De informatie op onze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Wij aanvaarden echter geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van eventuele onjuistheden of onvolledigheid van de vermelde informatie op deze site.

ESJ Audit is de handelsnaam van ESJ Audit & Assurance B.V. gevestigd te Breda.
Uitsluitend ESJ Audit & Assurance B.V., ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 201001650001, BTW-nummer NL8095.222. 63.B01, geldt als opdrachtnemer.

Op haar diensten zijn de dienstverleningsvoorwaarden van toepassing, die gedeponeerd zijn bij het handelsregister van Kamer van Koophandel te Breda onder nummer 201001650001.

Meer weten?

 

Already verified you are human.
Moment geduld...