U bent btw-ondernemer

Als u als privépersoon zonnepanelen op uw woning laat plaatsen, de opgewekte energie voor uw eigen woning gebruikt en de resterende energie levert aan een energiemaatschappij, bent u btw-ondernemer. Over de aan de energiemaatschappij geleverde energie en over het privégebruik is btw verschuldigd. Daar staat tegenover dat u de btw op de investering in zonnepanelen in aftrek kunt brengen.  
 

GEBRUIKMAKEN VAN DE SPECIALE REGELING  

Vrijstelling omzetbelasting
Vervolgens kunt u ervoor kiezen om gebruik te maken van de omzetgerelateerde vrijstelling omzetbelasting (OVOB). Door na het jaar van investeren te kiezen voor de OVOB (vroeger de kleineondernemersregeling) bestaat er in het jaar van investeren recht op teruggave van btw en wordt u daarna niet geconfronteerd met administratieve lasten en hoeft u geen btw-aangifte te doen. De OVOB is van toepassing als u op jaarbasis niet meer dan € 20.000 btw-belaste omzet behaalt.  

Aandachtspunt is de herzieningsregeling
Aandachtspunt hierbij is wel dat u door toepassing van de OVOB na het jaar van investeren te maken kunt krijgen met een jaarlijkse verplichte gedeeltelijke terugbetaling van btw (herzieningsregeling). Dit betekent dat bij niet-geïntegreerde zonnepanelen u gedurende 4 jaar steeds 1/5 deel van de teruggevraagde btw terug moet betalen aan de Belastingdienst. Bij geïntegreerde zonnepanelen moet u gedurende 9 jaar steeds 1/10 deel van de teruggevraagde btw terugbetalen.  

Investeringsbedrag en drempelbedrag
Bij een investeringsbedrag van minder dan € 14.404 (inclusief btw) voor niet-geïntegreerde zonnepanelen vindt er geen herziening plaats. Voor geïntegreerde zonnepanelen geldt een maximaal investeringsbedrag van € 86.428 (inclusief btw). Dit komt erop neer dat er geen herziening aan de orde is als de btw op de investering in niet-geïntegreerde zonnepanelen minder is dan € 2.500 en de btw op de investering in geïntegreerde zonnepanelen minder is dan € 5.000.  

Hoofdregel: voor minimaal 3 jaar
Deelname aan de OVOB is als hoofdregel minimaal 3 jaar en vervalt alleen als de omzet behaald met de exploitatie van de zonnepanelen in een jaar meer bedraagt dan € 20.000. Dit betekent dat u dus niet altijd btw kunt terugvragen als u voor de tweede keer zonnepanelen aanschaft. Als er bijvoorbeeld in 2021 voor de eerste keer zonnepanelen zijn gekocht en er in 2022 gebruik is gemaakt van de OVOB, dan kunt u pas in 2025 opnieuw btw terugvragen op de aanschaf van zonnepanelen.  

In 2019 of eerder aangemeld voor de kleineondernemersregeling
Indien u zich als zonnepaneelhouder in 2019 of eerder heeft aangemeld voor de oude kleineondernemersregeling, bent u vanaf 2020 automatisch aangemeld voor de OVOB. De driejaarstermijn geldt dan niet, u kunt zich binnen deze 3 jaar afmelden voor de OVOB. 

Tip: Dit kan bijvoorbeeld van pas komen als u uw zonnepanelen wilt uitbreiden. Door u af te melden voor de OVOB, kunt u de btw op de extra zonnepanelen terugvragen. U kunt dan gedurende 3 jaren niet deelnemen aan de OVOB en u moet btw-aangifte gaan doen. U moet dan dus over de teruggeleverde stroom btw gaan afdragen.  

Vanaf 2023 0% btw?
Vanaf 1 januari 2023 zal de belastingdienst waarschijnlijk 0% btw heffen op de levering van zonnepanelen op of in de onmiddellijke nabijheid van woningen. U hoeft dan geen teruggaaf van btw meer te vragen.  

 

Wilt u als particulier extra zonnepanelen aanschaffen, dan kunt u de btw daarop niet altijd terugvragen. Het kabinet wil de btw op zonnepanelen per 1 januari 2023 verlagen naar 0%. Het kan dus zeker de moeite waard zijn om tot 2023 te wachten met de aanschaf van de extra zonnepanelen. 

Neem contact op

*
*
*
*
*

Lees meer over btw

Btw en autokosten; wat moet u goed bewaken en regelen?

Veel ondernemers hebben te maken met autokosten. Dan speelt ook de vraag hoe het zit met de btw die op de autokosten drukt. Is bijvoorbeeld de btw bij aankoop aftrekbaar? Wat te doen met de btw op de onderhoudskosten, enz.?

Buitenlandse btw tijdig terugvragen

Wanneer u als btw-ondernemer in 2022 btw heeft betaald in andere EU-landen, dan kunt u deze btw terugvragen. Belangrijk om te weten is dat u hiervoor nog tot 30 september 2023 de tijd heeft. Hoe werkt dat nu?

Aansprakelijkheid voor btw bij fiscale eenheid

Een fiscale eenheid is voor de btw een automatisme. Voldoen de vennootschappen binnen uw concern aan de voorwaarden, dan vormen zij automatisch een fiscale eenheid.

Meer aftrek van btw bij zonnepanelen op deels zakelijke woning

Wanneer u zonnepanelen aanschaft en laat installeren op uw woning, kunt u de btw, die op de bouw van de woning zit, zelf niet terugvragen, ook al is deze voor de panelen onmisbaar. Dit geldt echter vaak wel voor ondernemers. Wat is goed om hierover te weten?

De nieuwe KOR

De kleine ondernemersregeling (KOR) heet vanaf 2020 OVOB (omzetgerelateerde vrijstelling omzetbelasting). Lees hier de belangrijkste wijzigingen.

BTW en internationale handel

Bent u van plan voor het eerst goederen internationaal te verkopen of bent u juist van plan om goederen in het buitenland aan te kopen? Overdenk dan eerst de btw gevolgen.

BTW en dienstverlening

Als u diensten verleent gelden andere btw regels. Het is daarom van belang om vast te stellen of sprake is van goederen of diensten. Dit is soms lastig bij combinaties van prestaties.

Reisorganisaties en BTW

Bent u actief in de reiswereld? Dan is het bepalen van de btw positie en het voldoen aan de btw wetgeving met recht een reis op zich te noemen.

Onroerend goed en BTW

Een breed scala aan btw-regelgeving is op onroerend goed van toepassing. Dit maakt de aan- en verkoop van onroerende zaken tot een complexe aangelegenheid.

BTW-carrouselfraude

De Belastingdienst heeft een waarschuwing aan ondernemers op haar website gezet dat zij ongemerkt betrokken kunnen raken bij btw-carrouselfraude.

BTW en personeelsverstrekkingen

Hebt u uitgaven gedaan voor giften en relatiegeschenken of voor personeelsvoorzieningen? Dan kunt u de btw die u hierover betaalt niet altijd aftrekken als voorbelasting.

Checklist naheffingsaanslag btw

De fiscus verstuurt regelmatig naheffingsaanslagen btw. Aangezien daarover vaak vragen worden gesteld, is er een checklist samengesteld.

Huisartsen en BTW

De activiteiten van een huisarts zijn vrijgesteld van btw. Hieraan verbonden diensten kunnen wel btw-belast zijn, zo bleek onlangs voor de rechter.

Verhuur bedrijfspand

Als uitgangspunt is de verhuur van onroerend goed vrijgesteld van btw. Onder voorwaarden kunnen partijen echter opteren voor een btw belaste verhuur.

Terugvragen BTW bij oninbare vordering

De btw kan worden teruggevraagd op het moment dat de vordering oninbaar is geworden. Voorwaarde is dat u aantoont dat de afnemer niet heeft betaald en niet zal betalen.

Houdstermaatschappij

Ieder zichzelf respecterend concern beschikt erover: één of meerdere houdster-en financierings-vennootschap(pen). Maar wat is de btw status van een dergelijke vennootschap?

Omzetbelasting bij leegstand

Door afnemende economische activiteiten en faillissementen staan veel bedrijfspanden leeg. Leegstand kan voor de btw nadelige financiële gevolgen met zich meebrengen.