Als ondernemer krijgt u zeker weleens te maken met het financieren van uw activiteiten. Bij de start van uw onderneming, als u wilt investeren, voor lopende activiteiten en groei tot aan de verkoop of overdracht van uw onderneming. 

Loopt alles op rolletjes of gaat het een periode wat minder? Als ondernemer heeft u (vreemd) geld nodig om uw onderneming te financieren en moet u continu rekening houden met uw geldstromen, liquiditeitsplanning en risicospreiding. Goed inzicht in de financiële positie van uw onderneming en privé-positie is onontbeerlijk om juiste beslissingen te kunnen nemen. U krijgt dan te maken met vragen zoals:

  • Hoeveel geld heb ik nodig?

  • Welke financieringsvorm?

  • Waar moet ik zijn (bankier, factoring, participatiemaatschappij, etc.)?

  • Kom ik in aanmerking voor het Besluit borgstelling MKB-krediet?

  • Hoe presenteer ik optimaal mijn cijfers?
     

SPECIALIST OP HET GEBIED VAN ACCOUNTANCY VOOR HET MKB

Als specialist op het gebied van MKB accountancy vinden wij het belangrijk om niet alleen te kijken naar uw historische en huidige positie. We begeleiden u ook graag bij het realiseren van uw toekomstplannen. Wij zijn u graag van dienst bij alle aspecten van uw financiering. Zakelijk en privé, op basis van uw persoonlijke wensen.

 

 

Lees meer over accountancy

Begroten

Begroten is niet eenvoudig. Het vereist een gedegen voorbereiding met de nodige overpeinzingen voor de ondernemer.

De jaarrekening

We zetten de belangrijkste informatie over de jaarrekening voor u op een rij!

Factuurvereisten

De wetgever heeft vereisten opgesteld waaraan de factuur moet voldoen. Indien niet aan alle eisen is voldaan, kan de overheid aftrek van BTW weigeren.

Uw start - onze steun

De MKB accountants van ESJ treden graag als uw sparringpartner op om de haalbaarheid van uw plannen als startende ondernemer te toetsen.

Auto: zakelijk of privé?

Welke afwegingen moet u maken bij de aanschaf van een auto van de zaak? Hoe maakt u de slimste keuze en wat komt er allemaal bij kijken?

ESJ en online boekhouden

Door te kiezen voor een online boekhoudpakket ziet u in één oogopslag hoe uw bedrijf er financieel voor staat.

Hoe verbeter ik mijn rendement?

Omzet, marge en bedrijfskosten bepalen uw resultaat. Het behalen van gewenst rendement is niet altijd even eenvoudig.

Uw administratie

Wat tot een administratie behoort, is niet wettelijk omschreven. Wat zijn precies de regels?

Debiteuren

Elke ondernemer krijgt ermee te maken: een klant betaalt de factuur niet of niet op tijd. Hoe zorgt u ervoor dat klanten op tijd betalen en de relatie goed blijft?

SBR (Standard Business Reporting)

SBR is bedoeld als platform om gegevensuitwisseling tussen en met diverse instanties efficiënter te laten verlopen.