Wanneer u als btw-ondernemer in 2022 btw heeft betaald in andere EU-landen, dan kunt u deze btw terugvragen. Belangrijk om te weten is dat u hiervoor nog tot 30 september 2023 de tijd heeft. Hoe werkt dat nu? 

Voor de in 2022 in het buitenland betaalde btw op bijv. benzinebonnen en hotelovernachtingen kunt u tot uiterlijk 30 september 2023 een verzoek om teruggaaf bij de Nederlandse Belastingdienst indienen. Na deze datum is er geen teruggaaf meer mogelijk over in 2022 betaalde btw.  

Ons advies is om het teruggaafverzoek zo snel mogelijk in te dienen. Hoe eerder het verzoek namelijk wordt ingediend, hoe korter de verwerkingstijd is. Bovendien heeft de Belastingdienst gevraagd om het teruggaafverzoek zo snel mogelijk en ruim voor de deadline in te dienen. Aangezien in voorgaande jaren veel verzoeken namelijk pas op het laatste moment werden ingediend, leidde dit tot overbelasting en verwerkingsproblemen in de systemen, waardoor de Belastingdienst niet alle verzoeken tijdig kon verwerken.  
 

DOET U BUITENLANDSE BTW-AANGIFTE?

Als u periodiek lokale btw-aangifte in de betreffende EU-lidstaat doet, moet u de btw via uw reguliere btw-aangifte in de betreffende EU-lidstaat terugvragen.  
 

PORTAAL NEDERLANDSE BELASTINGDIENST

Een teruggaafverzoek voor buitenlandse btw moet u indienen via het portaal van de Nederlandse Belastingdienst. U heeft hiervoor inloggegevens nodig. Als u deze niet meer heeft, kunt u deze aanvragen. Als u reeds beschikt over inloggegevens, maar deze bent vergeten, dan hoeft u deze niet nogmaals aan te vragen, maar kunt u contact opnemen met de Belastingtelefoon (0800) 05 43. Houd er rekening mee dat het verwerken van de aanvraag van de inloggegevens enkele weken in beslag neemt.  

Drempelbedragen
Voor een teruggaafverzoek geldt een btw-drempelbedrag:  

  • Voor verzoeken per kalenderjaar of resterend gedeelte van een kalenderjaar € 50. 

  • Voor verzoeken per kwartaal € 400. 

Verdere voorwaarden
Een aantal EU-lidstaten vraagt u facturen of invoerdocumenten mee te sturen. Facturen of invoerdocumenten die u niet digitaal heeft, moet u dan inscannen. De vereisten voor een verzoek om btw-teruggaaf uit andere EU-lidstaten vindt u hier.
 

Bewaak en regel dat u het teruggaafverzoek voor de in 2022 in het buitenland betaalde btw zo snel mogelijk indient. Hoe eerder het verzoek wordt ingediend, hoe korter de verwerkingstijd is. 

Neem contact op

*
*
*
*
*

Lees meer over btw

Btw en autokosten; wat moet u goed bewaken en regelen?

Veel ondernemers hebben te maken met autokosten. Dan speelt ook de vraag hoe het zit met de btw die op de autokosten drukt. Is bijvoorbeeld de btw bij aankoop aftrekbaar? Wat te doen met de btw op de onderhoudskosten, enz.?

Aansprakelijkheid voor btw bij fiscale eenheid

Een fiscale eenheid is voor de btw een automatisme. Voldoen de vennootschappen binnen uw concern aan de voorwaarden, dan vormen zij automatisch een fiscale eenheid.

Meer aftrek van btw bij zonnepanelen op deels zakelijke woning

Wanneer u zonnepanelen aanschaft en laat installeren op uw woning, kunt u de btw, die op de bouw van de woning zit, zelf niet terugvragen, ook al is deze voor de panelen onmisbaar. Dit geldt echter vaak wel voor ondernemers. Wat is goed om hierover te weten?

Extra zonnepanelen op uw dak: hoe zit het met de btw?

Als u als privépersoon zonnepanelen op uw woning laat plaatsen, de opgewekte energie voor uw eigen woning gebruikt en de resterende energie levert aan een energiemaatschappij, bent u btw-ondernemer.

De nieuwe KOR

De kleine ondernemersregeling (KOR) heet vanaf 2020 OVOB (omzetgerelateerde vrijstelling omzetbelasting). Lees hier de belangrijkste wijzigingen.

BTW en internationale handel

Bent u van plan voor het eerst goederen internationaal te verkopen of bent u juist van plan om goederen in het buitenland aan te kopen? Overdenk dan eerst de btw gevolgen.

BTW en dienstverlening

Als u diensten verleent gelden andere btw regels. Het is daarom van belang om vast te stellen of sprake is van goederen of diensten. Dit is soms lastig bij combinaties van prestaties.

Reisorganisaties en BTW

Bent u actief in de reiswereld? Dan is het bepalen van de btw positie en het voldoen aan de btw wetgeving met recht een reis op zich te noemen.

Onroerend goed en BTW

Een breed scala aan btw-regelgeving is op onroerend goed van toepassing. Dit maakt de aan- en verkoop van onroerende zaken tot een complexe aangelegenheid.

BTW-carrouselfraude

De Belastingdienst heeft een waarschuwing aan ondernemers op haar website gezet dat zij ongemerkt betrokken kunnen raken bij btw-carrouselfraude.

BTW en personeelsverstrekkingen

Hebt u uitgaven gedaan voor giften en relatiegeschenken of voor personeelsvoorzieningen? Dan kunt u de btw die u hierover betaalt niet altijd aftrekken als voorbelasting.

Checklist naheffingsaanslag btw

De fiscus verstuurt regelmatig naheffingsaanslagen btw. Aangezien daarover vaak vragen worden gesteld, is er een checklist samengesteld.

Huisartsen en BTW

De activiteiten van een huisarts zijn vrijgesteld van btw. Hieraan verbonden diensten kunnen wel btw-belast zijn, zo bleek onlangs voor de rechter.

Verhuur bedrijfspand

Als uitgangspunt is de verhuur van onroerend goed vrijgesteld van btw. Onder voorwaarden kunnen partijen echter opteren voor een btw belaste verhuur.

Terugvragen BTW bij oninbare vordering

De btw kan worden teruggevraagd op het moment dat de vordering oninbaar is geworden. Voorwaarde is dat u aantoont dat de afnemer niet heeft betaald en niet zal betalen.

Houdstermaatschappij

Ieder zichzelf respecterend concern beschikt erover: één of meerdere houdster-en financierings-vennootschap(pen). Maar wat is de btw status van een dergelijke vennootschap?

Omzetbelasting bij leegstand

Door afnemende economische activiteiten en faillissementen staan veel bedrijfspanden leeg. Leegstand kan voor de btw nadelige financiële gevolgen met zich meebrengen.