KERSTCADEAU’S, TELEFOONS, AUTO VAN DE ZAAK ETC: IS DE BTW AFTREKBAAR?

Hebt u uitgaven gedaan voor giften en relatiegeschenken of voor personeelsvoorzieningen? Dan kunt u de btw die u hierover betaalt, niet altijd aftrekken als voorbelasting. Dit is het gevolg van het Besluit Uitsluiting Aftrek van voorbelasting (BUA). Ook geldt een correctie voor het privégebruik van auto’s van de zaak.
 

REIKWIJDTE BUA

Het BUA regelt de beperking van de btw aftrek op bepaalde type uitgaven. Het gaat specifiek om goederen en diensten die een ondernemer in het kader van zijn bedrijf heeft aangekocht en een consumptief karakter dragen. Het gaat hierbij om de volgende goederen/diensten:

  • Personeelsvoorzieningen, zoals huisvesting, fitness, ontspanning of loon in natura. Ook het traditionele kerstpakket of jubileumgeschenk vallen hieronder

  • Het geven van relatiegeschenken of het doen van andere giften als de ontvangers van het geschenk minder dan 30% van de btw zouden kunnen aftrekken bij directe aankoop

  • Uitgaven gerelateerd aan het voeren van een zekere staat

  • Het verstrekken van spijzen en dranken aan het personeel onder kostprijs
     

BEREKENING CORRECTIE

De belastingplichtige dient aan het einde van het jaar te bepalen in hoeverre hij zijn gedurende het jaar genoten btw aftrek moet terug betalen. Indien de totale bevoordeling niet meer bedraagt dan € 227 per belanghebbende, is het niet nodig om de in aftrek gebrachte btw te corrigeren.

Als de totale bevoordeling wel meer dan € 227 bedraagt, dan dient de belastingplichtige 9% btw te voldoen op de bevoordeling wegens het verstrekken van spijzen en dranken aan het personeel. Die bevoordeling kan als volgt worden berekend: aanschafkosten plus 25% opslag minus de werkelijke omzet.

Vervolgens dienen de overige bevoordelingen afzonderlijk te worden getoetst aan de € 227 drempel. Indien de drempel wederom wordt overschreden, is ook de voorbelasting ter zake van de overige verstrekkingen niet aftrekbaar.
 

AUTO VAN DE ZAAK EN BTW

Ondernemers die een bedrijfsauto voor privédoeleinden gebruiken of aan het personeel ter beschikking stellen, zullen eveneens een correctie moeten aangeven.

Deze (fictieve) heffing wordt als uitgangspunt berekend over het werkelijke privégebruik en de daadwerkelijk daaraan toerekenbare kosten. Aangezien veel ondernemers niet de beschikking hebben over de werkelijk gereden privékilometers, heeft de Staatssecretaris goedgekeurd dat de correctie jaarlijks 2.7% van de catalogusprijs (inclusief btw en bpm) bedraagt. In bepaalde gevallen kan het forfait verder worden verlaagd. Indien de werkgever een vergoeding in rekening brengt voor het privégebruik, dient de (fictieve) heffing te worden berekend over de zogenaamde “normale waarde”. 

De btw op de kosten van de auto (zoals aanschaf en onderhoud) kunnen gedurende het lopende boekjaar in aftrek worden gebracht. De ondernemer dient de correctie aan te geven via de btw aangifte over het laatste tijdvak van het boekjaar.
 

VRAGEN?

De hiervoor genoemde correcties roepen vaak de nodige vragen op. Wat valt er onder het BUA? Wie gelden er als belanghebbende voor het BUA? De praktijk leert dat ondernemers de berekeningen omtrent de eindejaarscorrecties als complex ervaren. Het is echter ook onze ervaring dat de Belastingdienst bij controles als eerste kijkt naar deze zaken, aangezien incorrecte berekeningen een rechtstreeks belastingverlies kunnen opleveren voor de Belastingdienst. Daarom adviseert ESJ haar cliënten om zorgvuldig om te gaan met de genoemde correcties.

Meer weten over btw en relatiegeschenken of kerstpakketten? Of hebt u vragen over btw en auto van zaak? Neem dan contact op met Kirsten Deij, btw specialist bij ESJ.

Kirsten Deij

Senior Belastingadviseur
Stuur Kirsten een email Bel Kirsten via +31 6 86 818 031
Kirsten Deij versie 2 230x200.png

Lees meer over btw

Btw en autokosten; wat moet u goed bewaken en regelen?

Veel ondernemers hebben te maken met autokosten. Dan speelt ook de vraag hoe het zit met de btw die op de autokosten drukt. Is bijvoorbeeld de btw bij aankoop aftrekbaar? Wat te doen met de btw op de onderhoudskosten, enz.?

Buitenlandse btw tijdig terugvragen

Wanneer u als btw-ondernemer in 2022 btw heeft betaald in andere EU-landen, dan kunt u deze btw terugvragen. Belangrijk om te weten is dat u hiervoor nog tot 30 september 2023 de tijd heeft. Hoe werkt dat nu?

Aansprakelijkheid voor btw bij fiscale eenheid

Een fiscale eenheid is voor de btw een automatisme. Voldoen de vennootschappen binnen uw concern aan de voorwaarden, dan vormen zij automatisch een fiscale eenheid.

Meer aftrek van btw bij zonnepanelen op deels zakelijke woning

Wanneer u zonnepanelen aanschaft en laat installeren op uw woning, kunt u de btw, die op de bouw van de woning zit, zelf niet terugvragen, ook al is deze voor de panelen onmisbaar. Dit geldt echter vaak wel voor ondernemers. Wat is goed om hierover te weten?

Extra zonnepanelen op uw dak: hoe zit het met de btw?

Als u als privépersoon zonnepanelen op uw woning laat plaatsen, de opgewekte energie voor uw eigen woning gebruikt en de resterende energie levert aan een energiemaatschappij, bent u btw-ondernemer.

De nieuwe KOR

De kleine ondernemersregeling (KOR) heet vanaf 2020 OVOB (omzetgerelateerde vrijstelling omzetbelasting). Lees hier de belangrijkste wijzigingen.

BTW en internationale handel

Bent u van plan voor het eerst goederen internationaal te verkopen of bent u juist van plan om goederen in het buitenland aan te kopen? Overdenk dan eerst de btw gevolgen.

BTW en dienstverlening

Als u diensten verleent gelden andere btw regels. Het is daarom van belang om vast te stellen of sprake is van goederen of diensten. Dit is soms lastig bij combinaties van prestaties.

Reisorganisaties en BTW

Bent u actief in de reiswereld? Dan is het bepalen van de btw positie en het voldoen aan de btw wetgeving met recht een reis op zich te noemen.

Onroerend goed en BTW

Een breed scala aan btw-regelgeving is op onroerend goed van toepassing. Dit maakt de aan- en verkoop van onroerende zaken tot een complexe aangelegenheid.

BTW-carrouselfraude

De Belastingdienst heeft een waarschuwing aan ondernemers op haar website gezet dat zij ongemerkt betrokken kunnen raken bij btw-carrouselfraude.

Checklist naheffingsaanslag btw

De fiscus verstuurt regelmatig naheffingsaanslagen btw. Aangezien daarover vaak vragen worden gesteld, is er een checklist samengesteld.

Huisartsen en BTW

De activiteiten van een huisarts zijn vrijgesteld van btw. Hieraan verbonden diensten kunnen wel btw-belast zijn, zo bleek onlangs voor de rechter.

Verhuur bedrijfspand

Als uitgangspunt is de verhuur van onroerend goed vrijgesteld van btw. Onder voorwaarden kunnen partijen echter opteren voor een btw belaste verhuur.

Terugvragen BTW bij oninbare vordering

De btw kan worden teruggevraagd op het moment dat de vordering oninbaar is geworden. Voorwaarde is dat u aantoont dat de afnemer niet heeft betaald en niet zal betalen.

Houdstermaatschappij

Ieder zichzelf respecterend concern beschikt erover: één of meerdere houdster-en financierings-vennootschap(pen). Maar wat is de btw status van een dergelijke vennootschap?

Omzetbelasting bij leegstand

Door afnemende economische activiteiten en faillissementen staan veel bedrijfspanden leeg. Leegstand kan voor de btw nadelige financiële gevolgen met zich meebrengen.