LEEGSTAND EN BTW

Door afnemende economische activiteiten en faillissementen staan er in Nederland veel bedrijfspanden leeg. Naast bedrijfseconomische gevolgen kan leegstand ook voor de btw nadelige financiële gevolgen met zich meebrengen.
 

BTW TERUGGAAF BEDRIJFSPANDEN

De wijze van gebruik van, dan wel de exploitatie van een bedrijfspand, is bepalend voor het al dan niet terug krijgen van de btw op de aankoop en onderhoudskosten. Kort samengevat geldt dat de btw aftrekbaar is voor zover het pand voor btw belaste handelingen wordt gebruikt. Om het aftrekrecht veilig te stellen is in het geval van verhuur van het pand aan zakelijke afnemers van belang dat de afnemer(s) als uitgangspunt ten minste 90% btw belaste activiteiten verricht(en), omdat anders de verhuur vrijgesteld is van btw. Zie hiervoor ook ons artikel over btw en de verhuur van onroerend goed.

Bij de aanschaf dient de ondernemer de aftrek op de aanschafkosten te bepalen conform de beoogde bestemming van de onroerende zaak. Bij ingebruikname van het pand kan vervolgens blijken dat het pand anders wordt gebruikt (meer of juist minder belast gebruik) waardoor een herberekening van de aftrek dient plaats te vinden. Na het jaar van eerste ingebruikname dient de belastingplichtige bovendien het gebruik van de onroerende zaak gedurende 9 jaren te monitoren. Bij gewijzigd gebruik dient de belastingplichtige 1/10e van de voorbelasting te corrigeren in het desbetreffende herzieningsjaar.
 

DE GEVOLGEN VAN LEEGSTAND VOOR DE BTW OP DE AANSCHAFKOSTEN

Op basis van de wet is het niet altijd even duidelijk wat de gevolgen van leegstand zijn gedurende de hiervoor genoemde 10-jaarsperiode. Van een aantal gevallen is wel bekend hoe de Staatssecretaris erover denkt. Eén van die gevallen betreft de leegstand van een onroerende zaak, nadat de zaak gedurende een periode in gebruik is geweest. In een dergelijk geval geeft de leegstand volgens de Staatssecretaris geen directe aanleiding tot herziening omdat die leegstand niet is aan te merken als fictief belast of vrijgesteld gebruik. 
 

DE GEVOLGEN VAN LEEGSTAND VOOR DE BTW OP DE INSTANDHOUDINGSKOSTEN

De staatssecretaris is voorts van mening dat voor instandhoudingskosten, die geacht worden direct te worden verbruikt (zoals onderhoudskosten), de aftrek in principe bepaald wordt volgens het algemeen geldende pro-rata aftrek percentage van de belastingplichtige. In bepaalde situaties kan dit naar onze mening echter tot ongewenste btw gevolgen leiden voor de belastingplichtige. Wij raden u daarom aan tijdig stil te staan bij de btw positie van uw onderneming.
 

MEER INFORMATIE OVER DE BTW BIJ LEEGSTAND

Heeft u te maken met een situatie waarbij het door u geëxploiteerde bedrijfsgebouw (gedeeltelijk) leeg staat of komt te staan, dan loopt u mogelijk tegen deze btw problematiek aan. Dan is het raadzaam om vooraf een btw specialist te raadplegen die u informeert over de gevolgen voor de btw die met uw besluit gepaard gaan. 

ESJ helpt u hier graag bij. Voor al uw vragen en btw advies kunt u contact opnemen met Kirsten Deij, Belastingadviseur bij ESJ.

Kirsten Deij

Senior Belastingadviseur
Stuur Kirsten een email Bel Kirsten via +31 6 86 818 031
Kirsten Deij versie 2 230x200.png

Lees meer over btw

Btw en autokosten; wat moet u goed bewaken en regelen?

Veel ondernemers hebben te maken met autokosten. Dan speelt ook de vraag hoe het zit met de btw die op de autokosten drukt. Is bijvoorbeeld de btw bij aankoop aftrekbaar? Wat te doen met de btw op de onderhoudskosten, enz.?

Buitenlandse btw tijdig terugvragen

Wanneer u als btw-ondernemer in 2022 btw heeft betaald in andere EU-landen, dan kunt u deze btw terugvragen. Belangrijk om te weten is dat u hiervoor nog tot 30 september 2023 de tijd heeft. Hoe werkt dat nu?

Aansprakelijkheid voor btw bij fiscale eenheid

Een fiscale eenheid is voor de btw een automatisme. Voldoen de vennootschappen binnen uw concern aan de voorwaarden, dan vormen zij automatisch een fiscale eenheid.

Meer aftrek van btw bij zonnepanelen op deels zakelijke woning

Wanneer u zonnepanelen aanschaft en laat installeren op uw woning, kunt u de btw, die op de bouw van de woning zit, zelf niet terugvragen, ook al is deze voor de panelen onmisbaar. Dit geldt echter vaak wel voor ondernemers. Wat is goed om hierover te weten?

Extra zonnepanelen op uw dak: hoe zit het met de btw?

Als u als privépersoon zonnepanelen op uw woning laat plaatsen, de opgewekte energie voor uw eigen woning gebruikt en de resterende energie levert aan een energiemaatschappij, bent u btw-ondernemer.

De nieuwe KOR

De kleine ondernemersregeling (KOR) heet vanaf 2020 OVOB (omzetgerelateerde vrijstelling omzetbelasting). Lees hier de belangrijkste wijzigingen.

BTW en internationale handel

Bent u van plan voor het eerst goederen internationaal te verkopen of bent u juist van plan om goederen in het buitenland aan te kopen? Overdenk dan eerst de btw gevolgen.

BTW en dienstverlening

Als u diensten verleent gelden andere btw regels. Het is daarom van belang om vast te stellen of sprake is van goederen of diensten. Dit is soms lastig bij combinaties van prestaties.

Reisorganisaties en BTW

Bent u actief in de reiswereld? Dan is het bepalen van de btw positie en het voldoen aan de btw wetgeving met recht een reis op zich te noemen.

Onroerend goed en BTW

Een breed scala aan btw-regelgeving is op onroerend goed van toepassing. Dit maakt de aan- en verkoop van onroerende zaken tot een complexe aangelegenheid.

BTW-carrouselfraude

De Belastingdienst heeft een waarschuwing aan ondernemers op haar website gezet dat zij ongemerkt betrokken kunnen raken bij btw-carrouselfraude.

BTW en personeelsverstrekkingen

Hebt u uitgaven gedaan voor giften en relatiegeschenken of voor personeelsvoorzieningen? Dan kunt u de btw die u hierover betaalt niet altijd aftrekken als voorbelasting.

Checklist naheffingsaanslag btw

De fiscus verstuurt regelmatig naheffingsaanslagen btw. Aangezien daarover vaak vragen worden gesteld, is er een checklist samengesteld.

Huisartsen en BTW

De activiteiten van een huisarts zijn vrijgesteld van btw. Hieraan verbonden diensten kunnen wel btw-belast zijn, zo bleek onlangs voor de rechter.

Verhuur bedrijfspand

Als uitgangspunt is de verhuur van onroerend goed vrijgesteld van btw. Onder voorwaarden kunnen partijen echter opteren voor een btw belaste verhuur.

Terugvragen BTW bij oninbare vordering

De btw kan worden teruggevraagd op het moment dat de vordering oninbaar is geworden. Voorwaarde is dat u aantoont dat de afnemer niet heeft betaald en niet zal betalen.

Houdstermaatschappij

Ieder zichzelf respecterend concern beschikt erover: één of meerdere houdster-en financierings-vennootschap(pen). Maar wat is de btw status van een dergelijke vennootschap?