De informatie op onze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Wij aanvaarden echter geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van eventuele onjuistheden of onvolledigheid van de vermelde informatie op deze site.

ESJ Audit is de handelsnaam van ESJ Audit & Assurance B.V. gevestigd te Breda en houdt kantoor in Etten-Leur. Uitsluitend ESJ Audit & Assurance B.V., ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 2010 0165, BTW-nummer NL8095.222. 63.B01, geldt als opdrachtnemer.

Op haar diensten zijn de dienstverleningsvoorwaarden van toepassing, die gedeponeerd zijn bij het handelsregister van Kamer van Koophandel onder nummer 2010 0165.

Neem contact op

*
*
*
*
*

Lees meer over audit

Accountantscontrole

Aan de jaarrekening wordt veel belang gehecht. Bankiers, leveranciers, aandeelhouders en de belastingdienst nemen beslissingen op basis van de jaarrekening van uw organisatie.

Vrijwillige controle

Steeds meer ondernemers en bestuurders laten de jaarrekening van hun bedrijf vrijwillig controleren.

Wettelijke controle

Voor sommige ondernemingen is wettelijk vastgelegd dat zij controleplichtig zijn en een jaarrekening volgens specifieke richtlijnen moeten opstellen.

IT Audit

IT maakt bedrijfsprocessen effectiever en efficiënter. Bijna alle registraties vinden digitaal plaats. Daarom heeft IT een belangrijke plaats in de audits van ESJ.

Beheersscan

Kunt u op vakantie zonder zorgen om uw onderneming? Weet u zeker dat in uw bedrijf geen onregelmatigheden voorkomen? Is het antwoord NEE, dan bevelen wij u onze scan aan.

Meer assurance

De audit specialisten van ESJ zijn er voor elk vraagstuk waarbij de onafhankelijke en deskundige expertise van een assurance accountant is vereist.

Charity Audit

Een stichting moet jaarlijks verantwoording afleggen over de inkomsten, uitgaven en de gerealiseerde doelen.

Onze mensen

Het team van ESJ Audit voert door het hele land audit- en assurancewerkzaamheden uit voor profit en non-profitorganisaties.