We maken op deze website gebruik van cookies. Wilt u weten wat dat betekent voor uw privacy?
Lees dan onze Privacy- en cookieverklaring. Klik hier voor een opt-out van Google Analytics op deze website.
Akkoord »

Menu Inloggen Mijn ESJ

Meer publicaties

Actueel

Hoe presteert u ten opzichte van uw concurrent?

Meer weten over uw branche? Download het SRA-sectorrapport ‘Branches in zicht 2018’ hier SRA BIZ sectorrapport 2018 om te zien hoe uw branche en regio ervoor staan.

Lees meer »

actueel

Verwachtingen voor de autosector in 2018

Bekijk hier de gezondheid en de verwachtingen voor de branche automotive. Welke kansen en bedreigingen zien de ondernemers in deze branche? Het SRA-rapport heeft dit in kaart gebracht.

Lees meer »

actueel

Verwachtingen voor de bouw in 2018

Bekijk hier de gezondheid en de verwachtingen voor de branche bouw. Welke kansen en bedreigingen zien de ondernemers in deze branche? Het SRA-rapport heeft dit in kaart gebracht.

Lees meer »

actueel

Verwachtingen voor de detailhandel in 2018

Bekijk hier de gezondheid en de verwachtingen voor de branche detailhandel. Welke kansen en bedreigingen zien de ondernemers in deze branche? Het SRA-rapport heeft dit in kaart gebracht.

Lees meer »

actueel

Verwachtingen voor de horeca in 2018

Bekijk hier de gezondheid en de verwachtingen voor de branche horeca. Welke kansen en bedreigingen zien de ondernemers in deze branche? Het SRA-rapport heeft dit in kaart gebracht.

Lees meer »

actueel

Verwachtingen voor de industrie in 2018

Bekijk hier de gezondheid en de verwachtingen voor de branche industrie. Welke kansen en bedreigingen zien de ondernemers in deze branche? Het SRA-rapport heeft dit in kaart gebracht.

Lees meer »

actueel

Verwachtingen voor de medische zorg in 2018

Bekijk hier de gezondheid en de verwachtingen voor de branche medische zorg. Welke kansen en bedreigingen zien de ondernemers in deze branche? Het SRA-rapport heeft dit in kaart gebracht.

Lees meer »

actueel

Verwachtingen voor de specialistische zakelijke diensten…

Bekijk hier de gezondheid en de verwachtingen voor de branche juridische dienstverlening. Welke kansen en bedreigingen zien de ondernemers in deze branche? Het SRA-rapport heeft dit in kaart gebracht.

Lees meer »

actueel

Verwachtingen voor logistiek in 2018

Bekijk hier de gezondheid en de verwachtingen voor de sector transport en logistiek. Welke kansen en bedreigingen zien de ondernemers in deze branche? Het SRA-rapport heeft dit in kaart gebracht.

Lees meer »

Doing business in the Netherlands

Doing Business in the Netherlands

Speciaal voor buitenlandse ondernemers die van plan zijn om zich in Nederland te vestigen, heeft ESJ een Engelstalige brochure ontwikkeld. In deze praktische handleiding vindt u informatie over:

  • Het Nederlandse belastingstelsel
  • Wet- en regelgeving
  • Het vinden en aannemen van gekwalificeerd personeel
  • Subsidieregelingen en fiscale tegemoetkomingen

Lees meer »

Emigreren

Emigreren naar Portugal

Besluit u te emigreren naar Portugal, dan wordt u - als u voldoet aan de criteria - na emigratie beschouwd als ingezetene van Portugal. In dat geval wordt u in Portugal belastingplichtig over uw wereldwijde inkomen. Dus ook inkomen dat in een derde land is gegenereerd, wordt dan in Portugal belast.

Lees meer »

Fiscaal

Loonmemorandum 2018

Ook dit jaar wordt u als werkgever weer geconfronteerd met wijzigingen op het gebied van loonbelasting, sociale verzekeringen en arbeidsvoorwaarden. Zoals u van ons gewend bent, hebben wij de belangrijkste wijzigingen voor u samengevat in een loonmemorandum.

Lees meer »

MVO

Energielijst 2018

Wilt u weten welke mogelijkheden er zijn om binnen uw bedrijf energie te besparen mét fiscaal voordeel van de EIA? Kijk dan op de “Energielijst 2018”. Dit is een lijst met zo’n 160 energiezuinige investeringen (op de Energielijst worden deze bedrijfsmiddelen genoemd) waarvoor u gebruik kunt maken van de EIA.

Lees meer »

Ondernemen en de fiscus

De onzakelijkeleningarresten 2013: goede tijden, slechte…

In de loop van 2013 zijn er arresten verschenen met goed nieuws en met slecht nieuws. Het goede nieuws is dat een zakelijke lening die op enig moment onzakelijk wordt kan worden afgewaardeerd ten laste van de fiscale winst. En goed nieuws is ook dat de nominale rente bij een onzakelijke lening fiscaal kan worden afgewaardeerd tot de waarde in het economisch verkeer

Lees meer »

Ondernemen en de fiscus

Het deelconcern in de interne reorganisatievrijstelling…

Op 1 juli 2013 werd de interne reorganisatievrijstelling in de overdrachtsbelasting aangepast. Deze vrijstelling voorziet in een faciliteit op basis waarvan de verkrijging van één of meer (fictieve) onroerende zaken binnen concernverhoudingen is vrijgesteld van overdrachtsbelasting. Frank van Merrienboer, belastingadviseur en partner van ESJ, geeft een nadere toelichting in een artikel in het Weekblad Fiscaal Recht van 16 oktober 2014.

Lees meer »

Ondernemen en de fiscus

Onzakelijke leningen in concernverband

Een pleidooi voor een nieuwe concernfaciliteit in de wet VPB 1969 door Frank van Merrienboer, Belastingadviseur en partner bij ESJ.

Lees meer »

Onroerend goed

Voorbeeld bezwaarschrift WOZ-waarde

Model bezwaarschrift voor het aantekenen van bezwaar tegen de beschikking WOZ-waarde van de gemeente.

Lees meer »

schenken en erven

Besparing Erfbelasting door "Ik-Opa/Oma-Clausule"

Door een “ik-opa/oma-clausule” vererft een deel van het vermogen rechtstreeks van grootouders naar kleinkinderen. Langs deze weg wordt dubbele vererving met dito successierecht voorkomen (“generation skipping”).

Lees meer »

schenken en erven

Eigen bijdrage in de AWBZ, vermogensbescherming zonder…

Volwassenen die AWBZ-zorg krijgen, betalen daarvoor een inkomensafhankelijke bijdrage. Per 1 januari 2013 betalen meervermogenden echter een hogere bijdrage. Want voor de berekening van de eigen bijdrage wordt nu 8% van het box 3-vermogen opgeteld bij het inkomen. Heeft u eigen vermogen? Wilt u dit vermogen (spaargeld, eigen huis) aanspreken om uw bijdrage voor de AWBZ te betalen? Kunt u voorkomen dat u inteert op uw vermogen zodat er iets overblijft voor uw (klein)kinderen?
Download dan hier de presentatie van de fiscaal specialisten van ESJ

Lees meer »

schenken en erven

Erfbelasting besparen door "Fiscaal" keuzetestament

Bij het opstellen van een testament staat het verzorgingskarakter van de langstlevende partner en de kinderen veelal voorop. Bij grotere vermogens kan door testamentaire beschikkingen een aanzienlijke besparing erfbelasting worden bereikt. In dit memo wordt hiervan - aan de hand van een casus - een indruk te geven.

Lees meer »

schenken en erven

Testament voor optimale benutting Bedrijfsopvolgingsfaciliteit

Optimale benutting van de bedrijfsopvolgingsfaciliteit bij overlijden. Onderstaand de uitwerking van een casus zonder en met legaat van ondernemingsvermogen.

Lees meer »

schenken en erven

Testamenten, Tweetrapsmaking ja of nee?

Een goed testament is maatwerk. Onderstaand een download naar een cijfermatige vergelijking om te bepalen of de de testamentaire “tweetrapsmaking” in uw situatie voordelig is.

Lees meer »

Tweede woning

Een tweede woning of eerste woning in Turkije

Presentatie over de tweede woning in het buitenland en de fiscale gevolgen daarvan zoals gehouden tijdens de Second home beurs in Utrecht.

Lees meer »

Tweede woning

Fiscale aspecten van uw tweede woning in het buitenland

Presentatie over de tweede woning in het buitenland en de fiscale gevolgen daarvan zoals gehouden tijdens de Second home beurs in Utrecht.

Lees meer »

Tweede woning

Tweede woning in Nederland

Wanneer u als inwoner van Nederland een tweede woning in Nederland koopt, dan betaalt u in Nederland verschillende belastingen.

Lees meer »

Tweede woning

Tweede woning in Spanje

Presentatie over de tweede woning in Spanje en de juridische gevolgen daarvan zoals gehouden tijdens de Second home beurs in Utrecht.

Lees meer »

Tweede woning

Uw tweede woning in het buitenland, emigratie en belastingheffing

Presentatie over de tweede woning in het buitenland, emigratie en de fiscale gevolgen daarvan zoals gehouden tijdens de Second home beurs in Utrecht.

Lees meer »

Kies een adviseur bij u in de buurt Neem contact op »

Op de hoogte blijven?
Meld u aan voor onze nieuwsbrief
Klik hier »×