WAT IS EEN JAARREKENING?

Een jaarrekening is een financieel verslag van een onderneming en wordt elk jaar opgesteld. Een jaarrekening geeft voornamelijk de financiële prestaties van een bedrijf weer.
 

WAARUIT BESTAAT EEN JAARREKENING?

Een jaarrekening bestaat uit verschillende onderdelen:

De balans
De balans is een momentopname van een onderneming. Vaak is dat per 31 december. Het omvat alles wat op dat moment aanwezig is in de onderneming. De balans is een overzicht van de bezittingen, schulden en het eigen vermogen van een onderneming.

De winst- en verliesrekening
De winst- en verliesrekening geeft een overzicht van de inkomsten en uitgaven van een onderneming in een jaar. Dit maakt inzichtelijk of en hoe winstgevend de onderneming is. Kleine ondernemingen hoeven geen winst- en verliesrekening openbaar te maken.

De toelichting
Een kleine rechtspersoon hoeft enkel het aantal werkzame personen en de manier waarop de balans is opgesteld te vermelden. Bij een grote rechtspersoon is de toelichting uitgebreider en staan bijvoorbeeld de betalingen aan de directie vermeld. Grotere ondernemingen moeten o.a. ook een jaarverslag en een controleverklaring deponeren.

Uw bedrijfsgrootte is bepalend voor de vraag welke financiële informatie u openbaar moet maken.
Klik hier voor een overzicht per bedrijfsklasse.
 

WANNEER JAARREKENING DEPONEREN

Het is afhankelijk van de rechtsvorm van de onderneming of u verplicht bent om uw jaarrekening te deponeren bij de Kamer van Koophandel. De volgende rechtspersonen zijn verplicht om jaarlijks een jaarrekening op te maken, voor te leggen, vast te stellen en te deponeren:

  • besloten vennootschappen

  • naamloze vennootschappen

  • coöperaties

  • onderlinge waarborgmaatschappijen

  • verenigingen

  • stichtingen

Overige ondernemingen, zoals eenmanszaken, hoeven niet te deponeren.
 

WAT IS DE TERMIJN VOOR HET DEPONEREN VAN DE JAARREKENING?

Deponeer uw jaarrekening uiterlijk 8 dagen na vaststelling bij de Kamer van Koophandel. Wanneer deze niet op tijd is vastgesteld, deponeert u de voorlopige jaarrekening. De uiterste termijn voor vaststelling verschilt per rechtspersoon, de jaarrekening moet in ieder geval binnen 12 maanden na afloop van het boekjaar gedeponeerd zijn.
 

DIGITAAL DEPONEREN

Voor de meeste ondernemingen is het alleen mogelijk om de jaarrekening digitaal (SBR) te deponeren. Dit is afhankelijk van de bedrijfsklasse. Wilt u weten hoe u uw jaarrekening (digitaal) kunt deponeren? Klik hier voor een beschrijving per bedrijfsklasse.

Neem contact op

*
*
*
*
*

Lees meer over accountancy

Begroten

Begroten is niet eenvoudig. Het vereist een gedegen voorbereiding met de nodige overpeinzingen voor de ondernemer.

Financiering

Goed inzicht in de financiële positie van uw onderneming en uw privé-positie is nodig om de juiste beslissingen te kunnen nemen.

Factuurvereisten

De wetgever heeft vereisten opgesteld waaraan de factuur moet voldoen. Indien niet aan alle eisen is voldaan, kan de overheid aftrek van BTW weigeren.

Uw start - onze steun

De MKB accountants van ESJ treden graag als uw sparringpartner op om de haalbaarheid van uw plannen als startende ondernemer te toetsen.

Auto: zakelijk of privé?

Welke afwegingen moet u maken bij de aanschaf van een auto van de zaak? Hoe maakt u de slimste keuze en wat komt er allemaal bij kijken?

ESJ en online boekhouden

Door te kiezen voor een online boekhoudpakket ziet u in één oogopslag hoe uw bedrijf er financieel voor staat.

Hoe verbeter ik mijn rendement?

Omzet, marge en bedrijfskosten bepalen uw resultaat. Het behalen van gewenst rendement is niet altijd even eenvoudig.

Uw administratie

Wat tot een administratie behoort, is niet wettelijk omschreven. Wat zijn precies de regels?

Debiteuren

Elke ondernemer krijgt ermee te maken: een klant betaalt de factuur niet of niet op tijd. Hoe zorgt u ervoor dat klanten op tijd betalen en de relatie goed blijft?

SBR (Standard Business Reporting)

SBR is bedoeld als platform om gegevensuitwisseling tussen en met diverse instanties efficiënter te laten verlopen.