We maken op deze website gebruik van cookies. Wilt u weten wat dat betekent voor uw privacy?
Lees dan onze Privacy- en cookieverklaring. Klik hier voor een opt-out van Google Analytics op deze website.
Akkoord »

Menu Inloggen Mijn ESJ

Let op toetsing 90% criterium bij verhuur bedrijfspand

BTW en de verhuur van onroerend goed

Als uitgangspunt is de verhuur van onroerend goed vrijgesteld van BTW. Onder voorwaarden kunnen partijen echter opteren voor een BTW belaste verhuur. Voor de huurder resulteert een BTW belaste verhuur vaak in een lagere huursom. Dit heeft te maken met de omstandigheid dat de huurder bij een BTW vrijgestelde verhuur beperkt wordt in zijn aftrekrecht ter zake van de BTW die drukt op de stichtings- en onderhoudskosten van het pand. Deze “BTW-schade” verdisconteert de verhuurder in veel gevallen in de verhuurprijs.         

Voorwaarden BTW belaste verhuur

Partijen kunnen opteren voor een BTW belaste verhuur indien aan de volgende voorwaarden is voldaan:

  • De huurder van het pand gebruikt het pand voor tenminste 90% voor BTW belaste activiteiten. N.B: voor sommige branches geldt een 70% criterium.
  • Het gezamenlijke verzoek tot een met BTW belaste verhuur van de onroerende zaak dient bij het aangaan van de huurrelatie bij de Belastingdienst te worden ingediend. Ook is het mogelijk in de huurovereenkomst te opteren voor een met BTW te belaste verhuur.

Verklaring huurder

In de schriftelijke huurovereenkomst of in het eerder genoemde verzoek aan de Belastingdienst dient een verklaring opgenomen te zijn dat de huurder het pand voor doeleinden gaat gebruiken waarvoor hij een geheel of nagenoeg geheel recht op aftrek heeft. De afgifte van een 90%-verklaring (of in sommige gevallen 70%) is hiervoor de geëigende manier en biedt zekerheid aan alle belanghebbenden.

Download hier een model Omzetbelastingverklaring voor BTW belaste verhuur

Toetsing 90% criterium

Als de huurder in enig boekjaar niet meer voldoet aan het 90%-criterium (of in sommige gevallen 70%), heeft hij de verplichting om dit binnen vier weken na afloop van het boekjaar aan de verhuurder en zijn Belastingeenheid te melden. De optie belaste verhuur komt dan als uitgangspunt te vervallen. Als het pand zich nog in de zogenoemde herzieningsperiode van 10 jaar bevindt, zal de verhuurder een deel van de bij aanschaf van de onroerende zaak in aftrek gebrachte BTW terug moeten betalen. Ook de BTW op de onderhoudskosten is niet langer aftrekbaar voor zover toerekenbaar aan de vrijgestelde verhuur. Afhankelijk van de huurovereenkomst kan de huurprijs worden verhoogd met de “BTW-schade” bij de verhuurder.

ESJ

ESJ Accountants en Belastingadviseurs ondersteunt u graag met alle vragen over de omzetbelasting. Kom in contact met de specialisten van ESJ. Zij geven u graag BTW advies op maat.

Gerelateerde artikelen

Kies een adviseur bij u in de buurt Neem contact op »

Op de hoogte blijven?
Meld u aan voor onze nieuwsbrief
Klik hier »×