We maken op deze website gebruik van cookies. Wilt u weten wat dat betekent voor uw privacy?
Lees dan onze Privacy- en cookieverklaring. Klik hier voor een opt-out van Google Analytics op deze website.
Akkoord »

Menu Inloggen Mijn ESJ

Meer publicaties

actueel

ESJ Prinsjesdagspecial| Belastingplan 2018

In deze Prinsjesdagspecial staan de belangrijkste voorstellen uit het Belastingplan 2018 en aanvullende wetsvoorstellen voor u op rij.

Lees meer »

actueel

Fiscale eindejaarstips 2017-2018

Onze tips wat U op fiscaal gebied nog dit jaar voor uw persoonlijke situatie, uw bedrijf en uw medewerkers regelen.

Lees meer »

Actueel

Hoe presteert u ten opzichte van uw concurrent?

Meer weten over uw branche? Download het SRA-sectorrapport ‘Branches in zicht 2018’ hier SRA BIZ sectorrapport 2018 om te zien hoe uw branche en regio ervoor staan.

Lees meer »

actueel

Verwachtingen voor de autosector in 2017

Bekijk hier de gezondheid en de verwachtingen voor de branche automotive. Welke kansen en bedreigingen zien de ondernemers in deze branche? Het SRA-rapport heeft dit in kaart gebracht.

Lees meer »

actueel

Verwachtingen voor de bouw in 2017

Bekijk hier de gezondheid en de verwachtingen voor de branche bouw. Welke kansen en bedreigingen zien de ondernemers in deze branche? Het SRA-rapport heeft dit in kaart gebracht.

Lees meer »

actueel

Verwachtingen voor de detailhandel in 2017

Bekijk hier de gezondheid en de verwachtingen voor de branche detailhandel. Welke kansen en bedreigingen zien de ondernemers in deze branche? Het SRA-rapport heeft dit in kaart gebracht.

Lees meer »

actueel

Verwachtingen voor de horeca in 2017

Bekijk hier de gezondheid en de verwachtingen voor de branche horeca. Welke kansen en bedreigingen zien de ondernemers in deze branche? Het SRA-rapport heeft dit in kaart gebracht.

Lees meer »

actueel

Verwachtingen voor de industrie in 2017

Bekijk hier de gezondheid en de verwachtingen voor de branche industrie. Welke kansen en bedreigingen zien de ondernemers in deze branche? Het SRA-rapport heeft dit in kaart gebracht.

Lees meer »

actueel

Verwachtingen voor de juridische dienstverlening in…

Bekijk hier de gezondheid en de verwachtingen voor de branche juridische dienstverlening. Welke kansen en bedreigingen zien de ondernemers in deze branche? Het SRA-rapport heeft dit in kaart gebracht.

Lees meer »

actueel

Verwachtingen voor de medische zorg in 2017

Bekijk hier de gezondheid en de verwachtingen voor de branche medische zorg. Welke kansen en bedreigingen zien de ondernemers in deze branche? Het SRA-rapport heeft dit in kaart gebracht.

Lees meer »

actueel

Verwachtingen voor transport & logistiek in 2017

Bekijk hier de gezondheid en de verwachtingen voor de sector transport en logistiek. Welke kansen en bedreigingen zien de ondernemers in deze branche? Het SRA-rapport heeft dit in kaart gebracht.

Lees meer »

Doing business in the Netherlands

Doing Business in the Netherlands

Speciaal voor buitenlandse ondernemers die van plan zijn om zich in Nederland te vestigen, heeft ESJ een Engelstalige brochure ontwikkeld. In deze praktische handleiding vindt u informatie over:

  • Het Nederlandse belastingstelsel
  • Wet- en regelgeving
  • Het vinden en aannemen van gekwalificeerd personeel
  • Subsidieregelingen en fiscale tegemoetkomingen

Lees meer »

Emigreren

Emigreren naar Portugal

Besluit u te emigreren naar Portugal, dan wordt u - als u voldoet aan de criteria - na emigratie beschouwd als ingezetene van Portugal. In dat geval wordt u in Portugal belastingplichtig over uw wereldwijde inkomen. Dus ook inkomen dat in een derde land is gegenereerd, wordt dan in Portugal belast.

Lees meer »

Fiscaal

Loonmemorandum 2018

Ook dit jaar wordt u als werkgever weer geconfronteerd met wijzigingen op het gebied van loonbelasting, sociale verzekeringen en arbeidsvoorwaarden. Zoals u van ons gewend bent, hebben wij de belangrijkste wijzigingen voor u samengevat in een loonmemorandum.

Lees meer »

MVO

Energielijst 2016

Wilt u weten welke mogelijkheden er zijn om binnen uw bedrijf energie te besparen mét fiscaal voordeel van de EIA? Kijk dan op de “Energielijst 2016”. Dit is een lijst met zo’n 160 energiezuinige investeringen (op de Energielijst worden deze bedrijfsmiddelen genoemd) waarvoor u gebruik kunt maken van de EIA.

Lees meer »

Nederbelgen

De conserverende aanslag op aandelen rechts gepasseerd

Vanuit fiscaal oogpunt is er bij een emigratie altijd veel aandacht voor tijdstermijnen. Maar het komt ook vaak voor dat een emigratie voor een wat kortere termijn wordt ingezet. Wat je daarbij in ieder geval niet wilt, is dat bij een terugkeer naar Nederland door Nederland belasting kan worden geheven over geld dat in de Belgische periode is verdiend. Bijgaand artikel vertelt over de do’s en don’ts bij emigratie naar België en remigratie naar Nederland.

Lees meer »

Nederbelgen

Zeven wegen naar belastingpaleis Nederland

Download hier de presentatie die in juni 2015 door Maurice de Clercq, belastingadviseur bij ESJ, in Brussel gehouden werd.

Lees meer »

Ondernemen en de fiscus

De onzakelijkeleningarresten 2013: goede tijden, slechte…

In de loop van 2013 zijn er arresten verschenen met goed nieuws en met slecht nieuws. Het goede nieuws is dat een zakelijke lening die op enig moment onzakelijk wordt kan worden afgewaardeerd ten laste van de fiscale winst. En goed nieuws is ook dat de nominale rente bij een onzakelijke lening fiscaal kan worden afgewaardeerd tot de waarde in het economisch verkeer

Lees meer »

Ondernemen en de fiscus

Het deelconcern in de interne reorganisatievrijstelling…

Op 1 juli 2013 werd de interne reorganisatievrijstelling in de overdrachtsbelasting aangepast. Deze vrijstelling voorziet in een faciliteit op basis waarvan de verkrijging van één of meer (fictieve) onroerende zaken binnen concernverhoudingen is vrijgesteld van overdrachtsbelasting. Frank van Merrienboer, belastingadviseur en partner van ESJ, geeft een nadere toelichting in een artikel in het Weekblad Fiscaal Recht van 16 oktober 2014.

Lees meer »

Ondernemen en de fiscus

Onzakelijke leningen in concernverband

Een pleidooi voor een nieuwe concernfaciliteit in de wet VPB 1969 door Frank van Merrienboer, Belastingadviseur en partner bij ESJ.

Lees meer »

Onroerend goed

Voorbeeld bezwaarschrift WOZ-waarde

Model bezwaarschrift voor het aantekenen van bezwaar tegen de beschikking WOZ-waarde van de gemeente.

Lees meer »

schenken en erven

Besparing Erfbelasting door "Ik-Opa/Oma-Clausule"

Door een “ik-opa/oma-clausule” vererft een deel van het vermogen rechtstreeks van grootouders naar kleinkinderen. Langs deze weg wordt dubbele vererving met dito successierecht voorkomen (“generation skipping”).

Lees meer »

schenken en erven

Eigen bijdrage in de AWBZ, vermogensbescherming zonder…

Volwassenen die AWBZ-zorg krijgen, betalen daarvoor een inkomensafhankelijke bijdrage. Per 1 januari 2013 betalen meervermogenden echter een hogere bijdrage. Want voor de berekening van de eigen bijdrage wordt nu 8% van het box 3-vermogen opgeteld bij het inkomen. Heeft u eigen vermogen? Wilt u dit vermogen (spaargeld, eigen huis) aanspreken om uw bijdrage voor de AWBZ te betalen? Kunt u voorkomen dat u inteert op uw vermogen zodat er iets overblijft voor uw (klein)kinderen?
Download dan hier de presentatie van de fiscaal specialisten van ESJ

Lees meer »

schenken en erven

Erfbelasting besparen door "Fiscaal" keuzetestament

Bij het opstellen van een testament staat het verzorgingskarakter van de langstlevende partner en de kinderen veelal voorop. Bij grotere vermogens kan door testamentaire beschikkingen een aanzienlijke besparing erfbelasting worden bereikt. In dit memo wordt hiervan - aan de hand van een casus - een indruk te geven.

Lees meer »

Schenken en erven

Het overdragen van vermogen naar de volgende generatie

Presentatie zoals op 14 oktober 2013 verzorgd door Maurice de Clercq en Petra Segers over de overdracht van vermogen naar de volgende generatie(s).

Lees meer »

schenken en erven

Testament voor optimale benutting Bedrijfsopvolgingsfaciliteit

Optimale benutting van de bedrijfsopvolgingsfaciliteit bij overlijden. Onderstaand de uitwerking van een casus zonder en met legaat van ondernemingsvermogen.

Lees meer »

schenken en erven

Testamenten, Tweetrapsmaking ja of nee?

Een goed testament is maatwerk. Onderstaand een download naar een cijfermatige vergelijking om te bepalen of de de testamentaire “tweetrapsmaking” in uw situatie voordelig is.

Lees meer »

schenken en erven

Vererving van aandelen in een beleggings B.V.

Vanaf 2010 kan overlijden met vererving van aandelen in een eigen B.V. met beleggingsvermogen (waaronder verhuurd onroerend goed) tot een onverwachte inkomstenbelastingclaim leiden.

Lees meer »

Trusts en vermogen

De nieuwe Curaçaose Trust

Curaçao kan een (Nederlandstalige) Trust aanbieden, en daarmee de concurrentie aangaan met andere landen uit de West. In bijgaand artikel gaan de specialisten van ESJ nader in op de mogelijkheden die de Curaçaose Trust biedt met name voor Nederbelgen.
NederBelgischMagazine - juni 2012

Lees meer »

Trusts en vermogen

Het realiseren van vermogen vanuit een vennootschap

Deel 1 uit de Life cycle vermogenslezingen die ESJ in juni 2013 organiseerde. In deze lezing staan we stil bij het vermogen dat tijdens de actieve carrière is verdiend en hoe we dit vermogen zonder al te veel belastingheffing bij de aandeelhouder krijgen. Dit wordt zowel bekeken voor aandeelhouders die in Nederland wonen en willen blijven wonen, als voor aandeelhouders die naar België of elders willen emigreren.

Lees meer »

Tweede woning

Een tweede woning of eerste woning in Turkije

Presentatie over de tweede woning in het buitenland en de fiscale gevolgen daarvan zoals gehouden tijdens de Second home beurs in Utrecht.

Lees meer »

Tweede woning

Fiscale aspecten van uw tweede woning in het buitenland

Presentatie over de tweede woning in het buitenland en de fiscale gevolgen daarvan zoals gehouden tijdens de Second home beurs in Utrecht.

Lees meer »

Tweede woning

Inwoner van België koopt een 2e woning in Nederland

Belastingheffing wanneer u als inwoner van België een tweede woning in Nederland koopt.

Lees meer »

Tweede woning

Inwoner van Duitsland koopt 2e woning in Nederland

Wanneer u als inwoner van Duitsland een tweede woning in Nederland koopt, dan betaalt u in Nederland belasting. Download het memo en lees meer over de belastingheffing van een tweede woning in Nederland.

Lees meer »

Tweede woning

Sie als Einwohner Deutschlands erwerben eine Zweitwohnung…

Wenn Sie als Einwohner Deutschlands in den Niederlanden eine Zweitwohnung erwerben, zahlen Sie in den Niederlanden folgende Abgaben.

Lees meer »

Tweede woning

Tweede woning in Nederland

Wanneer u als inwoner van Nederland een tweede woning in Nederland koopt, dan betaalt u in Nederland verschillende belastingen.

Lees meer »

Tweede woning

Tweede woning in Spanje

Presentatie over de tweede woning in Spanje en de juridische gevolgen daarvan zoals gehouden tijdens de Second home beurs in Utrecht.

Lees meer »

Tweede woning

Uw tweede woning in het buitenland, emigratie en belastingheffing

Presentatie over de tweede woning in het buitenland, emigratie en de fiscale gevolgen daarvan zoals gehouden tijdens de Second home beurs in Utrecht.

Lees meer »

zonnepanelen

Rekentool - Investeren in zonnepanelen: Zakelijk of…

Om te bepalen of het voor u voordeliger is om de zonnepanelen via de B.V. of privé aan te schaffen, hebben wij een eenvoudig rekenmodel gemaakt.

Lees meer »

Kies een adviseur bij u in de buurt Neem contact op »