Een fiscale eenheid is voor de btw een automatisme. Voldoen de vennootschappen binnen uw concern aan de voorwaarden, dan vormen zij dus automatisch een fiscale eenheid. Daarvoor is vereist dat de betreffende vennootschappen in financieel, organisatorisch en economisch opzicht met elkaar verweven zijn.

Dit is het geval als

  • meer dan 50% van de aandelen van elk van de ondernemingen in dezelfde handen is  

  • en er één overkoepelende leiding is  

  • of als de leiding van de ene onderneming feitelijk ondergeschikt is aan die van de andere onderneming.  

  • De ondernemingen moeten ook in hoofdzaak hetzelfde economische doel hebben of  

  • de ene onderneming moet voor meer dan 50% aanvullende activiteiten uitoefenen voor de andere onderneming.  
     

FISCALE EENHEID GEEFT VOORDELEN  

Een fiscale eenheid heeft het voordeel dat u maar één btw-aangifte hoeft in te dienen voor alle ondernemingen samen. Dit is echter niet verplicht, dus iedere onderneming mag het ook zelf doen. Ook betaalt een fiscale eenheid geen btw over leveringen van goederen en diensten tussen de ondernemingen binnen de fiscale eenheid. 
 

BELANGRIJK NADEEL: HOOFDELIJKE AANPRAKELIJKHEID 

Een belangrijk nadeel van een fiscale eenheid is dat alle onderdelen hiervan hoofdelijk aansprakelijk zijn voor de totale btw-schuld van de fiscale eenheid. Deze aansprakelijkheid reikt soms verder dan u denkt, zo bleek onlangs voor Rechtbank Zeeland-West-Brabant. In deze zaak werd een bedrijf dat onderdeel had uitgemaakt van een fiscale eenheid, aansprakelijk gesteld voor de btw-schuld. Het bedrijf voerde aan dat het inmiddels uit de fiscale eenheid was getreden en dat dit ook aan de inspecteur was gemeld. Bovendien voldeed het bedrijf tijdens de periode waarvoor het aansprakelijk werd gesteld, niet meer aan de voorwaarden voor een fiscale eenheid.  

Op tijd de fiscus informeren
De rechtbank ging hier echter niet in mee. Het bestaan van de fiscale eenheid was namelijk via een beschikking vastgelegd. Bedrijven kunnen hierom zelf verzoeken, maar ook de inspecteur kan hiertoe het initiatief nemen, zodat ondernemers duidelijkheid hebben. Als er een beschikking is afgegeven, blijft de hoofdelijke aansprakelijkheid bestaan, totdat de inspecteur in kennis is gesteld van het niet langer bestaan van de desbetreffende fiscale eenheid. Omdat dit pas was gebeurd nà de periode waarvoor het bedrijf aansprakelijk werd gesteld, bleef de aansprakelijkheid in stand.  
 

WAT IS BELANGRIJK OM TE WETEN EN TE DOEN? 

Sta stil bij de gevolgen als u voor de btw een fiscale eenheid vormt. Houd in uw achterhoofd dat een fiscale eenheid automatisch gevormd wordt als u aan de voorwaarden voldoet. U kunt dus ook automatisch aansprakelijk gesteld worden. Ligt een fiscale eenheid vast via een beschikking, dan blijft u deel uitmaken van de fiscale eenheid tot u de inspecteur in kennis stelt dat u niet meer aan de voorwaarden voldoet en bent uitgetreden. Laat u dit achterwege, dan blijft u aansprakelijk, ook als u niet meer aan de voorwaarden voor een fiscale eenheid voldoet. 

Heeft u na het lezen van dit artikel nog vragen? Neem dan contact met ons op, onze specialisten helpen u graag verder!

Neem contact op

*
*
*
*
*

Lees meer over btw

Btw en autokosten; wat moet u goed bewaken en regelen?

Veel ondernemers hebben te maken met autokosten. Dan speelt ook de vraag hoe het zit met de btw die op de autokosten drukt. Is bijvoorbeeld de btw bij aankoop aftrekbaar? Wat te doen met de btw op de onderhoudskosten, enz.?

Buitenlandse btw tijdig terugvragen

Wanneer u als btw-ondernemer in 2022 btw heeft betaald in andere EU-landen, dan kunt u deze btw terugvragen. Belangrijk om te weten is dat u hiervoor nog tot 30 september 2023 de tijd heeft. Hoe werkt dat nu?

Meer aftrek van btw bij zonnepanelen op deels zakelijke woning

Wanneer u zonnepanelen aanschaft en laat installeren op uw woning, kunt u de btw, die op de bouw van de woning zit, zelf niet terugvragen, ook al is deze voor de panelen onmisbaar. Dit geldt echter vaak wel voor ondernemers. Wat is goed om hierover te weten?

Extra zonnepanelen op uw dak: hoe zit het met de btw?

Als u als privépersoon zonnepanelen op uw woning laat plaatsen, de opgewekte energie voor uw eigen woning gebruikt en de resterende energie levert aan een energiemaatschappij, bent u btw-ondernemer.

De nieuwe KOR

De kleine ondernemersregeling (KOR) heet vanaf 2020 OVOB (omzetgerelateerde vrijstelling omzetbelasting). Lees hier de belangrijkste wijzigingen.

BTW en internationale handel

Bent u van plan voor het eerst goederen internationaal te verkopen of bent u juist van plan om goederen in het buitenland aan te kopen? Overdenk dan eerst de btw gevolgen.

BTW en dienstverlening

Als u diensten verleent gelden andere btw regels. Het is daarom van belang om vast te stellen of sprake is van goederen of diensten. Dit is soms lastig bij combinaties van prestaties.

Reisorganisaties en BTW

Bent u actief in de reiswereld? Dan is het bepalen van de btw positie en het voldoen aan de btw wetgeving met recht een reis op zich te noemen.

Onroerend goed en BTW

Een breed scala aan btw-regelgeving is op onroerend goed van toepassing. Dit maakt de aan- en verkoop van onroerende zaken tot een complexe aangelegenheid.

BTW-carrouselfraude

De Belastingdienst heeft een waarschuwing aan ondernemers op haar website gezet dat zij ongemerkt betrokken kunnen raken bij btw-carrouselfraude.

BTW en personeelsverstrekkingen

Hebt u uitgaven gedaan voor giften en relatiegeschenken of voor personeelsvoorzieningen? Dan kunt u de btw die u hierover betaalt niet altijd aftrekken als voorbelasting.

Checklist naheffingsaanslag btw

De fiscus verstuurt regelmatig naheffingsaanslagen btw. Aangezien daarover vaak vragen worden gesteld, is er een checklist samengesteld.

Huisartsen en BTW

De activiteiten van een huisarts zijn vrijgesteld van btw. Hieraan verbonden diensten kunnen wel btw-belast zijn, zo bleek onlangs voor de rechter.

Verhuur bedrijfspand

Als uitgangspunt is de verhuur van onroerend goed vrijgesteld van btw. Onder voorwaarden kunnen partijen echter opteren voor een btw belaste verhuur.

Terugvragen BTW bij oninbare vordering

De btw kan worden teruggevraagd op het moment dat de vordering oninbaar is geworden. Voorwaarde is dat u aantoont dat de afnemer niet heeft betaald en niet zal betalen.

Houdstermaatschappij

Ieder zichzelf respecterend concern beschikt erover: één of meerdere houdster-en financierings-vennootschap(pen). Maar wat is de btw status van een dergelijke vennootschap?

Omzetbelasting bij leegstand

Door afnemende economische activiteiten en faillissementen staan veel bedrijfspanden leeg. Leegstand kan voor de btw nadelige financiële gevolgen met zich meebrengen.