WAT BEHOORT TOT UW ADMINISTRATIE?

Wat tot een administratie behoort, is niet wettelijk omschreven. Wel dat u verplicht bent alle boeken, bescheiden en andere gegevensdragers te bewaren die van belang kúnnen zijn voor uw belastingheffing. Dit is een breed begrip.
 

BEWAARPLICHT 7 JAAR

Als ondernemer heeft u de plicht uw administratie minstens 7 jaar te bewaren. Dat betekent dat bijvoorbeeld facturen van 8 jaar oud de papiervernietiger in mogen. Maar let op, sommige zaken moet u langer bewaren.
 

BEWAARPLICHT 10 JAAR

Voor zover uw administratie betrekking heeft op onroerende goederen, heeft u de plicht deze minstens 10 jaar lang te bewaren. Dit heeft onder meer te maken met de herzieningstermijn voor onroerend goed voor de btw, die 10 jaar bedraagt.
 

OOK DIGITAAL

Het maakt voor de bewaartermijn niet uit of u uw administratie digitaal bijhoudt, in een papieren variant of beide. Alles moet 7 of 10 jaar worden bewaard. Tevens is bepaald dat een en ander binnen een redelijke termijn te controleren moet zijn. 
 

OOK TEN AANZIEN VAN DERDEN

Ook alle administratie die van belang kan zijn voor de heffing van belasting van derden, moet u bewaren. Zo kan de fiscus aan de hand van uw verkoopfacturen bijvoorbeeld nagaan wat de inkoop van uw afnemers moet zijn geweest.
 

SANCTIES

De inspecteur kan eisen dat u bij een controle de gevraagde gegevens uit uw administratie overlegt. U moet ook toestaan dat hiervan kopieën gemaakt worden. Is de administratie niet in uw bezit, dan kan de inspecteur inzage eisen via een informatiebeschikking. Kunt u de gevraagde gegevens niet ophoesten, dan kan hij een aanslag opleggen en daarbij de bewijslast omdraaien.
 

ESJ HELPT

De accountants van ESJ helpen u bij het opzetten, structureren en opschonen van uw financiële administratie. Bekijk hier op welke manier we u hierbij van dienst kunnen zijn. 

Neem contact op

*
*
*
*
*

Lees meer over accountancy

Begroten

Begroten is niet eenvoudig. Het vereist een gedegen voorbereiding met de nodige overpeinzingen voor de ondernemer.

Financiering

Goed inzicht in de financiële positie van uw onderneming en uw privé-positie is nodig om de juiste beslissingen te kunnen nemen.

De jaarrekening

We zetten de belangrijkste informatie over de jaarrekening voor u op een rij!

Factuurvereisten

De wetgever heeft vereisten opgesteld waaraan de factuur moet voldoen. Indien niet aan alle eisen is voldaan, kan de overheid aftrek van BTW weigeren.

Uw start - onze steun

De MKB accountants van ESJ treden graag als uw sparringpartner op om de haalbaarheid van uw plannen als startende ondernemer te toetsen.

Auto: zakelijk of privé?

Welke afwegingen moet u maken bij de aanschaf van een auto van de zaak? Hoe maakt u de slimste keuze en wat komt er allemaal bij kijken?

ESJ en online boekhouden

Door te kiezen voor een online boekhoudpakket ziet u in één oogopslag hoe uw bedrijf er financieel voor staat.

Hoe verbeter ik mijn rendement?

Omzet, marge en bedrijfskosten bepalen uw resultaat. Het behalen van gewenst rendement is niet altijd even eenvoudig.

Debiteuren

Elke ondernemer krijgt ermee te maken: een klant betaalt de factuur niet of niet op tijd. Hoe zorgt u ervoor dat klanten op tijd betalen en de relatie goed blijft?

SBR (Standard Business Reporting)

SBR is bedoeld als platform om gegevensuitwisseling tussen en met diverse instanties efficiënter te laten verlopen.