We maken op deze website gebruik van cookies. Wilt u weten wat dat betekent voor uw privacy?
Lees dan onze Privacy- en cookieverklaring. Klik hier voor een opt-out van Google Analytics op deze website.
Akkoord »

Menu Inloggen Mijn ESJ

Meer publicaties

Actueel

Advieswijzer Alternatieve Financieringsvormen 2019

De economie is inmiddels flink aangetrokken. Desondanks is het voor bedrijven nog vaak lastig om geld te lenen bij een bank. Maar u bent tegenwoordig voor een financiering niet meer alleen afhankelijk van de bank.

Lees meer »

Actueel

Advieswijzer Auto en Fiscus 2020

Fiscaal vriendelijk rijden wordt steeds lastiger nu de laatste jaren de autobelastingen zijn aangescherpt. Het kan nog wel, maar de voordelen zijn voor een steeds kleinere groep beschikbaar. In deze advieswijzer een blik op de fiscale toekomst van de auto.

Lees meer »

Actueel

Advieswijzer Auto: zakelijk of privé? 2020

Zet ik de auto op de zaak of houd ik hem liever privé? Wat is fiscaal de beste optie? Wat zijn voor mij de belangrijkste voor- en nadelen van zakelijk rijden en wat weegt dan het zwaarst? Vragen waar veel ondernemers mee worstelen. In deze advieswijzer zetten we een aantal regels voor u op een rij, zodat u voor uzelf gemakkelijker de balans kunt opmaken.

Lees meer »

Actueel

Advieswijzer Bedrijfsoverdracht 2020

Er komt een moment dat u uw bedrijf gaat overdragen. Een bedrijfsoverdracht is niet van de ene op de andere dag geregeld en vergt vaak jaren van voorbereiding. Begin dus op tijd.

Lees meer »

Actueel

Advieswijzer Bedrijfsoverdracht van het familiebedrijf…

Waar moet u op letten bij een bedrijfsoverdracht binnen de familie?

Lees meer »

Actueel

Advieswijzer BTW en buitenland 2020

Als u als ondernemer goederen levert of diensten verricht, krijgt u te maken met btw-verplichtingen. Vragen als ‘Ben ik btw verschuldigd? Geldt er een vrijstelling? Welk tarief moet ik toepassen(0%, 6% of 21%)?’ zullen dan zeker de revue passeren.

Lees meer »

Actueel

Advieswijzer Echtscheiding en uw bedrijf 2019

Wanneer u als ondernemer gaat scheiden heeft dit in de meeste gevallen ook gevolgen voor de onderneming. Of dit nu een eenmanszaak is of een bv. Een eigen bedrijf maakt een scheiding vele malen lastiger.

Lees meer »

Actueel

Advieswijzer Eigen woning in 2020

Voor de eigen woning gelden duidelijke, strenge fiscale regels. Een lening voor de eigen woning moet bijvoorbeeld aan aflossingseisen voldoen om voor renteaftrek in aanmerking te komen. Bovendien geldt een aftrekbeperking voor rente in de hoogste belastingschijf (46% in 2020).

Lees meer »

Actueel

Advieswijzer Estate planning 2020

Kan uw kind een financieel ruggensteuntje gebruiken? Bijvoorbeeld voor studiekosten, de koop van een woning of bij het verlies van een baan? Of misschien wil uw kind een langgekoesterde droom van een eigen bedrijf verwezenlijken of het stokje van het familiebedrijf overnemen? Uw financiële hulp zou dat mogelijk kunnen maken!

Lees meer »

Actueel

Advieswijzer Fiscale eenheid 2020

Onderneemt u vanuit meerdere bv’s, dan kan het fiscaal aantrekkelijk zijn om de bv’s een fiscale eenheid te laten vormen. Zowel in de vennootschapsbelasting als in de omzetbelasting is een fiscale eenheid mogelijk.

Lees meer »

Actueel

Advieswijzer Nieuw Huwelijksvermogensrecht 2020

Voor de ondernemer die na 1 januari 2018 is getrouwd, is er veel veranderd ten opzichte van de wetgeving die in 2017 nog gold. Een ondernemer doet er onder het nieuwe recht nog verstandiger aan dan voorheen om huwelijkse voorwaarden overeen te komen met zijn of haar aanstaande echtgenoot of geregistreerd partner.

Lees meer »

Actueel

Advieswijzer Ondernemen in een keten 2020

Besteedt u wel eens (een deel van) aangenomen werk uit aan een ander bedrijf? Dan wordt u aangemerkt als aannemer en kunt u aansprakelijk zijn voor de niet-betaalde loonheffingen van uw onderaannemers. Zorg dat u uw zaken goed heeft geregeld en beperk daarmee uw ketenaansprakelijkheid.

Lees meer »

Actueel

Advieswijzer Ontslagrecht 2020

In deze advieswijzer geven we u een update van wijzigingen op het gebied van het ontslagrecht per 1 januari 2020 als gevolg van de invoering van de Wet arbeidsmarkt in balans.

Lees meer »

Actueel

Advieswijzer Overstappen naar een bv 2020

De bv is in het mkb een populaire rechtsvorm, onder andere vanwege fiscale motieven. Wat zijn deze fiscale motieven? Welke voor- en nadelen kleven er aan een dergelijke overstap en welke aspecten komen er nog meer bij kijken?

Lees meer »

Actueel

Advieswijzer Pensioen in eigen beheer afgeschaft:…

Sinds 1 juli 2017 is de mogelijkheid om pensioen in eigen beheer op te bouwen, voor u als dga afgeschaft. Maar wat te doen met uw bestaande pensioenvoorziening in eigen beheer? U kunt kiezen uit drie mogelijkheden: afkopen met een belastingkorting, omzetten in een oudedagsvoorziening of niets doen.

Lees meer »

Actueel

Advieswijzer Personeel inlenen in 2020

Leent u wel eens personeel in voor uw onderneming, bijvoorbeeld bij tijdelijke drukte of seizoenswerk? Zorg dan dat u voldoet aan alle regelgeving. Anders loopt u het risico op hoge boetes of aansprakelijkheid voor loonheffingen en btw. Waar moet u op letten en wat moet u regelen?

Lees meer »

Actueel

Advieswijzer Scholing en Personeel 2020

Heeft u personeel in dienst dat een opleiding volgt? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor de subsidieregeling Praktijkleren. Ook is er onder bepaalde voorwaarden een financiële bijdrage mogelijk vanuit een Opleidings- en Ontwikkelingsfonds voor uw branche.

Lees meer »

Actueel

Advieswijzer Vakantiewoning en fiscus 2019

Als u een vakantiewoning op het oog heeft in Nederland, is het verstandig u eerst en goed te laten informeren over de fiscale gevolgen die aan de aankoop en het gebruik van de vakantiewoning verbonden zijn.

Lees meer »

Actueel

Advieswijzer Verdien geld met innovatie 2018

Innovatie is het sleutelwoord voor de toekomst, want stilstand is achteruitgang. Niet voor niets stimuleert de overheid bedrijven die innoveren met allerlei stimulerings- en financieringsregelingen.

Lees meer »

Actueel

Advieswijzer Verenigingen en stichtingen 2020

Als bestuurder zet u zich in voor uw vereniging of stichting. Daarom wilt u op de hoogte blijven van alle actualiteiten. Zo kunt u tijdig inspelen op veranderingen en hiermee uw voordeel doen.

Lees meer »

Actueel

Advieswijzer Verlofregelingen 2020

Als goed werkgever dient u op de hoogte te zijn van de verlofregelingen voor uw werknemers. In deze advieswijzer wordt nader op de diverse verlofregelingen ingegaan.

Lees meer »

Actueel

Advieswijzer Voordelen Loonkosten 2020

Als werkgever heeft u voor bepaalde groepen werknemers onder voorwaarden recht op een tegemoetkoming in de loonkosten. De tegemoetkoming bestaat uit een vast bedrag per verloond uur met een vast maximaal bedrag per jaar. Er zijn verschillende vormen: de loonkostenvoordelen en de lage-inkomensvoordelen.

Lees meer »

Actueel

Advieswijzer Werkkostenregeling 2020: de hoofdpunten…

Voor 1 maart vindt de afrekening van de werkkostenregeling (WKR) over 2019 plaats. Weet u welke vergoedingen en verstrekkingen onder de WKR vallen? En weet u tot welk bedrag u mag gaan? En wat gebeurt er als u het maximale bedrag overschrijdt? U vindt de antwoorden en meer in deze praktische advieswijzer.

Lees meer »

Actueel

Advieswijzer Zakendoen met uw eigen bv 2020

Als dga bent u in de unieke positie om zaken te doen met uw eigen bv. Partijen moeten dan wel zakelijk met elkaar omgaan en afspraken moeten goed zijn vastgelegd. Wie de regels in acht neemt, kan aantrekkelijk zakendoen met zijn eigen bv. Denk bijvoorbeeld aan het sluiten van een geldlening met de bv of het ter beschikking stellen van een bedrijfspand.

Lees meer »

Actueel

Advieswijzer Zonnepanelen op uw woning 2020

Als particulier die gebruikmaakt van zonnepanelen op uw woning, kunt u de btw met betrekking tot die zonnepanelen terugvragen. In deze advieswijzer leest u hoe.

Lees meer »

Actueel

Hoe presteert u ten opzichte van uw concurrent?

Meer weten over uw branche? Download het SRA-sectorrapport ‘Branches in zicht 2019’ hier SRA BIZ sectorrapport 2019 om te zien hoe uw branche en regio ervoor staan.

Lees meer »

actueel

Verwachtingen voor de autosector in 2019

Bekijk hier de gezondheid en de verwachtingen voor de branche automotive. Welke kansen en bedreigingen zien de ondernemers in deze branche?

Lees meer »

actueel

Verwachtingen voor de bouw in 2019

Bekijk hier de gezondheid en de verwachtingen voor de branche bouw. Welke kansen en bedreigingen zien de ondernemers in deze branche?

Lees meer »

actueel

Verwachtingen voor de detailhandel in 2019

Bekijk hier de gezondheid en de verwachtingen voor de branche detailhandel. Welke kansen en bedreigingen zien de ondernemers in deze branche?

Lees meer »

actueel

Verwachtingen voor de horeca in 2019

Bekijk hier de gezondheid en de verwachtingen voor de branche horeca. Welke kansen en bedreigingen zien de ondernemers in deze branche?

Lees meer »

actueel

Verwachtingen voor de industrie in 2019

Bekijk hier de gezondheid en de verwachtingen voor de branche industrie. Welke kansen en bedreigingen zien de ondernemers in deze branche?

Lees meer »

actueel

Verwachtingen voor de medische zorg in 2019

Bekijk hier de gezondheid en de verwachtingen voor de branche medische zorg. Welke kansen en bedreigingen zien de ondernemers in deze branche?

Lees meer »

actueel

Verwachtingen voor de specialistische zakelijke diensten…

Bekijk hier de gezondheid en de verwachtingen voor de branche juridische dienstverlening. Welke kansen en bedreigingen zien de ondernemers in deze branche?

Lees meer »

actueel

Verwachtingen voor logistiek in 2019

Bekijk hier de gezondheid en de verwachtingen voor de sector transport en logistiek. Welke kansen en bedreigingen zien de ondernemers in deze branche?

Lees meer »

Doing business in the Netherlands

Doing Business in the Netherlands

Speciaal voor buitenlandse ondernemers die van plan zijn om zich in Nederland te vestigen, heeft ESJ een Engelstalige brochure ontwikkeld. In deze praktische handleiding vindt u informatie over:

  • Het Nederlandse belastingstelsel
  • Wet- en regelgeving
  • Het vinden en aannemen van gekwalificeerd personeel
  • Subsidieregelingen en fiscale tegemoetkomingen

Lees meer »

fiscaal

Eindejaarsspecial 2019

Het einde van het jaar nadert en 2020 staat alweer voor de deur. Daarom is het goed om na te gaan wat u op fiscaal gebied nog dit jaar voor uw persoonlijke situatie, uw bedrijf en uw medewerkers kunt regelen.

Lees meer »

Fiscaal

Loonmemorandum 2020

Deze uitgave bevat actuele cijfers van onder meer het minimumloon, premiepercentages werknemersverzekeringen, inkomensafhankelijke bijdrage Zvw, premies WW en arbeidskortingen, LIV en LKV en het gebruikelijk loon voor de dga.

Lees meer »

Ondernemen en de fiscus

Het deelconcern in de interne reorganisatievrijstelling…

Op 1 juli 2013 werd de interne reorganisatievrijstelling in de overdrachtsbelasting aangepast. Deze vrijstelling voorziet in een faciliteit op basis waarvan de verkrijging van één of meer (fictieve) onroerende zaken binnen concernverhoudingen is vrijgesteld van overdrachtsbelasting. Frank van Merrienboer, belastingadviseur en partner van ESJ, geeft een nadere toelichting in een artikel in het Weekblad Fiscaal Recht van 16 oktober 2014.

Lees meer »

Ondernemen en de fiscus

Onzakelijke leningen in concernverband

Een pleidooi voor een nieuwe concernfaciliteit in de wet VPB 1969 door Frank van Merrienboer, Belastingadviseur en partner bij ESJ.

Lees meer »

schenken en erven

Besparing Erfbelasting door "Ik-Opa/Oma-Clausule"

Door een “ik-opa/oma-clausule” vererft een deel van het vermogen rechtstreeks van grootouders naar kleinkinderen. Langs deze weg wordt dubbele vererving met dito successierecht voorkomen (“generation skipping”).

Lees meer »

schenken en erven

Erfbelasting besparen door "Fiscaal" keuzetestament

Bij het opstellen van een testament staat het verzorgingskarakter van de langstlevende partner en de kinderen veelal voorop. Bij grotere vermogens kan door testamentaire beschikkingen een aanzienlijke besparing erfbelasting worden bereikt. In dit memo wordt hiervan - aan de hand van een casus - een indruk te geven.

Lees meer »

schenken en erven

Testament voor optimale benutting Bedrijfsopvolgingsfaciliteit

Optimale benutting van de bedrijfsopvolgingsfaciliteit bij overlijden. Onderstaand de uitwerking van een casus zonder en met legaat van ondernemingsvermogen.

Lees meer »

schenken en erven

Testamenten, Tweetrapsmaking ja of nee?

Een goed testament is maatwerk. Onderstaand een download naar een cijfermatige vergelijking om te bepalen of de de testamentaire “tweetrapsmaking” in uw situatie voordelig is.

Lees meer »

Special

ESJ Prinsjesdagspecial Belastingplan 2020

In deze Prinsjesdagspecial staan de belangrijkste voorstellen uit het Belastingplan 2020 en aanvullende wetsvoorstellen voor u op rij.

Lees meer »

Kies een adviseur bij u in de buurt Neem contact op »

Op de hoogte blijven?
Meld u aan voor onze nieuwsbrief
Klik hier »×