WAT IS EEN JAARREKENING?

Een jaarrekening is een financieel verslag van een onderneming en wordt elk jaar opgesteld. Een jaarrekening geeft voornamelijk de financiële prestaties van een bedrijf weer.
 

WAARUIT BESTAAT EEN JAARREKENING?

Een jaarrekening bestaat uit verschillende onderdelen:

De balans
De balans is een momentopname van een onderneming. Vaak is dat per 31 december. Het omvat alles wat op dat moment aanwezig is in de onderneming. De balans is een overzicht van de bezittingen, schulden en het eigen vermogen van een onderneming.

De winst- en verliesrekening
De winst- en verliesrekening geeft een overzicht van de inkomsten en uitgaven van een onderneming in een jaar. Dit maakt inzichtelijk of en hoe winstgevend de onderneming is. Kleine ondernemingen hoeven geen winst- en verliesrekening openbaar te maken.

De toelichting
Een kleine rechtspersoon hoeft enkel het aantal werkzame personen en de manier waarop de balans is opgesteld te vermelden. Bij een grote rechtspersoon is de toelichting uitgebreider en staan bijvoorbeeld de betalingen aan de directie vermeld. Grotere ondernemingen moeten o.a. ook een jaarverslag en een controleverklaring deponeren.

Uw bedrijfsgrootte is bepalend voor de vraag welke financiële informatie u openbaar moet maken.
Klik hier voor een overzicht per bedrijfsklasse.
 

WANNEER JAARREKENING DEPONEREN

Het is afhankelijk van de rechtsvorm van de onderneming of u verplicht bent om uw jaarrekening te deponeren bij de Kamer van Koophandel. De volgende rechtspersonen zijn verplicht om jaarlijks een jaarrekening op te maken, voor te leggen, vast te stellen en te deponeren:

  • besloten vennootschappen
  • naamloze vennootschappen
  • coöperaties
  • onderlinge waarborgmaatschappijen
  • verenigingen
  • stichtingen

Overige ondernemingen, zoals eenmanszaken, hoeven niet te deponeren.
 

WAT IS DE TERMIJN VOOR HET DEPONEREN VAN DE JAARREKENING?

Deponeer uw jaarrekening uiterlijk 8 dagen na vaststelling bij de Kamer van Koophandel. Wanneer deze niet op tijd is vastgesteld, deponeert u de voorlopige jaarrekening. De uiterste termijn voor vaststelling verschilt per rechtspersoon, de jaarrekening moet in ieder geval binnen 12 maanden na afloop van het boekjaar gedeponeerd zijn.
 

DIGITAAL DEPONEREN

Voor de meeste ondernemingen is het alleen mogelijk om de jaarrekening digitaal (SBR) te deponeren. Dit is afhankelijk van de bedrijfsklasse. Wilt u weten hoe u uw jaarrekening (digitaal) kunt deponeren? Klik hier voor een beschrijving per bedrijfsklasse.
 

ESJ EN UW JAARREKENING

Heeft u vragen over het opstellen of deponeren van uw jaarrekening? De accountants van ESJ helpen u graag verder. Neem voor meer informatie contact met ons op. 

Meer weten?

 

Already verified you are human.
Moment geduld...