Steeds vaker vragen banken, belastingdienst en Kamer van Koophandel om uw financiële rapportage volgens SBR methodiek aan te leveren. 
 

WAT IS SBR?

SBR staat voor Standard Business Reporting en is bedoeld als platform om gegevens tussen en met diverse instanties efficiënter uit te wisselen. In feite betekent SBR een voorgeschreven wijze van rapporteren, een zogenaamde taxonomie, die universeel is.

Zo gebruikt de Belastingdienst SBR al een paar jaar voor het indienen van aangiften inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting en btw. Daarnaast is het voor ondernemingen verplicht om de publicatiestukken in SBR-formaat op te maken en in te dienen bij de Kamer van Koophandel. 
 

DE VOORDELEN VAN SBR

  • Eenvoudig en sneller informatie aanleveren bij uw bank, maar ook bij CBS, KvK en Belastingdienst

  • Minder administratieve lasten en daardoor op termijn minder accountantskosten

  • Eerder duidelijkheid over uw kredietaanvraag

  • Gunstigere voorwaarden bij de bank bij het gebruik van SBR
     

WAT BIEDT ESJ

ESJ gebruikt aangiftesoftware die SBR-proof is en waarmee al geruime tijd alle aangiften worden ingediend bij de Belastingdienst. Om de betrouwbaarheid van de financiële informatie volgens het SBR format te garanderen, zijn verschillende aspecten van belang. Of u nu informatieverschaffer, gebruiker van informatie, softwareleverancier of regelgever bent, iedereen heeft hierin zijn eigen rol, taken en verantwoordelijkheden. De accountants van ESJ informeren u graag nader over de toegevoegde waarde die SBR Rapportage voor uw organisatie kan hebben.

Neem contact op

*
*
*
*
*

Lees meer over accountancy

Begroten

Begroten is niet eenvoudig. Het vereist een gedegen voorbereiding met de nodige overpeinzingen voor de ondernemer.

Financiering

Goed inzicht in de financiële positie van uw onderneming en uw privé-positie is nodig om de juiste beslissingen te kunnen nemen.

De jaarrekening

We zetten de belangrijkste informatie over de jaarrekening voor u op een rij!

Factuurvereisten

De wetgever heeft vereisten opgesteld waaraan de factuur moet voldoen. Indien niet aan alle eisen is voldaan, kan de overheid aftrek van BTW weigeren.

Uw start - onze steun

De MKB accountants van ESJ treden graag als uw sparringpartner op om de haalbaarheid van uw plannen als startende ondernemer te toetsen.

Auto: zakelijk of privé?

Welke afwegingen moet u maken bij de aanschaf van een auto van de zaak? Hoe maakt u de slimste keuze en wat komt er allemaal bij kijken?

ESJ en online boekhouden

Door te kiezen voor een online boekhoudpakket ziet u in één oogopslag hoe uw bedrijf er financieel voor staat.

Hoe verbeter ik mijn rendement?

Omzet, marge en bedrijfskosten bepalen uw resultaat. Het behalen van gewenst rendement is niet altijd even eenvoudig.

Uw administratie

Wat tot een administratie behoort, is niet wettelijk omschreven. Wat zijn precies de regels?

Debiteuren

Elke ondernemer krijgt ermee te maken: een klant betaalt de factuur niet of niet op tijd. Hoe zorgt u ervoor dat klanten op tijd betalen en de relatie goed blijft?