HEEFT U ALS ONDERNEMER WEL EENS TE MAKEN MET KLANTEN DIE UW FACTUREN NIET BETALEN?

Uiteraard probeert u dit risico zo veel mogelijk te beperken, al hebben de meeste ondernemers in meer of mindere mate te maken met het tijdelijk uitblijven van een betaling. In sommige gevallen zal er zelfs definitief geen betaling plaatsvinden (bijvoorbeeld in geval van faillissement), terwijl u de btw van deze facturen al wel heeft voldaan.

In deze gevallen biedt de wetgever u een doekje voor het bloeden. De btw kan worden teruggevraagd op het moment dat de vordering oninbaar is geworden. Een vordering wordt geacht oninbaar te zijn uiterlijk na verstrijken van 1 jaar na opeisbaarheid van de vordering. Het bedrag van de teruggaaf wordt in mindering gebracht in de aangifte voor het tijdvak waarin het recht op teruggaaf is ontstaan.

Voor zover de vergoeding alsnog geheel of gedeeltelijk wordt ontvangen nadat het recht op teruggaaf is ontstaan, wordt de ondernemer de belasting ter zake van de alsnog ontvangen vergoedingen verschuldigd op het tijdstip waarop die vergoeding wordt ontvangen.

In het geval van een overdracht van vordering geldt een regeling die afwijkt van de hiervoor beschreven systematiek. De overnemer treedt dan in de plaats van de overdrager. De btw-teruggaaf kan in deze gevallen enkel via een separaat verzoek (niet via de btw aangifte!) worden verkregen indien de btw teruggaaf toebehoort aan de overnemer. Ben u een partij die de vordering juridisch overdraagt (aan bijvoorbeeld een incassobureau), dan wel zelf inkoopt en heeft u hier vragen over? Neem dan contact op met een van onze BTW-specialisten. Ook bij andere vragen over de teruggaafregeling kunt u uiteraard terecht bij ESJ.

De btw kan worden teruggevraagd op het moment dat de vordering oninbaar is geworden. U dient dan een verzoek in bij de Belastingdienst. Voorwaarde is dat u aantoont dat de afnemer niet heeft betaald en niet zal betalen.
 

HEBT U OOK TE MAKEN MET ONINBARE VORDERINGEN?

Neemt u dan contact op met onze btw-specialist Kirsten Deij, hij voorziet u graag van btw advies.

Kirsten Deij

Senior Belastingadviseur
Stuur Kirsten een email Bel Kirsten via +31 6 86 818 031
Kirsten Deij versie 2 230x200.png

Lees meer over btw

Btw en autokosten; wat moet u goed bewaken en regelen?

Veel ondernemers hebben te maken met autokosten. Dan speelt ook de vraag hoe het zit met de btw die op de autokosten drukt. Is bijvoorbeeld de btw bij aankoop aftrekbaar? Wat te doen met de btw op de onderhoudskosten, enz.?

Buitenlandse btw tijdig terugvragen

Wanneer u als btw-ondernemer in 2022 btw heeft betaald in andere EU-landen, dan kunt u deze btw terugvragen. Belangrijk om te weten is dat u hiervoor nog tot 30 september 2023 de tijd heeft. Hoe werkt dat nu?

Aansprakelijkheid voor btw bij fiscale eenheid

Een fiscale eenheid is voor de btw een automatisme. Voldoen de vennootschappen binnen uw concern aan de voorwaarden, dan vormen zij automatisch een fiscale eenheid.

Meer aftrek van btw bij zonnepanelen op deels zakelijke woning

Wanneer u zonnepanelen aanschaft en laat installeren op uw woning, kunt u de btw, die op de bouw van de woning zit, zelf niet terugvragen, ook al is deze voor de panelen onmisbaar. Dit geldt echter vaak wel voor ondernemers. Wat is goed om hierover te weten?

Extra zonnepanelen op uw dak: hoe zit het met de btw?

Als u als privépersoon zonnepanelen op uw woning laat plaatsen, de opgewekte energie voor uw eigen woning gebruikt en de resterende energie levert aan een energiemaatschappij, bent u btw-ondernemer.

De nieuwe KOR

De kleine ondernemersregeling (KOR) heet vanaf 2020 OVOB (omzetgerelateerde vrijstelling omzetbelasting). Lees hier de belangrijkste wijzigingen.

BTW en internationale handel

Bent u van plan voor het eerst goederen internationaal te verkopen of bent u juist van plan om goederen in het buitenland aan te kopen? Overdenk dan eerst de btw gevolgen.

BTW en dienstverlening

Als u diensten verleent gelden andere btw regels. Het is daarom van belang om vast te stellen of sprake is van goederen of diensten. Dit is soms lastig bij combinaties van prestaties.

Reisorganisaties en BTW

Bent u actief in de reiswereld? Dan is het bepalen van de btw positie en het voldoen aan de btw wetgeving met recht een reis op zich te noemen.

Onroerend goed en BTW

Een breed scala aan btw-regelgeving is op onroerend goed van toepassing. Dit maakt de aan- en verkoop van onroerende zaken tot een complexe aangelegenheid.

BTW-carrouselfraude

De Belastingdienst heeft een waarschuwing aan ondernemers op haar website gezet dat zij ongemerkt betrokken kunnen raken bij btw-carrouselfraude.

BTW en personeelsverstrekkingen

Hebt u uitgaven gedaan voor giften en relatiegeschenken of voor personeelsvoorzieningen? Dan kunt u de btw die u hierover betaalt niet altijd aftrekken als voorbelasting.

Checklist naheffingsaanslag btw

De fiscus verstuurt regelmatig naheffingsaanslagen btw. Aangezien daarover vaak vragen worden gesteld, is er een checklist samengesteld.

Huisartsen en BTW

De activiteiten van een huisarts zijn vrijgesteld van btw. Hieraan verbonden diensten kunnen wel btw-belast zijn, zo bleek onlangs voor de rechter.

Verhuur bedrijfspand

Als uitgangspunt is de verhuur van onroerend goed vrijgesteld van btw. Onder voorwaarden kunnen partijen echter opteren voor een btw belaste verhuur.

Houdstermaatschappij

Ieder zichzelf respecterend concern beschikt erover: één of meerdere houdster-en financierings-vennootschap(pen). Maar wat is de btw status van een dergelijke vennootschap?

Omzetbelasting bij leegstand

Door afnemende economische activiteiten en faillissementen staan veel bedrijfspanden leeg. Leegstand kan voor de btw nadelige financiële gevolgen met zich meebrengen.