REISORGANISATIES EN BTW: EEN REIS OP ZICH!

Reisorganisaties, zowel reisagenten als touroperators, hebben vaak te maken met complexe btw problematiek. De praktijk leert dat het bepalen van de btw positie en het voldoen aan de btw wetgeving voor dergelijke organisaties met recht een reis op zich genoemd mag worden. Bent u actief in de reiswereld?  De ervaren btw Specialisten van ESJ zijn u graag van dienst bij het in kaart brengen van de btw positie van uw onderneming.

Hieronder vindt u een kort overzicht van de problematiek waar uw reisorganisatie mee te maken kan hebben.
 

TOUROPERATORS

Ondernemers die reishandelingen inkopen en deze reishandelingen, al dan niet aangevuld met eigen prestaties, op eigen naam aan reizigers doorverkopen, kwalificeren als reisondernemer in de zin van de reisbureauregeling. Deze regeling houdt in hoofdlijnen in dat de touroperator enkel btw moet voldoen over zijn winstmarge in het land waar de touroperator is gevestigd. Daarentegen geldt dat de ondernemer geen recht op aftrek heeft van de in rekening gebrachte btw ten aanzien van ingekochte reisonderdelen.

Vragen die hierbij o.a. opkomen zijn: hoe bepaal ik mijn winstmarge? Hoe moet ik mijn vergoeding splitsen als ik ook eigen reisonderdelen verkoop? Op welke kosten heb ik wel en geen aftrekrecht?
 

REISAGENTEN

Reisagenten verlenen in de regel geen eigen reisdienst, maar worden geacht enkel te bemiddelen tussen reiziger en touroperator. De fee van een agent bestaat veelal uit een commissie die hij verkrijgt van respectievelijk de touroperator en de reiziger (vaak gefactureerd als boekingskosten/administratiekosten). De commissies die worden ontvangen van een btw-ondernemer zijn belast volgens de B2B hoofdregel (zie ook onze pagina BTW en internationale dienstverlening). 

De commissies die een reisagent rechtstreeks van de reiziger ontvangt, zijn belastbaar volgens de regels die gelden voor de achterliggende reisdienst. Deze btw behandeling kan ertoe leiden dat de reisagent buitenlandse btw moet voldoen en als gevolg een buitenlandse btw registratie nodig heeft. Dit zal zich met name voordoen, indien een bemiddelingsvergoeding wordt berekend aan reizigers ter zake van pakketreizen van een niet Nederlandse EU touroperator of bij het berekenen van een vergoeding bij de verkoop van losse (buitenlandse) reisonderdelen zoals een hotelovernachting of een busreis.
 

FACTURATIE

In de reisbranche worden vaak afwijkende factureringsmethodieken gebruikt, die niet de rechtsbetrekkingen volgen. Dit heeft o.a. te maken met de omstandigheid dat de betaling doorgaans via de reisagent geschiedt en deze onder inhouding van zijn commissie de verschuldigde reissom doorstort naar de touroperator. De afwikkeling van de te ontvangen provisie vindt in de praktijk doorgans plaats middels een “creditfactuur”. Deze vorm van facturatie is een vorm van selfbilling. Hoewel dit toegestaan is, zijn hieraan wel een aantal specifieke btw spelregels verbonden.

Meer weten over een van de specifieke btw regelingen in de reiswereld?  Of heeft u vragen over de btw-gevolgen bij internationale handel? Neem dan contact op met Kirsten Deij, btw specialist bij ESJ.

Kirsten Deij

Senior Belastingadviseur
Stuur Kirsten een email Bel Kirsten via +31 6 86 818 031
Kirsten Deij versie 2 230x200.png

Lees meer over btw

Btw en autokosten; wat moet u goed bewaken en regelen?

Veel ondernemers hebben te maken met autokosten. Dan speelt ook de vraag hoe het zit met de btw die op de autokosten drukt. Is bijvoorbeeld de btw bij aankoop aftrekbaar? Wat te doen met de btw op de onderhoudskosten, enz.?

Buitenlandse btw tijdig terugvragen

Wanneer u als btw-ondernemer in 2022 btw heeft betaald in andere EU-landen, dan kunt u deze btw terugvragen. Belangrijk om te weten is dat u hiervoor nog tot 30 september 2023 de tijd heeft. Hoe werkt dat nu?

Aansprakelijkheid voor btw bij fiscale eenheid

Een fiscale eenheid is voor de btw een automatisme. Voldoen de vennootschappen binnen uw concern aan de voorwaarden, dan vormen zij automatisch een fiscale eenheid.

Meer aftrek van btw bij zonnepanelen op deels zakelijke woning

Wanneer u zonnepanelen aanschaft en laat installeren op uw woning, kunt u de btw, die op de bouw van de woning zit, zelf niet terugvragen, ook al is deze voor de panelen onmisbaar. Dit geldt echter vaak wel voor ondernemers. Wat is goed om hierover te weten?

Extra zonnepanelen op uw dak: hoe zit het met de btw?

Als u als privépersoon zonnepanelen op uw woning laat plaatsen, de opgewekte energie voor uw eigen woning gebruikt en de resterende energie levert aan een energiemaatschappij, bent u btw-ondernemer.

De nieuwe KOR

De kleine ondernemersregeling (KOR) heet vanaf 2020 OVOB (omzetgerelateerde vrijstelling omzetbelasting). Lees hier de belangrijkste wijzigingen.

BTW en internationale handel

Bent u van plan voor het eerst goederen internationaal te verkopen of bent u juist van plan om goederen in het buitenland aan te kopen? Overdenk dan eerst de btw gevolgen.

BTW en dienstverlening

Als u diensten verleent gelden andere btw regels. Het is daarom van belang om vast te stellen of sprake is van goederen of diensten. Dit is soms lastig bij combinaties van prestaties.

Onroerend goed en BTW

Een breed scala aan btw-regelgeving is op onroerend goed van toepassing. Dit maakt de aan- en verkoop van onroerende zaken tot een complexe aangelegenheid.

BTW-carrouselfraude

De Belastingdienst heeft een waarschuwing aan ondernemers op haar website gezet dat zij ongemerkt betrokken kunnen raken bij btw-carrouselfraude.

BTW en personeelsverstrekkingen

Hebt u uitgaven gedaan voor giften en relatiegeschenken of voor personeelsvoorzieningen? Dan kunt u de btw die u hierover betaalt niet altijd aftrekken als voorbelasting.

Checklist naheffingsaanslag btw

De fiscus verstuurt regelmatig naheffingsaanslagen btw. Aangezien daarover vaak vragen worden gesteld, is er een checklist samengesteld.

Huisartsen en BTW

De activiteiten van een huisarts zijn vrijgesteld van btw. Hieraan verbonden diensten kunnen wel btw-belast zijn, zo bleek onlangs voor de rechter.

Verhuur bedrijfspand

Als uitgangspunt is de verhuur van onroerend goed vrijgesteld van btw. Onder voorwaarden kunnen partijen echter opteren voor een btw belaste verhuur.

Terugvragen BTW bij oninbare vordering

De btw kan worden teruggevraagd op het moment dat de vordering oninbaar is geworden. Voorwaarde is dat u aantoont dat de afnemer niet heeft betaald en niet zal betalen.

Houdstermaatschappij

Ieder zichzelf respecterend concern beschikt erover: één of meerdere houdster-en financierings-vennootschap(pen). Maar wat is de btw status van een dergelijke vennootschap?

Omzetbelasting bij leegstand

Door afnemende economische activiteiten en faillissementen staan veel bedrijfspanden leeg. Leegstand kan voor de btw nadelige financiële gevolgen met zich meebrengen.