GEVEN MIJN CIJFERS ECHT AAN HOE HET MET MIJN BEDRIJF GAAT?

Omzet, marge en bedrijfskosten bepalen uw resultaat en dus uw inkomen. Verkoopprijzen staan onder druk. Het behalen van gewenst rendement (inkomen) is niet altijd even eenvoudig.

De financiële administratie is een belangrijke bron voor het opmaken van managementinformatie. Voorwaarde is dat de administratie goed en up to date is. Vaak is er een time lag in het beschikbaar komen van die informatie en de periode waarop zij betrekking heeft. Bovendien moeten de cijfers geanalyseerd worden. Dat kan weer leiden tot allerlei verschillende interpretaties. Bijsturen wordt daardoor te laat opgestart met alle gevolgen van dien.

Kritische prestatie indicatoren (KPI’s) geven u de mogelijkheid om een actueel inzicht te krijgen in de stand van zaken binnen uw onderneming. KPI’s zijn kengetallen, die dagelijks of wekelijks beschikbaar komen en die voor het rendement van uw bedrijf belangrijke indicatoren zijn. Deze KPI’s worden in goed overleg met u geselecteerd. De informatiestroom wordt zodanig ingericht dat deze kengetallen tijdig en betrouwbaar beschikbaar komen.

U ziet dagelijks of wekelijks hoe bepaalde processen binnen uw bedrijf lopen. De uitkomst van uw financiële administratie is dan geen verrassing meer voor u, maar een bevestiging van wat uw KPI’s al gesignaleerd hebben.

Neem contact op

*
*
*
*
*

Lees meer over accountancy

Begroten

Begroten is niet eenvoudig. Het vereist een gedegen voorbereiding met de nodige overpeinzingen voor de ondernemer.

Financiering

Goed inzicht in de financiële positie van uw onderneming en uw privé-positie is nodig om de juiste beslissingen te kunnen nemen.

De jaarrekening

We zetten de belangrijkste informatie over de jaarrekening voor u op een rij!

Factuurvereisten

De wetgever heeft vereisten opgesteld waaraan de factuur moet voldoen. Indien niet aan alle eisen is voldaan, kan de overheid aftrek van BTW weigeren.

Uw start - onze steun

De MKB accountants van ESJ treden graag als uw sparringpartner op om de haalbaarheid van uw plannen als startende ondernemer te toetsen.

Auto: zakelijk of privé?

Welke afwegingen moet u maken bij de aanschaf van een auto van de zaak? Hoe maakt u de slimste keuze en wat komt er allemaal bij kijken?

ESJ en online boekhouden

Door te kiezen voor een online boekhoudpakket ziet u in één oogopslag hoe uw bedrijf er financieel voor staat.

Uw administratie

Wat tot een administratie behoort, is niet wettelijk omschreven. Wat zijn precies de regels?

Debiteuren

Elke ondernemer krijgt ermee te maken: een klant betaalt de factuur niet of niet op tijd. Hoe zorgt u ervoor dat klanten op tijd betalen en de relatie goed blijft?

SBR (Standard Business Reporting)

SBR is bedoeld als platform om gegevensuitwisseling tussen en met diverse instanties efficiënter te laten verlopen.