”  wanneer de afnemer de btw moet voldoen
 • Het btw-identificatienummer bij intracommunautaire leveringen en prestaties, waarbij de afnemer gehouden is de btw te voldoen
Kirsten Deij
Kirsten Deij

Belastingadviseur indirecte belastingen

kirsten.deij@esj.nl

+31 88 0320 716

Meer weten?

 

Already verified you are human.
Moment geduld...