Wanneer u zonnepanelen aanschaft en laat installeren op uw woning, kunt u de btw, die op de bouw van de woning zit, zelf niet terugvragen, ook al is deze voor de panelen onmisbaar. Dit geldt echter vaak wel voor ondernemers. Wat is goed om hierover te weten? 

Omdat u als particulier veelal energie aan de energiemaatschappij teruglevert, kunt u de btw op de aangeschafte zonnepanelen terugkrijgen. Een aantal particulieren zag verdergaande mogelijkheden en besloot ook een deel van de btw op hun woning terug te vragen. De rechter ging hier echter niet in mee, met als argument dat de kosten voor de bouw van de woning hoe dan ook zouden zijn gemaakt. Ook als er geen zonnepanelen waren geplaatst.  
 

ALS ONDERNEMER EN DGA 

Als u als ondernemer onroerend goed zowel zakelijk als privé gebruikt, mag u alleen de btw op het zakelijke deel in aftrek brengen. Dat geldt voor de ondernemer in de inkomstenbelasting, maar in beginsel ook voor de dga die een deel van zijn woning aan de BV verhuurt.  

Wat speelt er bij verhuur werkruimte?
De laatste tijd merkt de Belastingdienst verhuur van een onzelfstandige werkruimte door een dga aan de BV niet altijd als economische activiteit aan, hierdoor zou de btw niet aftrekbaar zijn. Dit standpunt is wellicht in strijd met bestaande rechtspraak, maar de Hoge raad heeft hierover nog niet geoordeeld. Het is dus nog maar de vraag in hoeverre het standpunt houdbaar is. Houd er wel rekening mee dat de Belastingdienst misschien dwarsligt.  
 

AFTREK VAN BTW OP ONROEREND GOED: WAT BEWAKEN EN REGELEN? 

Woning zakelijk gebruikt
De btw op onroerend goed is alleen aftrekbaar voor zover dit zakelijk gebruikt wordt. Dit geldt ook voor een woning. Wordt deze bijv. 40% zakelijk gebruikt, dan is ook 40% van de btw op de woning aftrekbaar. Dit percentage wordt 10 jaar gevolgd. Wijzigt in deze periode het zakelijk gebruik, dan moet ook vanaf dat jaar de btw worden herzien.  
 

ZONNEPANELEN EN MEER ZAKELIJK GEBRUIK 

Uitgaande van de ondernemer of dga die zijn woning deels zakelijk gebruikt en de btw ook deels aftrekt, wijzigt de plaatsing van zonnepanelen de verhouding zakelijk versus privégebruik. De zonnepanelen worden namelijk op het dak van de woning geplaatst, zodat een groter deel van de woning daardoor ook zakelijk gebruikt wordt. Dit standpunt is inmiddels door de Hoge Raad bekrachtigd. Dit betekent dat u het deel van het dak waarop de zonnepanelen geplaatst zijn, als zakelijk mag aanmerken. Dit levert dus een groter zakelijk gebruik op en dus meer btw-aftrek.  

Hoe pakt dat nu uit?
Stel dat het een woning betreft van € 800.000 exclusief btw. De btw bedraagt 21% (€ 168.000). Stel dat u 40% van de woning zakelijk gebruikt en dat dit door de plaatsing van zonnepanelen 45% wordt. U krijgt dan maximaal € 168.000 x 5% = € 8.400 extra aan btw terug. Schaft u de zonnepanelen bijv. pas na 3 jaar aan, dan scheelt dit altijd nog (7 / 10) x € 8.400 = € 5.880.  
 

WAT IS DE MORAAL VAN DIT VERHAAL? 

Als u een woning deels zakelijk gebruikt en niet alleen voor de opwekking van energie met zonnepanelen, leidt de plaatsing van zonnepanelen tot een groter zakelijk gebruik. Dit betekent dat u ook meer kunt aftrekken van de btw, die bij de bouw van de woning in rekening is gebracht. Dit effect doet zich voor in het jaar van aankoop van de woning en in de 9 jaar erna. Na deze periode heeft de plaatsing van zonnepanelen dus geen effect meer op de aftrek van de btw.  

 

Aanschaf en installatie van zonnepanelen op uw woning die u ook deels zakelijk gebruikt, geeft meer aftrek van btw. Let wel op: de fiscus zal bij dga’s soms het standpunt innemen dat de btw op een verhuurde (onzelfstandige) werkruimte helemaal niet aftrekbaar is. 

Neem contact op

*
*
*
*
*

Lees meer over btw

Btw en autokosten; wat moet u goed bewaken en regelen?

Veel ondernemers hebben te maken met autokosten. Dan speelt ook de vraag hoe het zit met de btw die op de autokosten drukt. Is bijvoorbeeld de btw bij aankoop aftrekbaar? Wat te doen met de btw op de onderhoudskosten, enz.?

Buitenlandse btw tijdig terugvragen

Wanneer u als btw-ondernemer in 2022 btw heeft betaald in andere EU-landen, dan kunt u deze btw terugvragen. Belangrijk om te weten is dat u hiervoor nog tot 30 september 2023 de tijd heeft. Hoe werkt dat nu?

Aansprakelijkheid voor btw bij fiscale eenheid

Een fiscale eenheid is voor de btw een automatisme. Voldoen de vennootschappen binnen uw concern aan de voorwaarden, dan vormen zij automatisch een fiscale eenheid.

Extra zonnepanelen op uw dak: hoe zit het met de btw?

Als u als privépersoon zonnepanelen op uw woning laat plaatsen, de opgewekte energie voor uw eigen woning gebruikt en de resterende energie levert aan een energiemaatschappij, bent u btw-ondernemer.

De nieuwe KOR

De kleine ondernemersregeling (KOR) heet vanaf 2020 OVOB (omzetgerelateerde vrijstelling omzetbelasting). Lees hier de belangrijkste wijzigingen.

BTW en internationale handel

Bent u van plan voor het eerst goederen internationaal te verkopen of bent u juist van plan om goederen in het buitenland aan te kopen? Overdenk dan eerst de btw gevolgen.

BTW en dienstverlening

Als u diensten verleent gelden andere btw regels. Het is daarom van belang om vast te stellen of sprake is van goederen of diensten. Dit is soms lastig bij combinaties van prestaties.

Reisorganisaties en BTW

Bent u actief in de reiswereld? Dan is het bepalen van de btw positie en het voldoen aan de btw wetgeving met recht een reis op zich te noemen.

Onroerend goed en BTW

Een breed scala aan btw-regelgeving is op onroerend goed van toepassing. Dit maakt de aan- en verkoop van onroerende zaken tot een complexe aangelegenheid.

BTW-carrouselfraude

De Belastingdienst heeft een waarschuwing aan ondernemers op haar website gezet dat zij ongemerkt betrokken kunnen raken bij btw-carrouselfraude.

BTW en personeelsverstrekkingen

Hebt u uitgaven gedaan voor giften en relatiegeschenken of voor personeelsvoorzieningen? Dan kunt u de btw die u hierover betaalt niet altijd aftrekken als voorbelasting.

Checklist naheffingsaanslag btw

De fiscus verstuurt regelmatig naheffingsaanslagen btw. Aangezien daarover vaak vragen worden gesteld, is er een checklist samengesteld.

Huisartsen en BTW

De activiteiten van een huisarts zijn vrijgesteld van btw. Hieraan verbonden diensten kunnen wel btw-belast zijn, zo bleek onlangs voor de rechter.

Verhuur bedrijfspand

Als uitgangspunt is de verhuur van onroerend goed vrijgesteld van btw. Onder voorwaarden kunnen partijen echter opteren voor een btw belaste verhuur.

Terugvragen BTW bij oninbare vordering

De btw kan worden teruggevraagd op het moment dat de vordering oninbaar is geworden. Voorwaarde is dat u aantoont dat de afnemer niet heeft betaald en niet zal betalen.

Houdstermaatschappij

Ieder zichzelf respecterend concern beschikt erover: één of meerdere houdster-en financierings-vennootschap(pen). Maar wat is de btw status van een dergelijke vennootschap?

Omzetbelasting bij leegstand

Door afnemende economische activiteiten en faillissementen staan veel bedrijfspanden leeg. Leegstand kan voor de btw nadelige financiële gevolgen met zich meebrengen.