BTW EN DE VERHUUR VAN ONROEREND GOED

Als uitgangspunt is de verhuur van onroerend goed vrijgesteld van btw. Onder voorwaarden kunnen partijen echter opteren voor een btw belaste verhuur. Voor de huurder resulteert een btw belaste verhuur vaak in een lagere huursom. Dit heeft te maken met de omstandigheid dat de huurder bij een btw vrijgestelde verhuur beperkt wordt in zijn aftrekrecht ter zake van de btw die drukt op de stichtings- en onderhoudskosten van het pand. Deze “btw-schade” verdisconteert de verhuurder in veel gevallen in de verhuurprijs.         
 

VOORWAARDEN BTW BELASTE VERHUUR

Partijen kunnen opteren voor een btw belaste verhuur, indien aan de volgende voorwaarden is voldaan:

  • De huurder van het pand gebruikt het pand voor tenminste 90% voor btw belaste activiteiten.
    NB. Voor sommige branches geldt een 70% criterium.

  • Het gezamenlijke verzoek tot een met btw belaste verhuur van de onroerende zaak dient bij het aangaan van de huurrelatie bij de Belastingdienst te worden ingediend. Ook is het mogelijk in de huurovereenkomst te opteren voor een met btw te belasten verhuur.
     

VERKLARING HUURDER

In de schriftelijke huurovereenkomst of in het eerder genoemde verzoek aan de Belastingdienst dient een verklaring opgenomen te zijn dat de huurder het pand voor doeleinden gaat gebruiken waarvoor hij geheel of nagenoeg geheel recht op aftrek heeft. De afgifte van een 90%-verklaring (of in sommige gevallen 70%) is hiervoor de geëigende manier en biedt zekerheid aan alle belanghebbenden.

DOWNLOAD HIER EEN MODEL OMZETBELASTINGVERKLARING VOOR BTW BELASTE VERHUUR
 


TOETSING 90% CRITERIUM

Als de huurder in enig boekjaar niet meer voldoet aan het 90%-criterium (of in sommige gevallen 70%), heeft hij de verplichting om dit binnen 4 weken na afloop van het boekjaar aan de verhuurder en zijn Belastingeenheid te melden. De optie belaste verhuur komt dan als uitgangspunt te vervallen. Als het pand zich nog in de zogenoemde herzieningsperiode van 10 jaar bevindt, zal de verhuurder een deel van de bij aanschaf van de onroerende zaak in aftrek gebrachte btw terug moeten betalen. Ook de btw op de onderhoudskosten is niet langer aftrekbaar voor zover toerekenbaar aan de vrijgestelde verhuur. Afhankelijk van de huurovereenkomst kan de huurprijs worden verhoogd met de “btw-schade” bij de verhuurder.
 

ESJ

ESJ ondersteunt u graag met alle vragen over de omzetbelasting. Kom in contact met de specialisten van ESJ. Zij geven u graag btw advies op maat.

Kirsten Deij

Senior Belastingadviseur
Stuur Kirsten een email Bel Kirsten via +31 6 86 818 031
Kirsten Deij versie 2 230x200.png

Lees meer over btw

Btw en autokosten; wat moet u goed bewaken en regelen?

Veel ondernemers hebben te maken met autokosten. Dan speelt ook de vraag hoe het zit met de btw die op de autokosten drukt. Is bijvoorbeeld de btw bij aankoop aftrekbaar? Wat te doen met de btw op de onderhoudskosten, enz.?

Buitenlandse btw tijdig terugvragen

Wanneer u als btw-ondernemer in 2022 btw heeft betaald in andere EU-landen, dan kunt u deze btw terugvragen. Belangrijk om te weten is dat u hiervoor nog tot 30 september 2023 de tijd heeft. Hoe werkt dat nu?

Aansprakelijkheid voor btw bij fiscale eenheid

Een fiscale eenheid is voor de btw een automatisme. Voldoen de vennootschappen binnen uw concern aan de voorwaarden, dan vormen zij automatisch een fiscale eenheid.

Meer aftrek van btw bij zonnepanelen op deels zakelijke woning

Wanneer u zonnepanelen aanschaft en laat installeren op uw woning, kunt u de btw, die op de bouw van de woning zit, zelf niet terugvragen, ook al is deze voor de panelen onmisbaar. Dit geldt echter vaak wel voor ondernemers. Wat is goed om hierover te weten?

Extra zonnepanelen op uw dak: hoe zit het met de btw?

Als u als privépersoon zonnepanelen op uw woning laat plaatsen, de opgewekte energie voor uw eigen woning gebruikt en de resterende energie levert aan een energiemaatschappij, bent u btw-ondernemer.

De nieuwe KOR

De kleine ondernemersregeling (KOR) heet vanaf 2020 OVOB (omzetgerelateerde vrijstelling omzetbelasting). Lees hier de belangrijkste wijzigingen.

BTW en internationale handel

Bent u van plan voor het eerst goederen internationaal te verkopen of bent u juist van plan om goederen in het buitenland aan te kopen? Overdenk dan eerst de btw gevolgen.

BTW en dienstverlening

Als u diensten verleent gelden andere btw regels. Het is daarom van belang om vast te stellen of sprake is van goederen of diensten. Dit is soms lastig bij combinaties van prestaties.

Reisorganisaties en BTW

Bent u actief in de reiswereld? Dan is het bepalen van de btw positie en het voldoen aan de btw wetgeving met recht een reis op zich te noemen.

Onroerend goed en BTW

Een breed scala aan btw-regelgeving is op onroerend goed van toepassing. Dit maakt de aan- en verkoop van onroerende zaken tot een complexe aangelegenheid.

BTW-carrouselfraude

De Belastingdienst heeft een waarschuwing aan ondernemers op haar website gezet dat zij ongemerkt betrokken kunnen raken bij btw-carrouselfraude.

BTW en personeelsverstrekkingen

Hebt u uitgaven gedaan voor giften en relatiegeschenken of voor personeelsvoorzieningen? Dan kunt u de btw die u hierover betaalt niet altijd aftrekken als voorbelasting.

Checklist naheffingsaanslag btw

De fiscus verstuurt regelmatig naheffingsaanslagen btw. Aangezien daarover vaak vragen worden gesteld, is er een checklist samengesteld.

Huisartsen en BTW

De activiteiten van een huisarts zijn vrijgesteld van btw. Hieraan verbonden diensten kunnen wel btw-belast zijn, zo bleek onlangs voor de rechter.

Terugvragen BTW bij oninbare vordering

De btw kan worden teruggevraagd op het moment dat de vordering oninbaar is geworden. Voorwaarde is dat u aantoont dat de afnemer niet heeft betaald en niet zal betalen.

Houdstermaatschappij

Ieder zichzelf respecterend concern beschikt erover: één of meerdere houdster-en financierings-vennootschap(pen). Maar wat is de btw status van een dergelijke vennootschap?

Omzetbelasting bij leegstand

Door afnemende economische activiteiten en faillissementen staan veel bedrijfspanden leeg. Leegstand kan voor de btw nadelige financiële gevolgen met zich meebrengen.