IT maakt bedrijfsprocessen steeds effectiever en efficiënter. Tegelijkertijd wordt uw organisatie steeds afhankelijker van IT. Dat vergroot de behoefte aan betrouwbare systemen om inkomstenderving, reputatieschade en schadeclaims te voorkomen. Bijna alle registraties (financieel, inkopen, verkopen, betalingen) vinden digitaal plaats. Daarom heeft IT een belangrijke plaats in de audits van ESJ.
 

zEKERHEID

Zekerheid over de kwaliteit van IT is voor veel organisaties van groot belang. Niet alleen omwille van de continuïteit en kwaliteit van uw vitale bedrijfsprocessen, maar ook vanwege de eisen die worden gesteld aan transparantie, IT-governance (goed ondernemingsbestuur) en compliance (voldoen aan wet- en regelgeving). Er gelden ook hoge eisen voor (deels) uitbestede of ingehuurde diensten of voor dataverwerking en -opslag in shared service-centra.
 

BRENG UW IT OMGEVING IN KAART

Het IT Audit Essentials assessment biedt de basis om uw IT omgeving in kaart te brengen. Het betreft een self-assessment, waarbij u zelfstandig de vragenlijst invult. Indien gewenst ondersteunen wij u hierbij. Vervolgens evalueren en bespreken we de uitkomsten met u en op basis van dit gesprek begeleiden we u bij het optimaliseren van uw werkwijzen en procedures.
 

ASSESSMENT

Het assessment bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Typering van de automatiseringsomgeving
 • Inzichtelijk maken van het IT landschap; beschrijving van de functiegebieden waarin automatisering wordt toegepast en de typen en aard van systemen die daarbij worden gebruikt.
 • Werkwijze en procedures op het gebied van:
  • Inrichting van de functiescheiding
  • Beheer van wijzigingen met betrekking tot de IT-applicaties
  • Continuïteit, back-up en recovery van de automatiseringsomgeving
  • Beveiliging zowel fysiek als virtueel
  • Automatiseringsvoorzieningen die extern zijn ondergebracht

De controlespecialisten van ESJ Audit helpen u bij vraagstukken over betrouwbaarheid, continuïteit en beveiliging van uw IT-systemen. Wilt u hier meer informatie over, neem dan contact met ons op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek en een heldere offerte.

Meer weten?

 

Already verified you are human.
Moment geduld...