De kleine ondernemersregeling (KOR) heet vanaf 2020 OVOB (omzetgerelateerde vrijstelling omzetbelasting). Lees hieronder de belangrijkste wijzigingen. 

Bent u eigenaar van zonnepanelen, dan denkt u misschien niet meteen aan de KOR. Maar als u geen actie onderneemt, kan de OVOB ervoor zorgen dat u als eigenaar van zonnepanelen een deel van de btw terug moet betalen die u ten tijde van het plaatsen in aftrek heeft gebracht! Daarmee is de OVOB ook voor u belangrijk!
 

BELANGRIJKSTE WIJZIGINGEN

 1. Van een belastingvermindering naar een omzetgerelateerde vrijstelling

 2. Keuze om wel of niet toe te passen

 3. Vanaf 2020 ook toepasbaar voor een B.V.

 4. Bij toepassing automatische ontheffing van administratieve verplichtingen
   

JAAROMZET € 20.000

U kunt voor de OVOB kiezen, als u een met btw belaste jaaromzet van €20.000 heeft (dit is exclusief het bedrag aan btw dat over de omzet betaald zou moeten worden). Heeft u als ondernemer ook nog omzet die niet met btw belast is, dan wordt in bepaalde situaties ook met deze omzet rekening gehouden. Wanneer de jaaromzet meer dan € 20.000 bedraagt, wordt er btw berekend vanaf de factuur (de prestatie), die voor de omzetoverschrijding zorgt.
 

GEEN VRIJSTELLING

De OVOB kan niet worden toegepast bij levering van:

 • een nieuw vervoermiddel dat naar een andere EU lidstaat gaat

 • een onroerende zaak (of recht waaraan deze is onderworpen) die de ondernemer in zijn bedrijf heeft gebruikt
   

GEEN AFTREK

Een ondernemer waarvoor de OVOB geldt, kan geen btw in aftrek brengen. De OVOB is immers een btw vrijstelling. In dit geval is de btw een kostenpost.
 

HERZIENING BTW

Als u voor de OVOB kiest, kan dit tot gevolg hebben dat de btw herzien wordt. Btw op investeringen die in eerdere jaren in aftrek is gebracht, wordt gecorrigeerd als de btw, die onder de herzieningsregeling valt, hoger is dan € 500 (jaarlijks grensbedrag).

Voorbeeld
Een startende ondernemer die in het 1e jaar de btw op een laptop en kantoorinventaris in aftrek brengt of een particulier die alleen vanwege zonnepanelen btw ondernemer is, hoeft geen btw van de investering te corrigeren, als deze lager dan € 2.495 is en de OVOB vanaf het 2e jaar wordt toegepast. Immers, bij € 2.495 btw op de investering, valt jaarlijks € 499 btw onder de herzieningsregeling.
 

GEEN ADMINISTRATIEVE VERPLICHTINGEN

Hoofdregel is dat u geen administratieve verplichtingen heeft en geen aangifte btw hoeft in te dienen. Deze ontheffing geldt niet

 • als er sprake is van btw die naar de OVOB ondernemer is verlegd of

 • wanneer intracommunautair aan de OVOB ondernemer wordt geleverd (uitzondering).
   

FACTURATIE

De OVOB ondernemer mag op de factuur geen btw vermelden.
 

DEADLINE

Wilt u na 1 januari 2020 de OVOB (alsnog) toepassen? Dan moet u uiterlijk 4 weken vóór de aanvang van het tijdvak waarin u de OVOB wil gaan toepassen de aanvraag indienen.

Ondernemers die op dit moment geen administratieve verplichtingen hebben (bijv. eigenaren van zonnepanelen), vallen per 1 januari 2020 automatisch in de OVOB regeling.

U kunt overigens ook een verzoek indienen om niet onder de OVOB regeling te vallen. Dat kan zinvol zijn als de € 500 drempel voor herzienings btw wordt overschreden (denk aan een grotere zonnepaneleninstallatie). Hiervoor gelden dezelfde termijnen.
 

LOOPTIJD

Een OVOB aanvraag is tenminste 3 jaar geldig. Wanneer u de omzetdrempel in deze periode overschrijdt, vervalt de OVOB automatisch. U kunt dan pas weer na 3 jaar een verzoek indienen om de OVOB toe te passen.

Een verzoek om de OVOB niet (meer) toe te passen geldt ook voor tenminste 3 jaar.
 

FORMULIEREN

U kunt zich hier aanmelden of afmelden voor de OVOB. U kunt zich alleen via de formulieren aan– of afmelden.

Kirsten Deij

Senior Belastingadviseur
Stuur Kirsten een email Bel Kirsten via +31 6 86 818 031
Kirsten Deij versie 2 230x200.png

Lees meer over btw

Btw en autokosten; wat moet u goed bewaken en regelen?

Veel ondernemers hebben te maken met autokosten. Dan speelt ook de vraag hoe het zit met de btw die op de autokosten drukt. Is bijvoorbeeld de btw bij aankoop aftrekbaar? Wat te doen met de btw op de onderhoudskosten, enz.?

Buitenlandse btw tijdig terugvragen

Wanneer u als btw-ondernemer in 2022 btw heeft betaald in andere EU-landen, dan kunt u deze btw terugvragen. Belangrijk om te weten is dat u hiervoor nog tot 30 september 2023 de tijd heeft. Hoe werkt dat nu?

Aansprakelijkheid voor btw bij fiscale eenheid

Een fiscale eenheid is voor de btw een automatisme. Voldoen de vennootschappen binnen uw concern aan de voorwaarden, dan vormen zij automatisch een fiscale eenheid.

Meer aftrek van btw bij zonnepanelen op deels zakelijke woning

Wanneer u zonnepanelen aanschaft en laat installeren op uw woning, kunt u de btw, die op de bouw van de woning zit, zelf niet terugvragen, ook al is deze voor de panelen onmisbaar. Dit geldt echter vaak wel voor ondernemers. Wat is goed om hierover te weten?

Extra zonnepanelen op uw dak: hoe zit het met de btw?

Als u als privépersoon zonnepanelen op uw woning laat plaatsen, de opgewekte energie voor uw eigen woning gebruikt en de resterende energie levert aan een energiemaatschappij, bent u btw-ondernemer.

BTW en internationale handel

Bent u van plan voor het eerst goederen internationaal te verkopen of bent u juist van plan om goederen in het buitenland aan te kopen? Overdenk dan eerst de btw gevolgen.

BTW en dienstverlening

Als u diensten verleent gelden andere btw regels. Het is daarom van belang om vast te stellen of sprake is van goederen of diensten. Dit is soms lastig bij combinaties van prestaties.

Reisorganisaties en BTW

Bent u actief in de reiswereld? Dan is het bepalen van de btw positie en het voldoen aan de btw wetgeving met recht een reis op zich te noemen.

Onroerend goed en BTW

Een breed scala aan btw-regelgeving is op onroerend goed van toepassing. Dit maakt de aan- en verkoop van onroerende zaken tot een complexe aangelegenheid.

BTW-carrouselfraude

De Belastingdienst heeft een waarschuwing aan ondernemers op haar website gezet dat zij ongemerkt betrokken kunnen raken bij btw-carrouselfraude.

BTW en personeelsverstrekkingen

Hebt u uitgaven gedaan voor giften en relatiegeschenken of voor personeelsvoorzieningen? Dan kunt u de btw die u hierover betaalt niet altijd aftrekken als voorbelasting.

Checklist naheffingsaanslag btw

De fiscus verstuurt regelmatig naheffingsaanslagen btw. Aangezien daarover vaak vragen worden gesteld, is er een checklist samengesteld.

Huisartsen en BTW

De activiteiten van een huisarts zijn vrijgesteld van btw. Hieraan verbonden diensten kunnen wel btw-belast zijn, zo bleek onlangs voor de rechter.

Verhuur bedrijfspand

Als uitgangspunt is de verhuur van onroerend goed vrijgesteld van btw. Onder voorwaarden kunnen partijen echter opteren voor een btw belaste verhuur.

Terugvragen BTW bij oninbare vordering

De btw kan worden teruggevraagd op het moment dat de vordering oninbaar is geworden. Voorwaarde is dat u aantoont dat de afnemer niet heeft betaald en niet zal betalen.

Houdstermaatschappij

Ieder zichzelf respecterend concern beschikt erover: één of meerdere houdster-en financierings-vennootschap(pen). Maar wat is de btw status van een dergelijke vennootschap?

Omzetbelasting bij leegstand

Door afnemende economische activiteiten en faillissementen staan veel bedrijfspanden leeg. Leegstand kan voor de btw nadelige financiële gevolgen met zich meebrengen.