BTW-CARROUSELFRAUDE

De Belastingdienst heeft een waarschuwing aan ondernemers op haar website gezet dat zij ongemerkt betrokken kunnen raken bij btw-carrouselfraude.

De Belastingdienst spreekt van ‘vervelende gevolgen’. Ondernemers die weten of hadden kunnen weten dat ze betrokken zijn bij btw-carrouselfraude, krijgen geen btw-aftrek. Bovendien worden zij soms hoofdelijk aansprakelijk gesteld voor btw die door andere ondernemers binnen de handelsketen niet is afgedragen.
 

WAT IS BTW-CARROUSELFRAUDE?

Bij btw-carrouselfraude draagt een ondernemer geen btw af aan de Belastingdienst, terwijl hij die btw wel in rekening brengt. Bij btw-carrouselfraude is er vrijwel altijd sprake van handelingen tussen ondernemers in ten minste 2 landen binnen de Europese Unie.

Een ondernemer kan zonder dat hij dat wil betrokken raken bij btw-carrouselfraude. Dat kan vervelende gevolgen voor de betreffende ondernemer met zich meebrengen. Normaal gesproken is de btw die door een btw-plichtige ondernemer wordt betaald over de inkoop en kosten, aftrekbaar als voorbelasting. Als de ondernemer ervan op de hoogte was (of kon weten) betrokken te zijn bij btw-carrouselfraude, kan de Belastingdienst de btw-aftrek weigeren. Soms kan de bij de btw-carrouselfraude betrokken ondernemer ook hoofdelijk aansprakelijk worden gesteld voor btw die door andere ondernemers binnen de handelsketen niet is afgedragen.
 

Voorbeeld
Ondernemer A uit Groot-Brittannië levert goederen aan ondernemer B in Nederland. Omdat dit een intracommunautaire levering is (een grensoverschrijdende levering binnen de Europese Unie) levert ondernemer A de goederen tegen het 0%-tarief. A brengt B geen btw in rekening, A hoeft dus ook geen btw af te dragen.

Ondernemer B verkoopt de goederen vervolgens in Nederland aan ondernemer C. B brengt hiervoor btw in rekening. Die btw moet B afdragen aan de Belastingdienst, maar dit doet hij niet. Ondernemer C heeft btw betaald aan ondernemer B, C kan die btw aftrekken als voorbelasting.

C levert de goederen weer door aan ondernemer A in Groot-Brittannië. Omdat dit een levering is tussen 2 EU-landen, levert C de goederen tegen het 0%-tarief. De carrousel kan weer opnieuw beginnen.

In dit voorbeeld is ondernemer B de fraudeur; hij draagt de ontvangen btw niet af aan de Belastingdienst. Ook A en C kunnen bij de carrouselfraude betrokken zijn, maar dat hoeft niet. Als de Belastingdienst de fraude ontdekt, is de frauderende ondernemer meestal al verdwenen. Dit heet een ‘plof-bv’. Een plof-bv fraudeert vaak enkele maanden, om daarna met de achtergehouden btw te verdwijnen.
 

PRODUCTEN

Bij btw-carrouselfraude gaat het meestal om grote in- en verkoopvolumes, de producten zijn meestal makkelijk te verhandelen en hebben een hoge waarde. Goederen die gebruikt zijn bij btw-carrouselfraude zijn bijvoorbeeld:

 • Mobiele telefoons

 • CPU ‘s

 • Edelmetalen zoals platina

 • Auto’s

 • CO2-emissierechten

Als anti-fraude maatregel heeft de wetgever voor bepaalde goederen een verleggingssysteem geintroduceerd, waarbij de verschuldigde btw moet worden voldaan door de afnemer van de prestatie. Verkoopt u mobiele telefoons, chips, spelcomputers, tablets of laptops? En is het factuurbedrag € 10.000 of meer (exclusief btw) per goederensoort? Dan moet u de btw naar uw klant verleggen. Ook is de verschuldigde btw verlegd bij de overdracht van broeikasgasemissierechten.
 

STRENGER REGIME VOOR EEN AANTAL GOEDEREN

Voor een aantal carrouselfraudegevoelige goederen geldt een verhoogde aansprakelijkheid. Wordt bij de handel in deze goederen ergens in de handelsketen btw-fraude gepleegd, dan kan elke betrokken ondernemer, die wist of had moeten weten dat er sprake was van fraude, hoofdelijk aansprakelijk worden gesteld voor het volledige niet afgedragen btw-bedrag. Deze verhoogde aansprakelijkheid geldt voor:

 • Telecommunicatie- en computerapparatuur en programmatuur

 • Foto-, film-, video- en geluidsapparatuur en beeld- en geluiddragers, zoals video- en muziekcassettes, cd’s en dvd’s

 • Landvoertuigen met een motor van meer dan 48 cc cilinderinhoud of met een vermogen van meer dan 7,2 kW, bijvoorbeeld auto’s, motoren, scooters en tractoren
   

MOGELIJKE SIGNALEN: HOE WEET U DAT U MET BTW-FRAUDE TE MAKEN HEBT?

 • Er worden bijvoorbeeld goederen aangeboden met een hoge waarde, hoog transactievolume of onder de gangbare marktprijs

 • Steeds wisselende leveranciers en kopers en handelaren die sinds kort actief zijn of net een bestuurswisseling hebben ondergaan, kunnen duiden op btw-fraude

 • Een andere aanwijzing voor carrouselfraude is dat een leverancier al op voorhand aangeeft aan wie de goederen doorverkocht kunnen worden

 • Een (potentiële) koper vertelt bij wie de door hem gevraagde goederen moeten worden ingekocht

 • Er wordt gevraagd om branchevreemde artikelen te verkopen of om deel te nemen aan parallelhandel

Dit zijn voorbeelden van situaties waarin sprake kan zijn van btw-carrouselfraude. Er zijn meer vormen en varianten en fraudeurs wisselen regelmatig van aanpak. Het is daarom niet mogelijk om een volledig overzicht te geven van alle kenmerken en signalen van btw-carrouselfraude. Ondernemers kennen hun eigen markt het beste en zijn meestal zelf goed in staat om bijzondere en afwijkende situaties in hun branche te herkennen.
 

MEER INFORMATIE OVER BTW-CARROUSELFRAUDE?

Heeft u behoefte aan btw advies of wilt u meer informatie over carrouselfraude? Neem vrijblijvend contact op met Kirsten Deij, Belastingadviseur bij ESJ.

(bron: Belastingdienst)

Kirsten Deij

Senior Belastingadviseur
Stuur Kirsten een email Bel Kirsten via +31 6 86 818 031
Kirsten Deij versie 2 230x200.png

Lees meer over btw

Btw en autokosten; wat moet u goed bewaken en regelen?

Veel ondernemers hebben te maken met autokosten. Dan speelt ook de vraag hoe het zit met de btw die op de autokosten drukt. Is bijvoorbeeld de btw bij aankoop aftrekbaar? Wat te doen met de btw op de onderhoudskosten, enz.?

Buitenlandse btw tijdig terugvragen

Wanneer u als btw-ondernemer in 2022 btw heeft betaald in andere EU-landen, dan kunt u deze btw terugvragen. Belangrijk om te weten is dat u hiervoor nog tot 30 september 2023 de tijd heeft. Hoe werkt dat nu?

Aansprakelijkheid voor btw bij fiscale eenheid

Een fiscale eenheid is voor de btw een automatisme. Voldoen de vennootschappen binnen uw concern aan de voorwaarden, dan vormen zij automatisch een fiscale eenheid.

Meer aftrek van btw bij zonnepanelen op deels zakelijke woning

Wanneer u zonnepanelen aanschaft en laat installeren op uw woning, kunt u de btw, die op de bouw van de woning zit, zelf niet terugvragen, ook al is deze voor de panelen onmisbaar. Dit geldt echter vaak wel voor ondernemers. Wat is goed om hierover te weten?

Extra zonnepanelen op uw dak: hoe zit het met de btw?

Als u als privépersoon zonnepanelen op uw woning laat plaatsen, de opgewekte energie voor uw eigen woning gebruikt en de resterende energie levert aan een energiemaatschappij, bent u btw-ondernemer.

De nieuwe KOR

De kleine ondernemersregeling (KOR) heet vanaf 2020 OVOB (omzetgerelateerde vrijstelling omzetbelasting). Lees hier de belangrijkste wijzigingen.

BTW en internationale handel

Bent u van plan voor het eerst goederen internationaal te verkopen of bent u juist van plan om goederen in het buitenland aan te kopen? Overdenk dan eerst de btw gevolgen.

BTW en dienstverlening

Als u diensten verleent gelden andere btw regels. Het is daarom van belang om vast te stellen of sprake is van goederen of diensten. Dit is soms lastig bij combinaties van prestaties.

Reisorganisaties en BTW

Bent u actief in de reiswereld? Dan is het bepalen van de btw positie en het voldoen aan de btw wetgeving met recht een reis op zich te noemen.

Onroerend goed en BTW

Een breed scala aan btw-regelgeving is op onroerend goed van toepassing. Dit maakt de aan- en verkoop van onroerende zaken tot een complexe aangelegenheid.

BTW en personeelsverstrekkingen

Hebt u uitgaven gedaan voor giften en relatiegeschenken of voor personeelsvoorzieningen? Dan kunt u de btw die u hierover betaalt niet altijd aftrekken als voorbelasting.

Checklist naheffingsaanslag btw

De fiscus verstuurt regelmatig naheffingsaanslagen btw. Aangezien daarover vaak vragen worden gesteld, is er een checklist samengesteld.

Huisartsen en BTW

De activiteiten van een huisarts zijn vrijgesteld van btw. Hieraan verbonden diensten kunnen wel btw-belast zijn, zo bleek onlangs voor de rechter.

Verhuur bedrijfspand

Als uitgangspunt is de verhuur van onroerend goed vrijgesteld van btw. Onder voorwaarden kunnen partijen echter opteren voor een btw belaste verhuur.

Terugvragen BTW bij oninbare vordering

De btw kan worden teruggevraagd op het moment dat de vordering oninbaar is geworden. Voorwaarde is dat u aantoont dat de afnemer niet heeft betaald en niet zal betalen.

Houdstermaatschappij

Ieder zichzelf respecterend concern beschikt erover: één of meerdere houdster-en financierings-vennootschap(pen). Maar wat is de btw status van een dergelijke vennootschap?

Omzetbelasting bij leegstand

Door afnemende economische activiteiten en faillissementen staan veel bedrijfspanden leeg. Leegstand kan voor de btw nadelige financiële gevolgen met zich meebrengen.